Grants and residencies

Research and art

Professori Erkkola Maijaliisa and working group (Aamiainen-työryhmä)

138300 €

Aamiainen – eriarvoisuus lasten lautasilla

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Eriarvoisuus lautasella viittaa ruokaan ja ravitsemukseen liittyvien hyötyjen, etuisuuksien ja haittojen epätasaiseen jakautumiseen tavalla, joka vaarantaa lasten yhtäläiset oikeudet terveyttä ja hyvinvointia tukevaan ravitsemukseen. Aamiainen-tutkimus pyrkii tiedettä ja taidetta yhdistämällä tekemään näkyväksi eriarvoisuutta lasten lautasilla. Perheen aamupala on ikkuna, jonka kautta tarkastelemme taloudellisen eriarvoisuuden ilmenemistä lapsen arjessa ja ruokakäyttäytymisessä. Tutkimusaineisto syntyy osana dokumenttielokuvaprojektia. Tutkimukseen rekrytoidaan yhteensä noin 30 perhettä eri tulokymmenyksistä. Osa perheistä osallistuu myös aineistosta tehtävään dokumenttielokuvaan. Tutkimusaineisto muodostuu lasten ja vanhempien laadullisista haastatteluista sekä elokuvamateriaalista, joissa havainnoidaan muun muassa ruoan saatavuutta, saavutettavuutta ja sijoittelua, perheiden ruokapuhetta ja lasten osallisuutta. Painoarvo annetaan lapsen omalle asiantuntijuudelle. Aineiston analyysimenetelmänä sovellamme laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksella on eettisen toimikunnan puoltava lausunto. Dokumenttielokuvan ohjaaja vastaa kuvallisen materiaalin keräämisestä ja työstämisestä. Tieteellinen tutkimusryhmä vastaa haastattelurunkojen sisällöistä, haastatteluiden ohjeistuksesta sekä tieteellisen tutkimusaineiston analyyseistä ja raportoinnista. Tutkimus tuottaa tiedettä ja taidetta innovatiivisesti yhdistämällä uutta ja arvokasta tietoa eriarvoisuuden heijastumisesta lasten sosiaaliseen ja fyysiseen ruokaympäristöön, perheiden aamiaiskäytäntöihin ja lasten osallisuuteen. Uudessa hallitusohjelmassa esitettävät huomattavat leikkaukset, työttömyysturvan lapsikorotusten poistaminen ja toimeentulotuen heikennykset ennakoivat lapsiperheköyhyyden kasvua. Elokuva tuo pienituloisten perheiden ravitsemukseen heijastuvia eriarvoisuuden haasteita näkyväksi yhteiskunnallisessa keskustelussa ja luo vahvempaa tietopohjaa päätöksentekoa varten.