Historian ja yhteiskuntaopin lehtori Kristiansson Jesper

78800 €

Anarkistisen pedagogiikan mahdollisuudet Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Anarkismilla on sanana huono maine. Se ei tarkoita tuhoa ja kaaosta, vaan korostaa vapautta vallasta ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Anarkistisen teorian mukaan kasvatuksen keskiössä tulisi olla emansipaatio, itsensä kehittäminen, osallistuminen ja vaikuttaminen. Tavoitteena anarkistisessa pedagogiikassa on kasvattaa kriittisiä ja vapaita mieliä, samalla vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden hyveitä vaalien. Tavoitteet kuulostavat opettajille ehkä tutuilta, koska suomalainen perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa useita samoja asioita kuin anarkistisen pedagogiikan teoria. Anarkistista pedagogiikkaa ei ole vielä tutkittu Suomessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään, onko anarkistinen pedagogiikka mahdollista suomalaisessa peruskoulussa, ja onko sille sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Voisiko anarkistisen pedagogiikan teorioista löytyä suomalaisen peruskoulun todellisuuteen sovellettavia käytäntöjä? Voisiko anarkistinen pedagogiikka olla yksi keino demokratiakasvatukselle? Tutkimusaineistonani minulla on koko anarkismin kaanon 1800-luvulta tähän päivään ja suomalaiseen peruskouluun liittyvät asiakirjat. Analysoin teoksia aineistolähtöisen analyysin metodilla. Teen Jyväskylän yliopiston monitieteisessä demokratiakasvatus-tutkimusryhmässä monografiatutkimuksen, jonka pyrin saada julkaistua kirjana.