Taiteen kandidaatti Vehmaanperä Juha

30000 €

3D-tulostettujen hybridineulevaatteiden ja käsityöjulkaisun valmistus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakauteni aikana tutkin queer-kokemusta 3D-tulostettujen ja virkattujen hybridivaatteiden keinoin. Projektissani yhdistän kaksi tee-se-itse -tekniikkaa kokeilevasti toisiinsa. Analysoin kotikäyttöisen 3D-tulostuksen ja neulesuunnittelun yhtymäkohtaa ja mahdollisuutta hyödyntää erityisesti virkkaamisen tilkkutyötekniikkaa, jonka avulla 3D-tulostettujen osien saumoihin voi lisätä liikkuvuutta joustavan rakenteen avulla. Yhdistämällä verrattain uuden ilmiön ja perinteikkään menetelmän toisiinsa näen mahdollisuuden uudenlaisien tulkintojen ja ideoiden syntymiseen. Työn prosessin ja lopputuloksen taltioin science fiction -käsityöjulkaisuksi, joka esittää spekulatiivisen skenaarion tulevaisuuden käsityöstä, jossa perinteiset menetelmät kuten neulonta ja virkkaus yhdistyvät nykyajan teknologiaan. Lähtökohtani työhön on taiteellinen, mutta eksploratiivinen ja tutkiva. 3D-tulostaminen mahdollistaa uniikkien muotojen ja tekstuurien valmistamisen digitaalisesta simulaatiosta suoraan fyysiseksi objektiksi. Temaattisesti työni pohtii kulutuksen, teknologian ja identiteetin monimutkaista suhdetta transhumanistisesta queer-näkökulmasta. Transhumanistisen ajatuksen pääargumentti on, että ihminen nykymuodossaan on vain alku kehitykselle, joka jättää jälkeensä perinteisen evolutiivisen kehityksen teknologian avulla. Hankeeni pohjaa siihen miten 3D-tulostus teknologialla on mahdollista tuoda fyysiseen maailmaan asioita, jotka ovat olleet ennen olemassa vain digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisessa 2D-ulottuvuudessa ajan viettäminen on kiinnostavaa, koska siellä voin performoida puolia itsestäni, jotka eivät ole visuaalisia fyysisessä maailmassa. Digitaalisessa maailmassa voin muuntautua avatariksi, joka ei vastaa fyysistä olemustani, mutta viestii jotain sisäisestä maailmastani. 3D-tulostus mahdollistaa uudenlaisen kehon modifioinnin osaksi vaatetta.