FT Mikkonen Jukka

129600 €

Aesthetics in Environmentalism (Estetiikka ympäristönsuojelussa)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ympäristönsuojelulle on usein haettu perustaa estetiikasta: ajatuksen mukaan ympäristön kauneuden oivaltaminen johtaa eettiseen imperatiiviin säilyttää lajit ja elinympäristöt. Toisaalta ympäristönsuojelun esteettistä motivointia on pidetty riittämättömänä, eikä sen ole katsottu mahdollistavan laajoja systeemisiä muutoksia. Estetiikka soveltuu erinomaisesti myös ympäristöongelmien ja niiden taustalla olevien rakenteiden ja ympäristöhistorian piilottamiseen. Lisäksi esteettiselle ympäristönsuojelulle tuottavat ongelmia epämiellyttäviksi koetut mutta ekologisesti tärkeät ympäristöt, kuten suot, sekä viehättävinä pidetyt haitalliset vieraslajit, kuten komealupiini Suomessa. Selvitän hankkeessani kattavasti ja perinpohjaisesti kauneusarvojen ja taiteen merkitystä luonnon- ja kulttuuriympäristöjen suojelussa ja kestävässä kehittämisessä. Ympäristöestetiikan tuoretta haaraa, ekologista estetiikkaa edustavassa tutkimuksessani tarkastelen esteettisiä perusteita ympäristönsuojelussa, erilaisia merkityksellisiä tiedon lajeja ympäristön esteettisessä kokemisessa, esteettisen kokemuksen vaikutusta asenteisiin ja ajatteluun sekä inhimillisen ja ei-inhimilliset luonnot toisiinsa yhdistävää osallistuvaa estetiikkaa. Tuotan hankkeessa uuden ekologisen estetiikan teorian, holistisen mallin jossa esteettinen arvo nähdään osana ympäristön fysikaalisia ja ekologisia ominaisuuksia, kulttuurihistoriaa ja hoitotoimia. Tavoitteenani on tehdä estetiikasta vakavasti otettava osa ympäristönhoitoa ja tuottaa ymmärrys syvästä, merkityksellisestä esteettisestä kokemuksesta osana inhimillistä ja luonnon hyvinvointia. Tutkimukseni on ensimmäinen laaja selvitys esteettisestä ympäristönsuojelusta. Hankkeen tuloksena on julkaisukokonaisuus, joka koostuu kansainvälisiin tieteellisiin aikakauslehtiin laatimistani vertaisarvioiduista tutkimusartikkeleista ja niille perustuvasta, Suomeen lokalisoimastani ja laajalle lukijakunnalle suuntaamastani suomenkielisestä tietokirjasta.