Bioetiikan instituutti

78000 €

Bioetiikan instituutin mobiilisovelluksen kehittäminen ja pilotointi yhteiskunnassa ajankohtaisten bioeettisten kysymysten opettamisen ja kansalaiskeskustelun mahdollistamiseksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Bioetiikan instituutin hallituksen puheenjohtaja Heikki Saxén on opetellut toteuttamaan mobiilisovelluksia (Android ja iOS) ja hankkeen tavoitteena on kehittää omin voimin näin sovellus, jonka kautta kansalaiset voivat saada tietoa bioetiikan ajankohtaisista teemoista (kuten geenitutkimuksen tai koronapandemian eettisistä ja yhteiskunnallisista haasteista) ja ottaa niihin kantaa. Bioetiikka on tiedonala, jolla käsitellään lääke-, terveys- ja biotieteiden eettisiä ja laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, joista edellä mainitut ajankohtaiset teemat käyvät hyvänä esimerkkinä. Sovellus tarjoaa ensinnäkin helposti lähestyttävää opetusmateriaalia tällaisista teemoista. Lisäksi sovelluksen keskeinen tavoite on rikastaa kansalaiskeskustelua bioetiikasta madaltamalla kynnystä tähän keskusteluun, mikä on ollut pitkään keskeinen haaste bioetiikan alalla. Sovellus tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden kommentoida näitä teemoja (nähden muiden kommentit) ja myös äänestää keskeisistä bioeettisistä valinnoista. Onnistuessaan sovellus tarjoaa jopa kansainvälisesti katsoen uraauurtavan toimintamallin. Varsinkin koronapandemian aikaan on tärkeää kehittää uusia digitaalisia osallistumisen kanavia ja yhdistää näitä luovasti ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen käsittelyyn sekä näiden taustalla olevaan tietämykseen. Sovelluksen teknisestä kehityksestä vastaa Heikki Saxén, minkä ohella siihen sisältöjä tekevät myös muut yleishyödyllisen Bioetiikan instituutin jäsenet, jotka edustavat laajasti eri aloja. Sovelluksen sisältöjä kehitetään lisäksi keskeisesti yhteistyössä New Yorkin yliopiston lääketieteellisen etiikan keskuksen kanssa, jonka kautta mukaan saadaan samalla kansainvälisiä yhteistyökumppaneita yliopistoista muun muassa Ghanasta ja Tokiosta. Lisäksi mukana on yhteys Harvardin yliopiston tutkijoihin. Kehitystyön ja pilotoinnin ohella tehdään samalla tutkimusta sovelluksen toimivuudesta, erityisesti bioetiikan, deliberatiivisen demokratian ja pedagogiikan näkökulmista.