Teatteritaiteen maisteri ja esitystaiteilija Rinne Nora

93100 €

Children and Childhoods in Intergenerational Performance Art

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Taiteellisessa väitöstutkimuksessani ”Children and Childhoods in Intergenerational Performance Art” tarkastelen lapsuuden ja lapsen esittämistä taiteessa, keskittyen sukupolvienvälisiin esityksiin, joissa lapset ovat mukana tekijöinä ja yleisöinä. Ylisukupolvisessa esitystaiteessa rakennamme konkreettisesti yhteisiä tiloja sukupolvienvälisille kohtaamisille ja tutkimme, kuinka lasten kanssa eri yhteistyömuodoissa tehtyjen esitystaiteellisten töiden kautta voidaan lähestyä lapsia ja lapsuutta. Tutkimushankkeessani kysyn, kuinka lisätä tietoa lapsista ja lapsuuksista taiteen kautta? Kuinka siirtyä erottelevista käytännöistä yhdistäviin ja sukupolvienvälisiin? Kuinka kuvata, esittää ja näyttämöllistää lapsia esioletuksilleen kriittisenä ja omalle ajalleen valppaana, tietoisena lapsuudesta sosiaalisena konstruktiona ja paikastaan käsitystemme muokkaajana? Metodeina taiteellisessa praktiikassa käytetään mm. imitointia, matkimista ja sanasanaisia (verbatim) tekniikoita. Paneudumme lasten kieleen, sekä verbaaliseen ja kirjoitettuun kieleen, että liikekieleen. Teatterillisten mimeettisten keinojen – matkimisen, imitaation, sekä sanasanaisten tekniikkojen kautta – siirrämme puhuntaa ja liikettä yhdestä kehosta toiseen, eri ikäiseen kehoon, tutustumme toisiimme ikäerottelujen yli matkimalla, niin kuin pieni lapsi opettelee maailmaa ja toisia. Mitä tapahtuu, kun nämä toiseen tutustumisen eleet näyttämöllistetään?