Grants and residencies

Research and art

Kuvataiteilija Roover Kati

30000 €

Äiti / Mother (työnimi) – tulevaisuuden muokkaamisen vastuuseen perustuva työskentely ekofeministisestä näkökulmasta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työskentelen Äiti / Mother teoskokonaisuuden parissa, jonka aiheena on äitiyden globaali, ylisukupolvinen, kollektiivinen ja subjektiivinen kokemus. Lähestyn ekofeministisestä näkökulmasta äitiyttä ja elämän säilyttämisen vaistoa tulevaisuuden muutosvoimana. Kokonaisuus koostuu essee-videoteoksesta, yhteisötaideteoksesta ja audioteoksesta. Ihmislajin säilymisen kannalta eräs liian vähälle huomiolle jäänyt kysymys liittyy äidin asemaan yhteiskunnassa. Aiemmin äitien ja ympäristönsuojelun välillä on ollut vahva yhteys, koska äidin rooliin on oletettavasti kuulunut huoli siitä, millaisessa ympäristössä heidän lapsensa ovat kasvaneet. Massiivisten ympäristönmuutosten keskellä ja yhteiskuntamme muuttuessa kasvatusvastuuta kantavat äidit saattavat olla ekologisen taistelun etulinjassa juuri tulevien sukupolvien arvojen rakentumisessa, elämän säilyttämisessä ja huolenpidossa. Äidin hyvinvoinnilla ja jaksamisella on väliä laajassa mittakaavassa, mutta tästä huolimatta puhutaan vain yleisestä vanhempien uupumuksesta. Olen kiinnostunut siitä, miten eri kulttuurit ovat lähestyneet äitiyttä luoden erilaisia rituaaleja ja kollektiivisia tukemisen tapoja. Olen kiinnostunut siitä, kuinka äitiyden merkitys on aina ollut tärkeää vaikeina aikoina. Kysyn ekofeministisestä näkökulmasta, miten äitiys määritellään ja missä olosuhteissa paras mahdollinen äitiyden kokemus voisi tapahtua? Onko hyvinvoiva äiti yhtä kuin hyvinvoiva yhteiskunta ja monilajinen ympäristö? Vaatii rohkeutta uskoa valoisampaan tulevaisuuteen uusien sukupolvien synnyn myötä. Sillä, miten lapsemme syntyvät tähän maailmaan ja kasvavat osaksi yhteisöjä, on kauaskantoiset seuraukset. Pyrin työni kautta purkamaan haastavia aiheita ja yhdistämään kollektiivista tietoa kokonaisuuksiksi, joissa eheytyminen, empatian kokemus ja syvempi ymmärrys voisi mahdollistua. Kaiken pelon ja tuhon sekä jäykkien ja vanhentuneiden rakenteiden keskellä elämän syntymä ja herkän voimakas kasvu on ihme.