Valokuvaaja Riki Vanessa

7200 €

Crisis and Environment -projektin kuva-, video-, ääni- ja tekstimateriaalin prosessointi julkaisukuntoon web-julkaisuun sekä näyttelyä varten

| Yksivuotinen

Kotiresidenssin aikana prosessoin Crisis and Environment-projektin matkoilta neljästä maasta kerättyä valokuva, video- ja ääni- ja haastattelumateriaalia julkaisukuntoon. Lisäksi puran haastatteluja ja kirjoitan näistä valmista tekstiä ja 1-3 juttua projektin web-julkaisuun (https://crisisandenvironment.com/) sekä näyttelyn tekstimateriaaliksi. Äänimateraalia esiprosessoin mahdollisten podcast jaksojen tekoa varten. Jakson aikana myös valmistelen projektin ensimmäistä näyttelyä ensi syksyksi yhdessä työryhmän ja taiteellisen neuvonantajamme kanssa. Lisäksi koordinoin, tarkennan ja uudelleenorganisoin projektin suunnitelmaa ja sen tulevaisuutta työryhmän kanssa. Lisäksi muokkaan web-julkaisun pohjaa ja sen sisältöä sekä työskentelen projektin näkyvyyden nostamiseksi eri kanavissa ja somessa. Lisäksi mietin tiiviimpiä yhteistyömahdollisuuksia eri organisaatioiden kanssa sekä tutkin erilaisia projektin jatkorahoitusmahdollisuuksia. Projekti on vuonna 2017 alkanut monivuotinen poikkitieteellinen ja taiteellinen projekti, joka tarkastelee erilaisten kriisien kuten sodan, luonnonkatastrofin tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia ympäristöön, rakennettuihin yhdyskuntiin ja ihmisiin ja muuttoliikkeisiin globaalista rajoista riippumatta. Kriisin vaikutuksia ja ratkaisuja tutkitaan Syyrian kriisin kautta. Materiaalia on kertynyt paljon neljältä pitkältä matkalta Jordaniasta, Libanonista, Kreikasta ja Turkista sekä Suomesta. Tavoitteena on jatkaa projektia vielä 2021 loppuun. Olemme saaneet hyvän ja kannustavan vastaanoton joka paikassa. Kohdemaissa sekä Suomessa viranomaiset, kansalaisjärjestöjen työntekijät ja asiantuntijat yliopistoissa ja muissa tutkimusorganisaatioissa ovat kommentoineet, että tämä on tärkeä, ajankohtainen ja hyödyllinen projekti. Projekti tarvitsee nyt kipeästi juuri tällaista tukea hyvän jo kerätyn materiaalin työstämiseksi valmiiksi kotimaassa sekä suunnitelman tarkentamiseen.