PhD, dosentti Kuusela Hanna and working group

363800 €

Demokratia yliopistoissa: edustuksellisen demokratian kriisi ja yliopistojen itsehallinto

Nelivuotinen

Hanke selvittää suomalaisyliopistojen demokraattisuuden tilaa sekä sisäisen demokratian ja edustuksellisen itsehallinnon rapautumista. Samalla se kartoittaa mahdollisuuksia kehittää yliopistoja demokratian kasvualustoina. Tavoitteena on tutkia edustuksellisen demokratian kriisiä tai rapautumista yliopistojen kautta. Tutkimalla yliopistojen päätöksentekoa koskevia jännitteitä ja tapoja vastata niihin luomme kuvaa edustuksellisen demokratian nykytilasta ja tulevaisuuden edellytyksistä paitsi yliopistoissa myös laajemmin nyky-yhteiskunnissa. Tutkimme yliopistoja keskittyen niiden demokratian nykytilaan ja sen kehittämisprosesseihin. Haastattelemme edustuksellisten toimielinten ja hallitusten jäseniä sekä ammattijohtoa kartoittaaksemme käsityksiä yliopistodemokratiasta. Toteutamme myös henkilöstön ja opiskelijoiden keskuudessa ryhmähaastatteluja, joissa selvitetään mahdollisia vieraantumisen kokemuksia ja demokratian esteitä. Valtakunnallisesti haastattelemme niin sanottuja yliopistojen demokratia-aktivisteja ymmärtääksemme heidän käsityksiään tieteen vapauden, yliopistojen autonomian ja edustuksellisen hallinnon yhteyksistä. Kaikissa Suomen yliopistoissa seuraamme ja analysoimme päätöksentekoa ja demokratiaa kehittäviä hankkeita. Hankkeen viimeisenä vuonna toteutamme kattavan vertailun mahdollisista yliopistodemokratiaa koskevista johtosääntömuutoksista yliopistolakiuudistuksen jälkeen. Tutkimuksemme tuottaa tietoa yliopistodemokratian tilasta, mutta pyrkii myös toimimaan eräänlaisena unilukkarina yliopistoille, joita on rohkaistu omaehtoisesti kehittämään päätöksentekoa ja kolmikantademokratiaa. Samalla yliopistoista avautuu prisma edustuksellisen demokratian ongelmiin ja mahdollisuuksiin nyky-Suomessa. Analysoimalla yliopistolaisten käsityksiä demokratiasta omissa yhteisöissään selvitämme, onko edustuksellisella demokratialla muuntautumiskykyä vastata kilpailuhengen kyllästämien, korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden demokratialle asettamiin odotuksiin.