Suomen luonnonsuojeluliitto ry

51000 €

Etsimme tietä hiilineutraaliksi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Nyt tarvitaan konkreettisia tekoa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tulevaisuudessa siintävä hiilineutraalisuus vilisee monien kaupunkien ja yritysten tavoitteissa ja strategioissa, mutta vielä ei ole aivan selvää kuinka näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Projektissa toteutetaan Etsimme tietä hiilineutraaliksi -selvitystyö. Tavoitteemme on löytää vastauksia ajankohtaisiin ja tärkeisiin kysymyksiin liittyen ilmastotavoitteisiin, hiilineutraalisuuteen, päästövähennyksiin ja kompensaatioon. Selvitys toteutetaan yhteensä noin seitsemälläkymmenellä 1) asiantuntijan, 2) ilmastointoisten yritysten ja yhteisöjen sekä 3) ilmastopassiivisten yritysten ja yhteisöjen teemahaastatteluilla. Selvityksen avulla käynnistetään laajempi Tie positiiviseksi kehitysprojekti, jossa a) kehitetään yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt ja kriteeristö kuinka yritys, yhteisö tai tuote voi olla hiilineutraali – tai jopa hiilipositiivinen sekä b) kehitetään palvelukonsepti eli tiekartta, jonka avulla yritys, yhteisö tai tuote voidaan muuttaa hiilineutraaliksi. Työ on samalla Koneen Säätiön tuella lanseeratun päästöjen kauppapaikan eli Hiilipörssin jatkokehitystä. Suomen luonnonsuojeluliitossa haluamme kehittää yhteistyötä puolueettoman ympäristöasiantuntijakentän ja yritysmaailman välille, yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja yritysvastuun kehittämiseksi. Siksi me etsimme tietä hiilineutraaliksi. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.–31.8.2019 ja sen budjetti on 54 000 euroa.