Apulaisprofessori Ruckenstein Minna and working group

224700 €

Algoritmin kulttuuri

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Algoritmin käsite on viime vuosina laajentunut merkityksiltään ja saanut uusia käyttötapoja. Hankkeemme tavoitteena on lähentää teknistä ja sosiaalitieteellistä algoritmiymmärrystä tuottamalla empiirisesti perusteltuja näkökulmia kaupallisiin, poliittisiin ja kokemuksellisiin teknologiasuhteisiin. Koska Suomessa on toistaiseksi pieni joukko hankkeen tematiikkaa tutkivia humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä, tuomme suomalaistutkijoiden rinnalle ruotsalaisia ja tanskalaisia tutkijoita. Konkreettisiin esimerkkeihin tukeutumalla pyrimme osoittamaan pohjoismaisen kontekstin erityispiirteitä. Hahmotamme algoritmikehityksen tiedollisia, kaupallisia ja eettisiä reunaehtoja tarkastelemalla, miten algoritmiperusteisen arvonluonnin vakiintuneet tavat ohjaavat teknologian kehitystä yrityksissä ja toisaalta miten niistä pyritään irtautumaan. Tutkimme teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvää eettistä neuvottelua ja yritämme muotoilla sen pohjalta uudenlaista teknologiaetiikkaa. Hankkeen ytimessä on halu ymmärtää, kuinka algoritmiset järjestelmät osallistuvat työhön ja arkeen, tulevat osaksi yhteiskunnallista vaikuttamista, avaavat uusia mahdollisuuksia sekä tuottavat ristiriitoja ja valta-asetelmia.