Grants and residencies

Research and art

MuT Laitinen Juho

129600 €

Cornelius Cardew’n The Great Learning -teoskokonaisuuden tutkimus ja esittäminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Taiteellisen tutkimukseni kohteena on brittiläisen avantgardesäveltäjä Cornelius Cardew’n musiikkiteatteriteos The Great Learning (TGL) . Vuosina 1968–1970 sävelletty TGL on seitsenosainen ja noin yhdeksän tunnin mittainen teos, joka sisältää ritualistisia ja ruumiillisia, teatterillisia, koreografisia ja veistoksellisia sekä filosofisia, pedagogisia ja humoristisia elementtejä ja tuo yhteen suuren joukon ammatti- ja amatööriesittäjiä. Sävellys perustuu kungfutselaisen maailmankatsomuksen perustekstiin "Suuri oppi", joka kannustaa vilpittömään itsetutkiskeluun, jatkuvaan opiskeluun ja yhteiskunnallisen harmonian tavoitteluun. Näiden arvojen edistämisessä Cardew käyttää innovatiivisia nuotinnuksen ja dramaturgian keinoja, jotka purkavat perinteistä virtuositeetin käsitettä ja pyrkivät korvaamaan sen kekseliäisyyden, ennakkoluulottomuuden, käytännöllisyyden ja itsekurin kaltaisilla taidoilla. Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan teoksen yksilöllistä ja kollektiivista oppimista ja kasvua tukevia aspekteja. Yleisemmin pyrin hankkeen myötä edistämään taiteidenvälistä dialogia, jonka teemana on yhteiskunnallisesti ja eettisesti tiedostavat ja kestävät taiteen esittämisen käytännöt. Taiteellisen ilmaisun ja ei-taiteellisen arkitodellisuuden rajapintoja tarkastelemalla haluan löytää rakentavia vaihtoehtoja valtavirtaisen kulttuurin hierarkioille. Tutkimus on johdonmukaista jatkoa pitkälinjaiselle työskentelylleni näiden kysymysten parissa. Hanke tuo yhteen noin 350 osallistujaa eri aloilta ja elämänkokemusten saroilta. Sen ytimessä on kaikille avoin opintopiiri, jonka säännöllisissä kokoontumisissa tutkitaan TGL:n partituuria ja kontekstoivaa materiaalia. Esityksissä tuodaan kuuluville 1900-luvun musiikin merkkiteos, jota Suomessa ei ole ennen koettu kokonaisuudessaan. Teen tutkimustani Taideyliopiston Centre for Artistic Research -yksikössä. Hankkeen esitysosuuksien tuotannosta vastaa Tulkinnanvaraista-konserttisarja.