Allegra Lab Helsinki ry / AntroBlogi

37500 €

#Antrolive: suurten mediatapahtumien antropologinen liveseuranta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

AntroBlogi on antropologiaa raikkaasti popularisoiva, palkittu verkkojulkaisu, joka on tehnyt merkittävää ja menestyksekästä työtä niin suuren yleisön kuin kotimaisen mediakentän tavoittamiseksi. Jatkuvasti uusia innovatiivisia tiedeviestinnän muotoja löytävä toiminta laajenee vuosina 2020–2021 suurten mediatapahtumien live-seurantaan. Tämä Twitterissä toteutettava, innovatiivisten tiedeviestintätapahtumien sarja koostuu perusteellisista, ajatuksia herättävistä ja syvällisistä antropologisista kommenttiraidoista erinäisille huomiota herättäville mediatapahtumille. Vuorovaikutteiset, suurta yleisöä sekä muiden alojen asiantuntijoita mukaan keskusteluun kutsuvat tiedeviestintätapahtumat tuovat yhteen suuria yleisösegmenttejä kiinnostavia tapahtumia, kuten Euroviisut tai merkittävät valtiovierailut; niiden ympärillä jo käytävän julkisen Twitter-keskustelun; antropologisen tutkimustiedon laajuuden ja sovellettavuuden; sekä AntroBlogin ainutlaatuisen notkean ja helposti lähestyttävän otteen tehokkaaseen tiedeviestintään. Tapahtumasarjan mallina käytetään joulukuussa 2018 järjestettyä Linnan juhlien liveseurantaa, ja kustakin tempauksesta tuotetaan myös niiden pääteemoja ja aineistosta nousseita havaintoja summaavat yleistajuiset artikkelit. Vuosien 2020–2021 aikana AntroBlogin erittäin laaja ja monimediainen toiminta jatkaa lisäksi kehittymistä entistä laajemman ja monipuolisemman yleisön saavuttaviin muotoihin.