Väestönmuutos

Vuonna 2011 julistimme haettavaksi hankerahoitusta aiheesta väestönmuutos.

Hankejulistus

Koneen Säätiö julistaa haettavaksi hankerahoitusta aiheesta väestönmuutos. Hankkeiden aiheet voivat liittyä niin globaaliin väestönkasvuun kuin paikallisiin väestönmuutoksiin. Hankkeet voivat käsitellä muun muassa väestönmuutosten syitä ja seurauksia sekä niihin liittyviä mekanismeja ja etsiä konkreettisia keinoja väestönmuutoksiin liittyviin ongelmiin. Etenkin toivotaan kulttuureiltaan ja muilta taustoiltaan erilaisten maiden vertailuja.

Tutkimusryhmien ja aiheiden toivotaan olevan monitieteisiä, tieteidenvälisiä tai poikkitieteisiä. Ryhmien toivotaan koostuvan tutkimusurallaan eri vaiheissa olevista jäsenistä, ja hankkeet voivat sisältää myös tieteen- ja taiteentekijöiden yhteistyötä. Mukana tulisi mieluusti olla post doc -vaiheen tutkijoita.

Tutkimusryhmät hakevat apurahaa tutkimushankkeelle, jossa on useita osallistujia ja vastuullinen johtaja. Koneen Säätiön tukemissa hankkeissa rahoituksesta maksetaan tutkijoille apurahoja, ei palkkoja. Kuukausiapuraha väitöskirjantekijöille on 2 100 ja post doc -tutkijoille 2 300 euroa. Hankkeen saamasta rahoituksesta voidaan kuitenkin maksaa palkkaa tutkimusapulaiselle ja mahdollisesti hankkeen johtajalle.

Tutkimushankkeen kustannusarviossa on eriteltävä hankkeen vuosittaiset tutkijastipendit ja hankkeen mahdolliset muut kulut, joita ovat esimerkiksi matkakulut, materiaali- ja laitekulut, kulut aputyövoiman käytöstä ja muista palkoista, ostopalvelut sekä muut kulut. Jos yliopisto perii yleiskustannusosuutta, on sen prosenttimäärä ja summa ilmoitettava. Yleiskustannusosuutta ei voida periä tutkijastipendeistä.

Rahoitusta myönnetään enintään kolmevuotisille hankkeille. Muista Koneen Säätiön myöntämistä hankeapurahoista poiketen useampivuotisten hankkeiden koko apuraha myönnetään kerralla koko hankkeen ajaksi, ei vain vuodeksi kerrallaan.

Hakumenettely

Hakuprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkijaryhmiä pyydetään täyttämään sähköinen hakulomake 30.9.2011 mennessä. Lomake löytyy Koneen Säätiön apurahahakemusten verkkopalvelusta 1.8. alkaen. Tulostettu lomake liitteineen myös postitetaan säätiölle viimeistään 30.9. Mahdollisesti ulkomailta lähetettyjen hakemusten tulee kuitenkin olla perillä säätiössä viimeistään 30.9. Tutustu myös huolellisesti Koneen Säätiön apurahojen hakuoppaaseen.

Lomakkeen liitteeksi pyydetään:

  • lyhyt, korkeintaan viiden liuskan mittainen aiesuunnitelma
  • yhden sivun mittainen tiivistelmä kunkin tutkijan CV:stä ja hakemuksen aihepiiriin liittyvistä julkaisuista.

Aiesuunnitelma on vapaamuotoinen. Siitä tulee ilmetä:

  • hankkeeseen osallistuvat tutkijat ja mahdolliset taiteilijat
  • hakijoiden perehtyneisyys aiheeseen
  • hankkeen kuvaus ja keskeisimmät kysymykset
  • kuinka monitieteisyys, tieteidenvälisyys tai poikkitieteisyys toteutuu hankkeessa
  • kuinka mahdollinen tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyö toteutuu hankkeessa
  • hankkeen aikataulu
  • hankkeen kustannusarvio.

Lokakuun aikana valitaan tutkijaryhmät hakuprosessin toiseen vaiheeseen. Näitä ryhmiä pyydetään toimittamaan lopulliset hakemukset yksityiskohtaisine tutkimussuunnitelmineen säätiöön 15.11.2011 mennessä. Lopulliset päätökset tehdään marraskuun lopussa.

Lisätiedot

Tiedesihteeri Anna Talasniemi, anna.talasniemi(at)koneensaatio.fi, +358 (0)9 260 0617, +358 (0)41 437 6976

Tuetut hankkeet

Tutustu tuettuihin hankkeisiin

Tiedota, jalkauta ja suuntaa eteenpäin!

Aiheeseen liittyvää
Ei kategoriaa

24.10.2018

Ei kategoriaa

4.10.2018

Sammaltaide
Ei kategoriaa

4.10.2018

Taianomainen kiertue