Taiteilija, Filosofian maisteri Palo Olga

60000 €

Ajattelemista paperilla: Tekstuaalinen työskentely kolmen projektin parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Työskentelen taiteen ja feminismin leikkauspisteessä. Työni painottuu tällä hetkellä kirjoittamiseen. Apurahakauden aikana työstän (1) novellikokoelmaa, (2) lyhytdraamasarjan konseptia ja käsikirjoitusta ja (3) esseekokoelmaa. Kirjoittaminen on minulle ajattelemista, ja ajattelu on aina keskeneräistä, vajavaista, hapuilevaa. Se on prosessi, jossa moninaiset kysymykset ja vastausmahdollisuudet elävät rinnan, nostavat päätään, risteävät, hiipuvat. Haluan antaa tilaa tuon epävarmuuden kanssa olemiselle ja opetella olemaan tietämättä. Kuinka kirjoittaa epävarmuutta tai häivähdyksiä? 1. Novellikokoelmani käsittelee takertumista sanoihin ja sanomiseen, kertomiseen, muistamiseen ja ylöskirjaamiseen, sekä sen samanaikaista mahdottomuutta. Kirjan läpäisevä teema ja rakenne on päiväkirja: muistiinkirjoittaminen ja sen epäonnistuminen. Kuinka sanoa, kun sanojen taakse ja väleihin jää aina jotakin, jokin rajaantuu ulos, nousee etualalle, värittyy, toiset totuudet ja äänet peittyvät ja unohtuvat? 2. Lyhytdraamasarja lähestyy ihmistä seksuaalisuuden tematiikan kautta ja etsii kertomisen tapaa, joka ei lukitse tai perustu toiseuttaviin konflikteihin; joka lähestyy ihmistä tunteen, ei haltuunottamisen tai tietämisen kautta, ja jonka ydintä on lämpö, empaattisuus ja huokoisuus. Pitkä draama kutsuu usein henkilöä selittäviin kaariin. Tutkin, kuinka lyhyt muoto ja antologia, niiden häivähdyksenomaisuus, mahdollistavat henkilöhahmojen lähestymisen ilman vaatimusta kaiken tietämisestä tai identiteetin lukitsemisesta. Konseptin valmistuttua haluan mukaan myös muita kirjoittajia – sarja on eräänlainen feministinen Troijan hevonen jolla normalisoida olemisen kirjoa. 3. Esseekokoelma pohjaa osin jo aiemmin julkaisemiini taidetta ja feminismiä käsitteleviin esseisiin ja kolumneihin ja osin uusien kirjoittamiseen. Essee mahdollistaa minulle itseäni vaivaavien kysymysten kirjallisen pohdinnan sekä sisäisen moniäänisyyden ja ristiriitaisuuden paljastamisen vaikeiden kysymysten äärellä.