Taiteilija, kuvataiteen tohtori (PhD) Asikainen Henna

27000 €

Between Two Shores – taiteellinen tutkimushanke joka tutkii ilmastonmuutoksen, ihmisoikeuksien ja pakolaisuuden yhteen nivoutunutta suhdetta

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Between Two Shores on taiteellinen tutkimushanke, joka tutkii ilmastonmuutoksen, ihmisoikeuksien ja pakolaisuuden yhteen nivoutunutta suhdetta. Hanke sisältää performatiivisen massatapahtuman, sekä sen dokumentoimisen elokuvan keinoin, kokemuksiin perustuvan digitaaliarkiston kokoamisen ja näyttelyn järjestämisen. Hanke toteutetaan yhteistyössä pakolaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja Englannissa. Massatapahtuma toteutetaan vanhan pyhiinvaellusreitin varrella, Pohjanmeren rannikolla, Englannissa. Tämä ikoninen pyhiinvaellusreitti Holy Island -saarelle, tarjoaa tapahtumalle vaikuttavat puitteet symbolisesti ja ekologisesti merkittävässä ympäristössä. Tapahtumassa saarelle kävellään yhdessä merenpohjaa pitkin laskuveden aikaan. Ilmaston muutoksesta johtuva merenpinnan vääjäämätön nousu tulee hävittämään reitin ja irrottamaan saaren pysyvästi mantereesta. Tapahtuman toteutuspaikka tuo esille symbolisuutensa ohella konkreettisen esimerkin ilmastonmuutoksen uhkista. Tapahtuma dokumentoidaan elokuvan keinoin, joka luo pohjan projektista kertovalle dokumentille ja videoinstallaatiolle. Lisäksi kerätään talteen osallistujien henkilökohtaisia kokemuksia ilmaston muutoksesta, joka luo pohjan elettyjen kokemusten multi-media teokselle. Ilmastonmuutos ja siitä johtuvat ympäristöhaitat ja -katastrofit ovat tämän päivän todellisuutta. YK:n pakolaissopimus ei kuitenkaan tunnusta ympäristö- tai ilmastosyistä pakenevia. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta ilmastopakolaisia ei siis ole olemassa. Kysymys ei ole, voiko ilmastonmuutoksesta johtuvaa muutoliikettä estää. Se mahdollisuus on menetetty jo vuosikymmeniä sitten. Edessämme on kysymys, kuinka sopeudumme ilmastonmuutoksen seurauksiin. Nyt on löydettävä inhimillisiä ja toimivia ratkaisuja tuleviin väestönmuutoksiin. Between Two Shores tarjoaa uusia tapoja nähdä, tuntea ja ymmärtää muuttoliikenteen taustalla olevia olosuhteita. Sekä tarjoaa osallistujille voimauttavan mahdollisuuden olla ääni tulevaisuudelle.