Tarinat ja julkaisut

Podcastit

01.09.2022

Saaren kartanon uusi Reviving the Wild -podcast elvyttää ihmisen yhteyttä luontoon

Saaren kartanon residenssin uusi podcast-sarja Reviving the Wild on syntynyt pyrkimyksestä syventää ymmärrystämme luonnosta ympärillämme, jotta me ja residenssitaiteilijamme voisimme elää entistä rauhallisempaa yhteiseloa luonnon ja muiden lajien kanssa. Neliosaisen sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa on nyt ilmestynyt.

Reviving the Wild -podcastissa on kyse palaamisesta omille juurillemme, jotta voisimme elvyttää luontoa – ja itseämme. Toivomme, että nämä kaksi ensimmäistä nyt julkaistavaa jaksoa antavat uusia ideoita yhteyden luomiseen meitä ympäröivän ei-inhimillisen luonnon kanssa.

Joka vuosi kymmenet taiteilijat eri taiteenaloilta eri puolilta maailmaa matkustavat Saaren residenssiin Varsinais-Suomen maaseudulle keskittymään omaan taiteelliseen työhönsä ja vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden residenssiläisten kanssa.

Saaren kartanon residenssin tavoitteena on olla koealusta tulevaisuudelle, joka on kestävä ekologisesti, sosiaalisesti ja henkisesti. Englanninkielinen Reviving the Wild -podcast on syntynyt teemoista, jotka ovat keskeisiä Saaren kartanon päivittäisessä ekologisessa toiminnassa.

Olemme kutsuneet jokaiseen jaksoon arvostamiamme asiantuntijoita jakamaan ajatuksiaan ja tietoaan aiheista, joita pidämme tärkeinä ja ajattelun arvoisina. Jaksoja ilmestyy syksyn aikana yhteensä neljä, ja nyt kuunneltavissa on kaksi ensimmäistä jaksoa.

Sarjaa toimittaa helsinkiläinen toimittaja Miia Laine.

JAKSO 1: Miten voimme kohdella muita eläimiä paremmin?

Suhteessamme muihin eläimiin on usein kyse arvosta. Onko meidän ihmisten mahdollista luoda syvempi yhteys eläimiin, joita olemme käyttäneet hyväksi hyvin kauan? Mieti vaikkapa lintuja, ja kaikkea, mitä ihminen on tehnyt niille kautta aikojen.

Tässä jaksossa Miia Laine tapaa filosofi Elisa Aaltolan ja ekologi Mia Röngän. Saaren kartano sijaitsee Mietoistenlahdella, joka on luonnonystävien ja lintutarkkailijoiden hyvin tuntema suojelualue. Se on myös alue, joka ei kukoistaisi ilman ihmisten vaikutusta ympäristöön.

JAKSO 2: Puiden kieltä oppimassa

Vaikka puut peittävät yli 75 prosenttia Suomen pinta-alasta, vain 3 prosenttia metsistä on luonnontilaisia. Mikä määrittää ”luonnollisen” luonnon?

Tässä jaksossa Miia Laine tekee syväsukelluksen puihin ja metsiin arboristi Riku Parkattin ja saaristoekologi Panu Kuntun kanssa. He puhuvat nykymetsien hauraudesta ja puiden tarkoituksesta. Mitä elämämme kaupungeissa olisi ilman niitä?

Kuuntele podcastia Spotifyssa

Kuuntele podcastia Apple Podcasts -palvelussa

Anna palautetta Reviving the Wild -podcast-sarjasta

Auta meitä tekemään sisällöistämme parempia! Käytämme ajatuksiasi hyödyksi toimintamme kehittämisessä.

Ajatuksia tästä jutusta

Valitse sana tai sanoja, jotka kuvaavat parhaiten ajatuksiasi podcast-sarjasta.(Pakollinen)

Ajatuksia tulevista podcasteista