Tapahtumat

Meet the Artist – maksuton työpaja esiintyjille

14.02.2018

12:00

Saaren kartanon residenssitaiteilijoiden Lindsay Parnellin ja Kevin Schwenklerin maksuton työpaja esiintyjille 14.2. ja 15.2. Turussa.

Yhdysvaltalaiset taiteilijat Lindsay Parnell ja Kevin Schwenkler vetävät esiintyjyyteen liittyvän työpajan Läntisen tanssin aluekeskuksen studiossa Manillassa (Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku) keskiviikkona 14.2. ja torstaina 15.2. klo 12–15. Ilmoittaudu maksuttomaan työpajaan 12.2. mennessä!

Lindsay Parnell and Kevin Schwenkler ovat useita taiteenaloja yhdistävä työpari. He työskentelevät parhaillaan Saaren kartanossa. Residenssissä he tutkivat esitysohjeistusten (score) rakentamista ja niiden kieleen liittyviä omininaisuuksia. Työpajojen avulla he haluavat avata omia päivittäisiä työskentelyprosessejaan ja tunnustella myös kiinnostusta mahdolliseen yhteistyöhön paikallisten taiteilijoiden kanssa.

Parnell ja Schwenkler ohjaavat Turussa työpajan, joissa he sekä jakavat omaa osaamistaan että harjoitteita esitysohjeistuksen luomiseen. Työpaja koostuu kolmesta osiosta: autenttinen liike (Kevin + Lindsay), laulutyöpaja (Kevin) ja meditaatiosessio (Lindsay).

Lindsay Parnell www.lindsayparnell.com
Kevin Schwenkler k-a-s-music.tumblr.com

Työpaja on maksuton!
Osallistu joko molempina (suositus) tai vain toisena päivänä!
Sitovat ilmoittautumiset 12.2. mennessä sähköpostilla saari@koneensaatio.fi.

Meet the Artist on Saaren kartanon toiminnan 10-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarja, jossa Saaren kartanossa työskentelevät taiteilijat esittäytyvät paikallisesti ja alueellisesti.

Lisätiedot:

Kevin Schwenkler kevin.schwenkler@gmail.com
Lindsay Parnell lindsayparnellstudio@gmail.com

 

Ohjelma

Työpajan ohjelma (molemmat päivät klo 12–15)

Autenttinen liike – Kevin + Lindsay
Autenttinen liike (Authentic Movement) on ekspressiivinen improvisoiva liikeharjoite, joka sallii osallistujille mahdollisuuden kehon vapaaseen assosiaatioon (Wikipedia). Liikkeen, havainnoinnin ja vuorovaikutuksen avulla osallistujat voivat syventää läsnäolon taitoja sekä tietoisuutta itsestään, mielikuvistaan ja omista vuorovaikutustavoistaan. Pareittain tehtävässä harjoitteessa toinen on liikkuja, joka liikkuu tyhjässä tilassa silmät suljettuina seuraten omia impulssejaan. Toinen henkilö on todistaja, joka havainnoi omia kokemuksiaan tarkkailun aikana. Yhdessä harjoitteen variaatiossa todistaja voi ”avustaa” liikkujaa fyysisesti kätensä avulla. Toisessa variaatoissa todistaja yrittää matkia liikkujan liikkeitä, joita tämä tekee harjoitteen aikana. Harjoitteiden jälkeen todistaja aloittaa keskustelun kokemuksestaan. Autenttisen liikkeen pariharjoitteen jälkeen pidettävä laajempi keskustelu auttaa usein tuottamaan materiaaleja, sulkien improvisaation ja ohjeiden välisen aukon. Jokainen keskustelu vaatii omien ja muiden ajatusten ylöskirjoittamista.

Laulutyöpaja – Kevin
”Usein ihmisillä on käsitys, että he eivät ’osaa laulaa’. Minä en usko tähän. Näytän muutaman yksinkertaisen laulutekniikan, joita kaikki voivat harjoitella ja joista hyötyvät myös koulutetut laulajat”, kertoo Kevin. Hengitysharjoituksista edetään niin, että kaikki oppivat laulamaan pitkiä nuotteja kaikkein miellyttävimmillä äänialalla. Työpajassa opitaan miten yksinkertainen formantti muuttaa sävelen tason tuntua. Tämän jälkeen, ryhmästä riippuen, työpajassa joko lauletaan muutamia yksinkertaisia intervalleja ja sointuja tai tarkastellaan ja keskustellaan muutamista hieman vaativammista laulamisen tavoista.

Meditaatiosessio – Lindsay
”Ohjaan teitä visuaalisoinnin avulla, joka alkaa kehon syvistä vatsalihaksista keskittymällä hengitykseen. Hengitys ohjaa sfäärin läpi kehon ja toimii hierovana välineenä, viipyillen erityisesti kipeissä kohdissa. Tämä harjoite on erityisen hyvää tekevä päivä tai pari fyysisen rasituksen jälkeen”, kuvailee Lindsay.

Kirjoitusharjoite
Jakaudumme pieniin ryhmiin, joiden koko riippuu osallistujien määrästä. Jokainen jakaa tähän mennessä heränneitä ajatuksiaan. Ryhmien jäsenet kirjoittavat muiden sanomiset ylös, eritoten jos ne ovat samassa linjassa tai eroavat omista ajatuksista. Jokainen pienryhmä kirjoittaa lyhyen esitysohjeistuksen.

Esitys ja keskustelua
Kukin ryhmä esittää ohjeistuksensa tietyn ajan puitteissa. Jokaista esitystä seuraa lyhyt keskustelu.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Aika: 14.–15.2.2018
Paikka:  Läntisen tanssin aluekeskus, Studio, Manilla, Itäinen Rantakatu 64, 20810 Turku


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti
Aiheeseen liittyvää
Tapahtumat

10.6.2020

10:00

Apurahavastaanotto etäyhteydellä
Tapahtumat

12.8.2020

10.00

Apurahavastaanotto
Tapahtumat

19.8.2020

09.00

Apurahainfo