Kalenteri | 03.10.2018

Ympäristödialogeja: Luontoa suojelevat naiset ja metsiä muokkaavat miehet

Ympäristödialogeja-keskustelusarjassa etsitään ratkaisuja ympäristöongelmiin dialogin avulla.
Lisää omaan kalenteriin 2018-10-03 2018-10-03 Europe/Helsinki Ympäristödialogeja: Luontoa suojelevat naiset ja metsiä muokkaavat miehet Ympäristödialogeja: Luontoa suojelevat naiset ja metsiä muokkaavat miehet Koneen Säätiö

Aika ja paikka: keskiviikkona 3.10. klo 16.30–18 Nessling Nestissä (Fredrikinkatu 20 A 10, Helsinki)

Kulttuuri ja sukupuoliroolit vaikuttavat arvomaailmaamme ja asenteisiimme ympäristönsuojelua kohtaan. Tutkimuksissa naisten on huomattu olevan ympäristömyönteisempiä sekä asenteiltaan että käytökseltään. Arvojen, asenteiden ja kulutustottumuksien ohella sukupuolisuus näyttää myös ohjaavan ammatinvalintoja kuten suuntautumista luonnonvara- ja ympäristöaloille. Miehet suuntautuvat enemmän luonnonresursseja hyödyntäville aloille, kun taas naiset ympäristönsuojelualoihin. Myös ympäristötutkimuksessa sukupuoli määrää jossain määrin tutkimusaihevalintoja ja hakeutumista eri tieteenalojen pariin.

Tilaisuudessa kysymme:

  • Miten kulttuuri ja sukupuoliroolit ohjailevat arvoja ja valintoja?
  • Miten sukupuoliroolit vaikuttavat ympäristöasenteisiin, ympäristöalojen opiskeluun ja tutkimukseen sekä eri aloilla työskentelyyn?
  • Miten sukupuoliroolit näyttäytyvät tavassamme hahmotella paikkamme maailmassa?
  • Miten kasvatuksella voidaan rikkoa perinteisiä sukupuolikytkeytyneitä arvoja?

Tilaisuudessa keskustelijoina yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkija Minna Santaoja, ympäristökasvatuksen opettajakouluttaja Hannele Cantell sekä Lapsivaltuutetun toimiston ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi. Keskustelua fasilitoi toimittaja Laura Friman.

Lue tilaisuutta pohjustava Minna Santaojan blogi:
Minä väitän: Miesten maailman luoma ympäristökriisi kaipaa feminististä korjausliikettä

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Ilmoittaudu mukaan täällä.

Järjestäjinä toimivat Ympäristötiedon foorumi, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö ja Koneen Säätiö.