Esitystaiteilija, tanssija Piasecki Jessica

16200 €

Antifasistiset esiintymisen ja ohjaamisen tekniikat

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Taiteellisessa työssäni tutkin kehon fasistisia tendenssejä ja pyrin purkamaan niitä ensisijaisesti esitystaiteen kontekstissa tavoitellen uudenlaisia olemisen ja työnteon tekniikoita. Hankkeen projekteja ovat viikottainen fasilitointityö, neljä demonkaltaista esityskokeilua, nuorten ohjaaminen sekä Noise Bodies työnimellä kulkevan teoksen työstäminen ja sen esityskausi. Tämän työn rinnalla ja siitä saatavan kokemuksen ja tiedon varassa kirjoitan tekstikokonaisuutta työnimellä antifasistinen keho. Kirjoittamisen viitekehyksenä on ensisijaisesti esiintymisen ja ohjaamisen tekniikat sekä proletaarinen ruumiillisuus.