Väitöskirjatutkija Hasu Olli

118800 €

Controlling the Flux of the Earth — Infrastructure Planning in the Uncertainty of Climate Change

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirjani käsittelee ilmastonmuutoksen infrastrukturaalista jäsentymistä. Tämä kuvaa teknistä ympäristöä, jossa ilmastonmuutos on planetaaristen infrastruktuuriverkostojen ansiosta tehtävissä näkyväksi ja mallinnettavissa riskeinä, mutta samalla ilmastonmuutoksen aiheuttamat yhteiskunnalliset haavoittuvuudet ovat itsessään näiden verkostojen organisaation muotoilemia. Tutkimukseni tavoite on analysoida infrastruktuurien suunnitteluun sisältyviä järkeilyn tapoja, jotka muovaavat ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä niitä ennakoimalla. Tätä varten laadin kaksi tapaustutkimusta Maailmanpankin kehityshankkeista, jotka suunnittelevat hallintamekanismeja ilmastonmuutoksen riskeihin. Ensimmäinen aineisto koostuu sosioekologista resilienssiä kehittävästä avoimen datan alustasta, jonka kohdalla tarkastelen, miten ilmastonmuutos muotoillaan ympäristöllisiksi riskeiksi informaatioteknologian avulla. Toinen aineisto käsittelee ympäristölliseen dataan perustuvaa indeksivakuutusmallia, jonka kohdalla tarkastelen, miten ilmastonmuutoksen riskejä koskeva informaatio integroidaan osaksi infrastruktuurin suunnittelua. Analyysin tuloksena tunnistan periaatteita, joiden mukaisesti ilmastonmuutos käännetään hankkeissa hallinnallisiksi sosioekonomisiksi ongelmiksi. Kokonaisuutena väitöskirjani luo tarkasti määritellyn tutkimusnäkökulman ympäristölliseen dataan perustuvan suunnittelun ja ilmastonmuutoksen riskien vastavuoroisen rakenteistumisen ehdoista.