Filosofian tohtori Harju Anu

138600 €

Death, Data, and Digital Media

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Monialainen tutkimushanke Kuolema, data ja digitaalinen media edustaa mediatutkimusta ja kuoleman sosiologiaa, ja hyödyntää aineksia myös datatieteestä ja Internet-tutkimuksesta. Hanke tarkastelee muistamista mediavälitteisen kuoleman kontekstissa ja kiinnittää erityistä huomiota siihen kuinka kuolema, data, ja digitaalinen media kietoutuvat yhteen. Tutkimus tarkastelee (a) miten data, sen materiaalisuus sekä siitä kumpuava affektiivisuus muokkaavat ja mahdollistavat kuolemaan liittyviä sosiaalisia käytäntöjä, kuten suremisen ja muistamisen rituaaleja, sekä (b) millä tavoin data toimii kulttuurisen muistin tuottamisessa ja sen haastamisessa väkivaltaisen kuoleman kontekstissa. Myös muistamisen politiikassa datalla on suuri rooli: digitaalisessa mediaympäristössä yhdenlainen sisältö tulee algoritmien vaikutuksesta näkyväksi toisenlaisen sisällön painuessa näkymättömiin. Datan tarkastelu on tärkeää, sillä se herättää kysymyksiä siitä, miten ja ketä suremme ja muistamme, miten muistamiseen liittyvät digitaaliset artefaktit säilyvät, rikkoutuvat tai katoavat, ja miten tämä vaikuttaa muistamiseen. Samalla kuolema tarjoaa hyödyllisen näkökulman sekä datan että digitaalisen median tarkempaan teoretisointiin ja tarkasteluun osana elämäämme. Teoreettisten lähtökohtien lisäksi tutkimus yhdistää eri tieteenaloja myös menetelmällisesti sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön muodossa. Aineiston keräämisessä ja analyysissa yhdistetään laadullista tutkimusta laskennallisiin menetelmiin. Aineisto kerätään eri digitaalisen median alustoilta, kuten Twitter ja Instagram. Aineisto käsittää kuolemaa koskevia ja muistamiseen liittyviä sosiaalisen median päivityksiä, kuvia sekä videoita. Hankkeen tutkimustuotoksina on vertaisarvioitujen julkaisujen lisäksi taidetta ja tiedettä yhdistävä julkinen installaatio yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Tämän lisäksi hankkeessa tuotetaan siinä tehtyä tutkimusta popularisoiva lyhyt monografia.