Väitöskirjatutkija Pirnes Susanna

54000 €

Aika, paikka ja tila Venäjän identiteettipolitiikassa – havaintoja arktisen alueen geopoliittisesta mielikuvituksesta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Venäjä on arktisen alueen suurin valtio sekä pinta-alansa, merirajansa pituuden että alueelle sijoittuvien intressiensä tähden. Tila ja sen laajuus määrittävät Venäjän (suurvalta)politiikan suuntaa. Arktinen alue tilana ja sen historiallinen ulottuvuus liittyvät olennaisesti myös venäläisessä filosofiassa käytyyn keskusteluun äärettömän tilan ja venäläisen mielenlaadun (sielun) yhteydestä. Geopolitiikan näkökulma yhä usein sanelee Venäjä-tutkimuksen suuntaa. Konstruktivistisessa ajattelussa geopolitiikka voidaan kuitenkin ymmärtää mielikuvituksena, jonka merkitys neuvotellaan aina uudelleen riippuen kontekstista, missä tuo neuvottelu käydään. Suomessa geopoliittinen mielikuvitus rakentuu idän ja lännen vastakkainasettelulle. Keskustelussa arktisesta alueesta Venäjän sisäinen näkökulma on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle. Venäjällä julkinen keskustelu arktisen alueen ”megaprojektista” keskittyy hyvin paljon alueen historiaan ja Venäjän vahvaan tieteelliseen panokseen pohjoisten alueiden tutkimuksessa. Tutkimus ottaa osaa keskusteluun arktisten alueiden roolista identiteettipolitiikassa ja kansakunnan rakentamisessa. Viitekehyksenä toimivat historian käytön ja muistin politiikan ulottuvuudet osana venäläistä nykypolitiikkaa. Tutkimus haastaa nykyisen vallalla olevan arktisen muutosdiskurssin ja korostaa jatkuvuutta ja historiallista perspektiiviä pohjoisten alueiden tutkimuksessa ja erityisesti Venäjän arktisen politiikan ymmärtämisessä.