VTT Seikkula Minna

162600 €

Abortin affektit ja politiikka

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Onko abortista puhuminen noloa? Saako abortista iloita? Voiko onnistunutta aborttia surra? Ja miten aborteista ylipäätään puhutaan 2020-luvun Suomessa? Abortti ymmärretään usein hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi, mutta samalla siihen kohdistuu voimakasta yhteiskunnallista sääntelyä paitsi lainsäädännössä myös julkisessa keskustelussa ja kulttuurisissa käytännöissä toistettujen normatiivisten käsitysten kautta. Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset käytännöt ja mediatarinat muotoilevat käsityksiämme siitä, mikä on toivottua tai tavallista. Samalla aborttia on politisoitu uusin tavoin. Vuonna 2022 eduskunta käsittelee aloitteita, jotka vaativat aborttilain uudistamista siten, että perusteeksi aborttiin riittäisi raskaana olevan oma tahto – tämänhetkisessä laissa se ei ole aborttiin riittävä syy. Lisäksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on haastettu konventionaalisia käsityksiä kertomalla onnellisista aborteista. Abortin politiikkaan liittyykin abortin sallimista ja kieltämistä moniulotteisempia jännitteitä. Tarkastelemalla affektiivisia käytäntöjä (eli erilaisista tunteista ammentavaa merkityksenantoa) ja niihin kytkeytyviä intersektionaalisia eroja, tutkimus tuottaa tietoa katvealueelle jäänestä mutta suomalaisessa yhteiskunnassa melko tavallisesta ilmiöstä. Tutkimus nivoo yhteen abortin affektipolitiikan eri ulottuvuuksia lainsäädäntökeskustelusta aborttiaktivismiin ja mediatarinoista abortin kokeneiden omiin kuvauksiin eletystä abortin politiikasta. Moniaineistoisen materiaalin pohjalta tuotetaan nyansoitunutta tietoa aborttiin liittyvistä kamppailuista sekulaariksi ja tasa-arvoiseksi mielletyssä kontekstissa, jossa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä jäsentävät myös luokan, rodullistamisen ja toimintakyvyn hierarkiat. Tieteellisten artikkelien lisäksi tutkimuksessa kokeillaan yhteistutkimusta tuottamalla yhteisjulkaisu tutkimukseen osallistuvien kanssa.