FM Räsänen Tuuli Pauliina

93000 €

Celebrated but Forgotten: Female Magicians in Northern Europe 1880–1890

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Naistaiteilijat esiintyivät merkittävissä rooleissa kotimaisella ja kansainvälisellä toimintakentällä jo 1800-luvun lopulla, mutta erityisesti naistaikureiden akateemisessa tutkimuksessa on edelleen katvealueita. Väitöskirjani on uutta kulttuurihistoriallista tutkimusta naistaikurin toimijuudesta sukupuolihistoriallisesta näkökulmasta. Bruns ja Zompetti tulkitsevat, että monia loistavia naispuolisia taikureita on ollut olemassa ja on nykyään, mutta taikayhteisöjen rakenteet ja yhteiskunnan sosiaaliset rakenteet estävät naisia ​​saavuttamasta tunnustusta ja hyväksyntää. Naisten osuutta taikuuden kentällä pidetään marginaalisena yhä nykypäivänä, ja naisten toimijuuteen taikuuden kentällä liitetään edelleen stereotypioita ja ennakko-olettamuksia, joita tutkimukseni pyrkii oikaisemaan. Tutkimusteemallani pyrin nostamaan esiin esiintyvien naisten toimijuuden ylirajaisuudessaan, kulttuurinvälisyydessään ja toiseudessaan. Suorittamani taustatutkimukseni mukaan naistaikureita esiintyi jopa yli 40% kiertävissä taikaseurueissa 1880–1890-luvuilla Suomen suurruhtinaskunnan alueella, mikä on merkittävästi suurempi määrä kuin aikaisemmin on ajateltu. Toisin sanoen, lähes puolet taika-esiintyjistä oli naisia. Tutkimukseni tapausesimerkit ovat pohjoiseurooppalaisessa mediassa näkyvästi vaikuttaneet naistaikurit galitzian-juutalainen Sidonie Roman (1860-1950) ja tähtitaikurin aseman saavuttanut tanskalais-suomalainen Pauline Schmidt (1865–1944). Molemmat taikurit kiersivät Pohjois-Euroopassa omilla soolotaikaesityksillään 1880–1890-luvuilla. Tutkimuksessani tarkastelen miten ja millaista naistaikurin julkiskuvaa rakennettiin ja representoitiin aikakauden medialähteissä Pohjois-Euroopassa. Tarkastelen naistaikureiden ylirajaista toimijuutta. Lisäksi kysyn, onnistuivatko naiset yhdistämään uran ja perhe-elämän ideaalit. Alakysymyksenä pohdin miksi ja miten tähtiaseman saavuttaneet naistaikurit on kollektiivisesti unohdettu taikuuden historiasta.