Kirjallisuudentutkijain Seura

14800 €

Avain-lehden julkaiseminen 2020–2023

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain on pääosin suomenkielinen vertaisarvioitu aikakauslehti, joka julkaisee kirjoituksia myös englanniksi, ruotsiksi ja saameksi. Lehti on kansallisesti merkittävin suomalaisen kirjallisuudentutkimuksen julkaisukanava ja kirjallisuudentutkimuksen kansainvälisten virtausten levittäjä. Avain ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja sen päätoimittajuus kiertää Suomen yliopistojen kirjallisuuden laitoksilla. Lehden toimitusneuvostoon kuuluu professoreita ja tutkijoita yhdeksästä kotimaisesta ja ulkomaisesta yliopistosta. Kirjallisuudentutkijain Seura on mukana Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Open Access -pilottihankkeessa. Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Avaimelle vertaisarviointitunnuksen. Julkaisufoorumiluokitus on 2, johtava taso. Lehteä käytetään runsaasti opetuksessa, sitä tilataan useisiin kirjastoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Lehden irtonumeroita myydään kirjakaupoissa Helsingissä, Tampereella ja Joensuussa. Avaimen vanhat numerot julkaistaan vuoden viipeellä Kirjallisuudentutkijain Seuran kotisivuilla (http://pro.tsv.fi/skts/avain.html). Avaimen tärkeitä tiedotuskanavia ovat Seuran kotisivut, sosiaalinen media, sähköpostilista, yliopistojen kirjallisuuden laitokset ja kirjallisuustapahtumat, kuten kirjamessut.