Kalenteri | 15.09.2016

Matka-apurahahaun määräpäivä

Lisää omaan kalenteriin 2016-09-15 2016-09-15 Europe/Helsinki Matka-apurahahaun määräpäivä Matka-apurahahaun määräpäivä Koneen Säätiö

Koneen Säätiön henkilökohtaisella tutkijastipendillä työskentelevät tutkijat voivat hakea matka-apurahaa ulkomaille suuntautuviin matkoihin. Matka-apurahoja ei myönnetä säätiön hankerahoituksella työskenteleville tutkijoille. Seuraava haun määräpäivä on 15.9.2016.

Matka-apurahat on tarkoitettu esimerkiksi arkisto- ja kirjastokäynteihin, kenttätyömatkoihin ja muihin tiedonhankintamatkoihin, tutkijavierailuihin tai konferenssiin tai seminaariin osallistumiseen (esitelmällä tms.). Matka-apurahoja myöntämällä säätiö haluaa edistää tutkijoiden vuorovaikutusta yli valtiorajojen. Matkan on sijoituttava apurahakauteen ja se voi olla kestoltaan enintään kolme kuukautta.

Matka-apurahaa voi hakea matkasta aiheutuviin ylimääräisiin kuluihin eli matkalippuihin, majoituskuluihin ja mahdollisiin konferenssi- ym. maksuihin. Päivärahaa matkapäiviltä ei makseta, vaan kuukausiapurahan katsotaan kattavan normaalin elämisen kulut ulkomaillakin.

Liitteksi pyydetään:

  • matkasuunnitelma ja budjetti (maks. 3 sivua)
  • tutkimussuunnitelma (maks. 3 sivua)

Matka-apurahaa haetaan hakemusten verkkopalvelussa

Huom. Erillinen matka-apurahahaku päättyy 1.11.2016. Koneen Säätiön tutkijastipendin saajat voivat vielä hakea matka-apurahaa 15.9. tai 1.11. päättyvissä hauissa, jos henkilökohtaista apurahaa on jäljellä sille ajalle, jolloin matka on tarkoitus tehdä. Ensi vuonna ei ole enää matka-apurahahakuja.

Käytäntö muuttuu siten, että apurahoja matkoihin haetaan vuosittaisen apurahahaun yhteydessä. Rahoitusta tulevien apurahakausien matkoihin haetaan siis jo nyt alkavassa syyskuun apurahahaussa.