Ajankohtaista | 08.12.2017

Vuoden 2017 haussa myönnettiin apurahoja yhteensä 29 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 6385, ja apuraha myönnettiin 374 hakijalle, eli apurahan sai 5,9 prosenttia hakijoista. Myönnetyistä 29 miljoonasta eurosta 47 % suuntautui tieteeseen, 16 % taiteeseen, 36 % tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin ja alle 1 % muihin kulttuurihankkeisiin.

Naapuridialogit-teemahaussa myönnettiin yhdeksän apurahaa, yhteensä 2 314 500 euroa.

Ekologiset kompensaatiot yhteiskunnassa ja kulttuurissa -teemahaussa myönnettiin kahdeksan apurahaa, yhteensä 1 378 000 euroa.

Vuosittaisessa yleisessä haussa myönnettiin 357 apurahaa, yhteensä 25 314 200 euroa. Niistä uusia oli 327 kpl, yhteensä 23 595 000 euroa, ja jatkoapurahoja 30 kpl, 1 719 200 euroa.

Vuosittaisen haun uusista hakijoista (eli pl. jatkohakemukset ja teemahaut) apurahan sai 5,4 % hakijoista. Tiedettä ja taidetta yhdistävien hankkeiden kohdalla myöntöprosentti oli 8,5. tiedehankkeiden kohdalla 6,4 ja taidehankkeiden kohdalla 4,3 kappalemäärästä laskien. Vastaavat luvut suhteessa haettun euromäärän ovat 10,7 (tiede-taide), 5,5 (tiede), 4,5 (taide). Lisäksi alle prosentti uusista myönnöistä kohdentui muuhun kulttuurityöhön.

Yhteensä Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoja vuonna 2017 30,6 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät 1.12. myönnettyjen apurahojen lisäksi rahoitus Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun voittajille, Biotaiteen Seuralle, IHME-festivaalille sekä Saaren kartanon residenssiapurahat taiteilijoille.  Apurahojen lisäksi säätiö lahjoitti 2 miljoonaa euroa yliopistojen pääomakeräykseen.

Katso lista apurahansaajista

Katso tutkimusrahoituksen saajat yliopiston tai tutkimuslaitoksen mukaan (pdf)

Myöntösummaltaan suurimmat rahoitukset vuoden 2017 apurahahaussa saivat:

TIEDE&TAIDE Teatteritaiteen maisteri Päivi Pauliina Feodoroff ja työryhmä 685 600 €
Miltä sopu näyttää – toisenlaisen todellisuuden tekeminen:  vesistönsuojelua Näätämö-joen valuma-alueella, laidunsuojelua Muddusjärven paliskunnassa perinnetietoja ja tiedettä yhdistäen 

TIEDE&TAIDE Suomen Pakolaisapu ry 530 000 €
Vastakkainasettelun purkaminen ja toimivien väestösuhteiden edistäminen dialogilla ja sovittelulla 

TIEDE&TAIDE FT, Dosentti, Yliopistonlehtori (ma.) Joona Taipale ja työryhmä 525 000 €
Vuorovaikutus ja rajankäynti: Minän ja toisen kokemuksellinen rajautuminen

TIEDE&TAIDE Dosentti Panu Halme ja työryhmä 505 000 €
Science embracing art to launch small scale ecological compensation actions  Tiede ja taide pienen mittakaavan ekologisten kompensaatioiden käynnistäjänä  

TIEDE&TAIDE Politices doktor Ralf Kauranen ja työryhmä 468 000 €
Sarjakuva ja siirtolaisuus. Kuuluminen, kerronta, aktivismi 

TIEDE Dosentti, yliopistonlehtori Sari Irni ja työryhmä 420 000 €
Ilmastokestävyys keittiössä: ruokakulttuurin murroksen arkiset mahdollisuudet

TIEDE&TAIDE Apulaisprofessori Lena Näre ja työryhmä 402 000 €
Kodin ja kansalaisuuden kamppailut – Naapurisolidaarisuus vastauksena ’turvapaikkakriisiin’ (Struggles over home and citizenship – Neighbourhood solidarity as a Response to the ’asylum crisis’) 

TAIDE HIAP – Helsinki International Artist Programme 400 000 €
Jälkifossiilinen taide ja toimintamallit – taiteilijaresidenssit ekologisen siirtymän edelläkävijöinä 

TIEDE&TAIDE FT. dosentti Pertti Grönholm ja työryhmä 381 000 €
Puhuvat koneet – Elektroninen ihmisääni tunteiden ja itseymmärryksen tulkkina 1960–2020

TIEDE&TAIDE FT, dosentti Maarit Leskelä-Kärki ja työryhmä 380 000 €
Uuden etsijät: esoteerisuus ja uskonnollisuuden murros modernisoituvassa Suomessa (1880-1940) 

TIEDE&TAIDE Dosentti, yliopistonlehtori Hanna Kuusi ja työryhmä 347 000 €
Syntyvyyden politiikka, seksuaalisuuden asiantuntijat ja inhimilliset kokemukset sotien jälkeisessä Suomessa

TIEDE Helsingin yliopiston Tutkijakollegium 350 000 €
Tutkijakollegiumin taiteen tohtori-ohjelman jatkohakemus 

TAIDE Perpetuum Mobile ry 330 000 €
Visuaalisen kulttuurin (visuaalinen taide, elokuva) Artists at risk -turvaresidenssisihteeristö ja turvaresidenssikeskus  

TIEDE&TAIDE Metsähallitus 320 000 €
Luonnon konserttisali -tapahtuman järjestäminen 

TIEDE FT, dos. Jussi Ojajärvi ja työryhmä 320 000 €
Tove Janssonin tuotannot – Tove Jansson Companion rinnakkaisteoksineen