Kalenteri | 02.04.2019

Ympäristödialogeja: Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ympäristödialogeihin siitä, miten globaalit rahavirrat siirtyvät ympäristön huomioivien yritysten taakse, pois ympäristöä tuhoavilta ja pilaavilta toimialoilta.
Lisää omaan kalenteriin 2019-04-02 2019-04-02 Europe/Helsinki Ympäristödialogeja: Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena Ympäristödialogeja: Raha pelastaa maailman? Ympäristö investoinnin kohteena Koneen Säätiö

Aika ja paikka: Tiistai 2.4. klo 16.20–18, Lauttasaaren kartano (Otavantie 10, Helsinki, esteetön sisäänkäynti Kauppaneuvoksentien puolelta)

Globaalit ympäristöhaasteet uhkaavat planeettamme lukuisia lajeja mukaan lukien ihminen ja sen luoma talous. Ympäristön huomioiminen on perinteisesti nähty osana vastuullista yritystoimintaa, jonka ajureina toimivat kuluttajakäyttäytymisen muutokset, maineriskit, politiikkatoimet tai niiden uhka. Nykyinen ymmärrys ilmastonmuutoksen, elinympäristöjen pilaantumisen ja katoamisen sekä kuudennen sukupuuttoaallon luomista reunaehdoista ihmisen toiminnalle tulisi olla kaiken yritystoiminnan strategisessa keskiössä, koska se on ainoa keino varautua tulevaisuuteen. Jo nyt globaalit ympäristöhaasteet luovat rajoitteita monille toimialoille. Miten globaalit rahavirrat siirtyvät ympäristön huomioivien yritysten taakse, pois ympäristöä tuhoavilta ja pilaavilta toimialoilta?

Tilaisuudessa pohditaan:

  • Monet globaalit suuryritykset ovat kasvattaneet sekä kokoaan ja valtaansa suuremmiksi kuin valtiot.  Mitkä ovat yksittäisten kuluttajien ja äänestäjien, kansallisen ja kansainvälisen politiikan sekä sijoittajien roolit yritysten toimintakulttuurin muuttumisessa?
  • Yritykset tarvitsevat taakseen pääomia, jotka ovat sijoittajien käsissä. Sekä institutionaalisten että yksittäisten sijoittajien kiinnostus vastuullista sijoittamista kohtaan on vahvassa kasvussa. Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa tänä päivänä? Miten vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen kriteereitä implementoidaan ja valvotaan?
  • Tulisiko vastuullisen yritystoiminnan ja sijoittamisen käsitteistä luopua, koska ympäristön reunaehtojen huomioinnin tulisi olla yritystoiminnan ytimessä?
  • Onko yritysten ekologinen tai hiilidioksidipäästöjen kompensointi ympäristön reunaehtojen huomioimista, vai toimiiko kompensointi ympäristölle vahingollisten toimialojen legitimiteetin mahdollistajana?

Keskustelemassa ovat vastuullisen sijoittamisen asiantuntija, Auriel Investorsin tutkimusjohtaja Antti Savilaakso, Veritaksen sijoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja Niina Bergring sekä Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori, KTT Jenni Laininen. Tilaisuuden fasilitoi Annina Huhtala, CMO Upright Project.

Lisätietoja:
Outi Silfverberg, outi.silfverberg@ymparistotiedonfoorumi.fi, 050 341 3265

Otamme säätiön tapahtumissa valokuvia, joita käytetään säätiön omilla viestintäkanavilla, esimerkiksi verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Jos toivot, ettet esiinny kuvissa, olethan yhteydessä (KONEENSAATIO@KONEENSAATIO.FI) viimeistään tapahtumaa seuraavana arkipäivänä.