Väitöskirjatutkija Tuhkuri Joonas

58200 €

Big data ja työn taloustiede

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimukseni keskittyy massiivisten havaintoaineistojen käyttämiseen ja niitä varten tarvittavien menetelmien kehittämiseen. Tällaisia aineistoja kutsutaan usein big data:ksi. Pyrin ensijaisesti vastaamaan kahteen kysymykseen: (1) Voivatko uudet aineistot – big data – auttaa ymmärtämään pakolaiskriisiä paremmin? (2) Miksi köyhtyvillä tehdaspaikkakunnilla nuoret opiskelevat aiempaa enemmän? Ensimmäisessä projektissani tarkastelen pakolaiskriisiä ja pakolaisuutta uusien aineistojen valossa. Alustavien tulosten perusteella Google-haut Syyriasta ja Irakista olisivat ennustaneet pakolaisten tulon Eurooppaan kolme kuukautta aiemmin. Toisessa projektissani tarkastelen teollisuustyöpaikkojen katoamisen vaikutuksia lasten koulutukseen ja työn tulevaisuuteen. Projektin alustavat tulokset ovat yllättäviä: niillä paikkakunnilla, joilla tehdastyöpaikat ovat kadonneet automatisaation ja globalisaation seurauksena, nuoret kouluttautuvat aiempaa korkeammin. Projektissa pyrin selittämään tämän havainnon aiempaa tarkempien aineistojen avulla sekä Suomessa että Yhdysvalloissa ja yhdistämään aihetta koskevat aiemmat erisuuntaiset tulokset.