Professori Koivunen Leila and working group

298900 €

Decolonizing History-Writing: Transcultural Production, Mobilization and Transformations of Knowledge in Finnish-Namibian Relations 1870-1990

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

FinNamKnow-hanke tarkastelee suomalais-namibialaista tiedonmuodostuksen historiaa vuosina 1870-1990. Vaikkei Suomella ollut koskaan siirtomaita, Owambon aluetta (nk. Ambomaa) nykyisen Pohjois-Namibian alueella voidaan pitää kolonialistisen tiedonmuodostumisen kannalta erityisen mielenkiintoisena kohteena. Suomen Lähetysseuran työntekijät aloittivat siellä työnsä vuonna 1870, ja tällöin alkanut tiivis yhteys jatkui myöhemmin mm. suomalaisten YK-joukkojen ja Martti Ahtisaaren vaikuttaessa Namibian itsenäistymiseen vuonna 1990. Suomalaisten ja owambojen/namibialaisten välille muodostunut yhteys käynnisti molempien maailmankuvaan sekä omaa ja toista kulttuuria koskeneisiin käsityksiin vaikuttaneita epistemologisia prosesseja. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tutkimustietoa suomalaisten ja namibialaisten vuorovaikutussuhteista sekä niiden myötä syntyneestä, yhteistä historiaamme koskevasta tiedosta ja sen muutoksista vuosina 1870-1990. Tätä valotetaan erityisesti kolmea toisiinsa kietoutuvaa teemaa - lastenkulttuuria, esinekokoelmia ja muistamista - tarkastelemalla. Toisena tavoitteena on tutkia ja kehittää historiankirjoitusta dekolonisoivia käytäntöjä. Projekti mahdollistaa suomalais- ja namibialaistutkijoiden tiiviin yhteistyön. Sen tavoitteena on luoda yhdessä menetelmiä, joiden avulla voidaan purkaa olemassa olevia tietorakenteita ja edesauttaa aiempaa moniäänisempien ja inklusiivisempien, sekä suomalaista että namibialaista yhteiskuntaa hyödyttävien historioiden kirjoittamista. Ehdotetun hankkeen tutkimusasetelma liittyy vahvasti Koneen Säätiön tavoitteisiin. Se edistää uuden, rohkean ja aidosti ylirajaisen, kansainvälisen ja moniäänisen tutkimusyhteistyön ja sen pohjalta syntyvän tutkimustiedon muodostumista. Hanke valottaa suomalaisten vaikutuksia Owambon alueen historiassa ja rakentaa aiempaa nyansoidumpaa käsitystä suomalaisista koloniaalisessa maailmassa.