Tapahtumat

Matka-apurahahaun määräpäivä

01.11.2016

Koneen Säätiön henkilökohtaisella tutkijastipendillä työskentelevät tutkijat voivat hakea matka-apurahaa ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Matka-apurahoja ei myönnetä säätiön hankerahoituksella työskenteleville tutkijoille. Seuraava haun määräpäivä on 1.11.2016.

Matka-apurahat on tarkoitettu esimerkiksi arkisto- ja kirjastokäynteihin, kenttätyömatkoihin ja muihin tiedonhankintamatkoihin, tutkijavierailuihin tai konferenssiin tai seminaariin osallistumiseen (esitelmällä tms.). Matka-apurahoja myöntämällä säätiö haluaa edistää tutkijoiden vuorovaikutusta yli valtiorajojen. Matkan on sijoituttava apurahakauteen ja se voi olla kestoltaan enintään kolme kuukautta.

Matka-apurahaa voi hakea matkasta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin eli matkalippuihin, majoituskuluihin ja mahdollisiin konferenssi- ym. maksuihin. Päivärahaa matkapäiviltä ei makseta, vaan kuukausiapurahan katsotaan kattavan normaalin elämisen kulut ulkomaillakin.

Liitteksi pyydetään:

  • matkasuunnitelma ja budjetti (maks. 3 sivua)
  • tutkimussuunnitelma (maks. 3 sivua)

Matka-apurahaa haetaan hakemusten verkkopalvelussa

Huom. Erillinen matka-apurahahaku päättyy 1.11.2016. Koneen Säätiön tutkijastipendin saajat voivat vielä hakea matka-apurahaa 15.9. tai 1.11. päättyvissä hauissa, jos henkilökohtaista apurahaa on jäljellä sille ajalle, jolloin matka on tarkoitus tehdä. Ensi vuonna ei ole enää matka-apurahahakuja.

Käytäntö muuttuu siten, että apurahoja matkoihin haetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä. Rahoitusta tulevien apurahakausien matkoihin haetaan siis jo nyt alkavassa syyskuun apurahahaussa.

Aiheeseen liittyvää
Tapahtumat

12.8.2020

10.00

Apurahavastaanotto
Tapahtumat

19.8.2020

09.00

Apurahainfo