Grants and residencies

Research and art

Yliopistonlehtori, FT Vahtikari Tanja and working group

236100 €

Äitiyspakkaus tunne-esineenä: hyvinvointivaltion sosiomateriaaliaalinen kokemus 1930-luvulta 2000-luvulle

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vuonna 1937 nykymuodossaan ensimmäisen kerran esitelty ja vuodesta 1949 lähtien Suomessa universaaliksi etuudeksi muodostunut äitiyspakkaus on kaikille suomalaisille tuttu hyvinvointi-innovaatio, jonka terveydelliset vaikutukset ovat kiistattomat. Samalla äitiyspakkauksesta on tullut hyvinvointivaltion yksituumaiselta näyttävä symboli. Hankkeessamme tarkastelemme äitiyspakkauksen sosiomateriaalista historiaa pakkauksen sen universaaliuteen pohjaavaa narratiivia moniäänisempänä ja ristiriitaisempana. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat sosiomateriaalisuus ja tunne-esine. Kontekstistaan irrotettuna esineenä äitiyspakkaus on pahvilaatikko, joka sisältää tarvikkeita vastasyntyneen hoitoon. Kuitenkin heti kun pakkaus annetaan pienokaistaan odottaville vanhemmille, se latautuu emotionaalisilla merkityksillä. Äitiyspakkaus tunne-esineenä toimii yksilön emootioiden tason ohella kollektiivisesti. Tässä laajemmassa sosiomateriaalisessa tarkastelussa äitiyspakkaukseen kytkeytyy valtava määrä erilaisia arvoja ja merkityksiä. Tutkimusprojektimme tarkastelee sekä yksilöllisiä että jaettuja, paikoin ristiriitaisia kokemuksia äitiyspakkauksesta historiantutkimuksen ja teatteritaiteen keinoin. Tutkimuksessa huomioidaan inklusiivisesti valtaväestön ja vähemmistöjen sekä kaupunkien ja maaseudun kokemukset. Teoreettisemmalla tasolla hanke tarkastelee, mitä äitiyspakkauksen historian kautta voi sanoa materiaalisuuden, muistin, tunteiden ja kokemuksen yhteyksistä.