Grants and residencies

Research and art

FT, dosentti Illman Ruth and working group (Aboagora-työryhmä)

200000 €

Aboagora-symposiumin järjestäminen 2019-2023

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Aboagora on vuosittain Turussa järjestettävä kolmipäiväinen symposium, joka luo uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia tieteen- ja taiteentekijöiden välille ja tuo yhteistyön tulokset laajan yleisön ulottuville. Hankkeen ytimen muodostavat Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine sekä uskontotieteellinen Donner-instituutti. Yhteistyötä tehdään useiden taidetoimijoiden, kuten teatteriryhmä Kolmas Tilan sekä Grus Grus Teatterin kanssa. Tapahtuma koostuu pääpuheenvuorojen lisäksi temaattisista paneeliosuuksista ja esityksistä, jotka yhdistävät tieteen ja taiteen työmuotoja. Vuosina 2019–2023 Aboagora rakentuu japanilaisen samurain Miyamoto Musashin vuonna 1645 kirjoittaman kirjan The Book of Five Rings ympärille. Musashin kirja käsittelee maailmaa ja ihmisen paikkaa siinä peruselementtien (maa, vesi, tuli, tuuli, tyhjyys) kautta. Näistä viidestä elementistä rakentuu viisi symposiumia, joissa tarkastellaan maapalloa ja sen geologiaa ja biologiaa sekä ihmisten roolia, mahdollisuuksia ja vastuuta. Peruselementit on ymmärretty ja niitä on eri aikoina ja eri kulttuureissa arvostettu eri tavoin.