Apulaisprofessori Eronen Jussi and working group (Past Present Sustainability)

500000 €

Arkistotiedon käyttö ympäristöntutkimuksessa – pohjoisen sosioekologinen ympäristöhistoria työkaluna ympäristömuutosten ymmärtämiseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Luonnonvarojen ehtyminen ja ilmastonmuutos ovat lisänneet kiinnostusta arktiseen alueeseen ja sen resurssien hyödyntämiseen viime vuosina. Tämä kehitys aiheuttaa monimutkaisia haasteita. Tilanne haastaa pohjoisen Fennoskandian resursseja perinteisesti hyödyntäneiden alkuperäiskansojen elinkeinojen kestävyyttä ja kulttuurisia valintoja. Muutosten edessä on myös muutoksien vaikutuksiin keskittyvä ympäristötutkimus. Näitä yhdistävä solmukohta on poliittinen päätöksenteko, jolle haluamme tarjota monipuolisia tieteellisiä aineistoja. Monitieteisessä hankkeessa yhdistämme eri yhteyksissä ja eri tarkoituksiin aikojen saatossa tallennettua ympäristötietoa uudentyyppiseksi kokonaisuudeksi ympäristöntutkimuksen viitekehyksessä. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa kaivataan tietoa alueen resurssien- ja maankäytön historiasta. Se auttaa ymmärtämään niiden vaikutusta alueen nykytilaan sekä linkittymistä alueella havaittaviin ympäristönmuutoksiin. Vastaamme tarpeeseen keräämällä, yhdistämällä ja jalostamalla paikallisyhteisöiltä, arkistoaineistoista sekä historiallisista ja arkeologisista lähteistä saatavan alueen sosioekologisista systeemeistä kertovan tiedon. Tutkittava ajanjakso ulottuu keskiajalta modernisaation murrokseen. Kootun tiedon yhdistämme ekologiseen ja paleoekologiseen ympäristödataan. Käsitämme ihmisen toiminnan yhdeksi syyksi, joka aiheuttaa ekosysteemien muuttumista. Tällä tavalla kulttuurinen olemassaolo ja ihmisen rooli alueen nykytilan muodostumisessa tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduiksi ja helpommin ymmärrettäviksi. Hanke pureutuu tähän monimutkaiseen sekä poliittisesti herkkään aihepiiriin eri tutkimusalojen näkökulmia yhdistäen ja paikallisia osapuolia kunnioittaen ja osallistaen.