Grants and residencies

Research and art

TaT Mäkiranta Mari and working group

220000 €

Artivismin ääret – Taide, aktivismi ja sukupuolittunut väkivalta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ihmisoikeusrikkomus, joka perustuu valtasuhteisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Hankkeessa kehitetään taidelähtöisiä menetelmiä ja tiloja taiteen, aktivismin ja sukupuolittuneen väkivallan analysointiin. Pyrkimyksenä on taiteen ja aktivismin keinoin vahvistaa paikallisia yhteisöjä ja mahdollisuuksia poliittiseen vaikuttamiseen. Hankkeessa vahvistetaan monitieteellistä ja -taiteellista kansainvälistä verkostoa taiteellisen tutkimuksen, sukupuolentutkimuksen ja artivismin välillä. Hankkeen tutkija-taiteilijat osallistuvat paikallisten yhteisöjen, taiteilijoiden ja aktivistien kanssa sukupuolittuneen väkivallan kysymysten käsittelyyn. Hankkeessa järjestetään työpajoja viidessä eri kaupungissa Suomessa ja Espanjassa. Yhteistyössä tuotettujen teosten ja tapahtumien tarkoitus on mahdollistaa sosiaalisia muutoksia ja uudenlaisia tulevaisuuskuvia. Tavoitteena on myös vähentää sukupuolittuneen väkivallan muotoja ja yhteiskunnallista marginalisoitumista. Empiiriset tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisia muotoja ja ilmaisuja sukupuolittunut väkivaltaa saa media- ja kuvataidetta sekä taideaktivismia hyödyntävissä teoksissa? 2) Millaisia taidelähtöisiä menetelmiä voidaan kehittää naisiin kohdistuvan väkivallan tutkimiseen? 3) Miten nykytaiteen ilmaisumuotoja voitaisiin uudistaa taideaktivismiin avulla? Yhdistämällä taiteen ja aktivismin hanke keskittyy vähän tutkittuihin alueisiin siitä, miten taide luovissa muodoissaan voi pitää sisällään poliittisia intentioita ja miten poliittisesta toiminnasta tulee luovaa. Artivismilla (taiteen ja aktivismin liitolla) etsitään uusia ilmaisullisia tapoja ja taiteen ja tutkimuksen toimintamalleja, jotka ovat perinteisten tutkimusparadigmojen ulkopuolella.