Mediataiteilija Jokinen Heta and working group (Kääpäjaosto)

9000 €

Biognoosi: aggressio – aggressiivisuus sukupuolittuneesta näkökulmasta suhteessa hoivaajan rooliin

Biognoosi (kreikk. bios = elämä, kreikk. gnosis = tunteminen, syvä ymmärtäminen) on monivuotinen taiteellinen tutkimusmatka, jossa pyrimme ymmärtämään elämää hallitsemisen ja ultimaattisen määrittelemisen sijaan. Saaren kartanon residenssissä työstämme tutkimusmatkan osaa Biognoosi: aggressio, jossa tutkimme aggressiivisuutta sukupuolittuneesta näkökulmasta suhteessa hoivaajan rooliin. Kaksi työryhmämme jäsentä työskentelevät naisvaltaisella sote-alalla, jossa aggression eri muodot näkyvät asiakkaiden tekoina, niistä tehtyinä kirjauksina tai kirjaamatta jättämisinä sekä työntekijöiden vallankäyttönä suhteessa asiakkaisiin ja kollegoihin. Pohdimme sellaisia kysymyksiä kuin miten aggression näyttäminen vaikuttaa hoivan ja empatian saamiseen, entä miten työntekijöinä aggressiota voidaan ottaa vastaan tai ilmaista? Millaisia seurauksia aggression tukahduttaminen aiheuttaa omassa ja muiden ihmisten kehoissa? Residenssijakson aikana tavoitteenamme on tutkia aggressiota sekä henkilökohtaisesta, kehollisesta näkökulmasta että suhteessa hoivaan ja hoiva-ammatteihin. Residenssijakson aikana teemme kehollisia ja sanallisia harjoitteita, joilla tutkimme ja ilmennämme aggression eri muotoja ja näyttämisen tapoja (esimerkiksi tukahdutettu aggressio, piiloaggressio, raivo, viha, kyynisyys, kiroilu). Koemme aggression olevan tunne, jonka kohtaamista haluamme usein vältellä vältellä, ja juuri siksi haluamme järjestää juuri sille aikaa. Haluamme kehittää uutta maailmankuvaa, joka rakentuu kilpailun ja taloudellisen kasvun sijaan hoivan ympärille. Koemme, että ilman hoivaan liittyvien ongelmien purkamista emme kuitenkaan voi saavuttaa todella hyvin voivaa maailmaa.