Kalenteri | 19.03.2015

Luonto kaupungissa

Maaliskuun 2015 Kaivo-illassa kuultiin ja keskusteltiin dystopioista, utopioista ja todellisuudesta liittyen luontoon kaupungissa.
Lisää omaan kalenteriin 2015-03-19 2015-03-19 Europe/Helsinki Luonto kaupungissa Luonto kaupungissa Koneen Säätiön toimisto, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki

2015

19.3.
Kaivo-ilta Luonto kaupungissa järjestettiin Helsingissä maaliskuussa 2015. Kuva: Neea Eloranta

Illan aikana kuultiin kolme mielenkiintoista alustusta arkkitehti Juho Mankalta, taiteilija Kristiina Ljokkoiltaja Maaseudun Sivistysliiton kulttuurijohtaja Helka Ketoselta sekä kirjallisuudentutkija Saija Isomaalta.

Mikä on rakennetun ympäristön ja luonnon suhde? Haluammeko lisää luontoa kaupunkiin ja miten? Mitä ovat urbaanit jokamiehenoikeudet? Millaisia dystopioita kirjallisuudessa on luonnon ja kaupungin kohtaamisesta?

Puhujat, esiintyjät ja järjestäjät

Saija Isomaa (FT,  Suomen kirjallisuuden yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto) työskentelee Synkistyvät tulevaisuudenkuvat -projektissa.  Puheenvuorossaan hän pohtii luonnon ja kaupungin dystooppisia kohtaamisia. 1900-luku on ollut kirjallisuudessa, elokuvassa ja televisiossa utopian vastakohdan, dystopian, synnyn ja nousun aikakausi. Dystooppinen fiktio kuvaa totalitaristisia yhteiskuntia ja luonnonkatastrofeihin ja saasteisiin tuhoutuvia sivilisaatioita. Se kiteyttää aikamme tulevaisuuteen kohdistuvia pelkoja ja uhkakuvia mutta etsii myös tapoja välttää uhkakuvien toteutuminen meidän maailmassamme. Millaisia visioita luonnon ja ihmissivilisaation kohtaamisesta on kaunokirjallisuuden dystopioissa esitetty, ja miten visiot ovat entisestään synkentyneet 2000-luvulle tultaessa? Millaiseksi suurkaupunkien tulevaisuus on kuviteltu perinteessä, ja mitä luonnon saastuminen aiheuttaa ihmislajille? Puheenvuoro kartoittaa kirjallisuuden kautta kulttuurisessa mielikuvituksessamme vallitsevia uhkaavia tulevaisuusvisioita.

Juho Manka on arkkitehti, joka työskentelee Koneen Säätiön apurahalla. Rahoitettava hanke, MoBio – siirrettävät luontolaitteet kaupungissa, on kaupunkitaideprojekti, jossa kehitetään konsepteja helposti toteutettavien luontogeneraattorien rakentamiseen urbaanissa ympäristössä. Kaupunkien tiivistyessä tarvitaan uusia keinoja luonnon tuomiseksi kaupunkiin. Toisaalta luonnon monimuotoisuuden nopeasti laskiessa tarvitaan luonnolle uutta elintilaa. Suuren mittakaavan kaupunkisuunnittelun lisäksi on syytä tutkia pienimittaisia keinoja kaupunkiluonnon lisäämiseksi.

Helka Ketonen (FM taidehistoria) on toiminut kulttuurijohtajana Maaseudun Sivistysliitossa (MSL) vuodesta 2013. MSL on opinto- ja kulttuurijärjestö, joka tukee ihmisenä kasvua, kansalaisyhteiskunnan uudistamista ja maaseudun kehittämistä edistämällä yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, paikallisuutta, yritteliäisyyttä, monikulttuurisuutta, luovuutta, rohkeutta ja kokemuksellisuutta. Maahenki Oy on Maaseudun Sivistysliiton kulttuurikustantamo. Toimintamme arvopohjana on ympäristösivistys, jossa otamme kaikessa toiminnassamme huomioon esteettiset, emotionaaliset, eettiset, ekologiset sekä ekonimiset arvot.

Kristiina Ljokkoi työskentelee Paikan tuntu -hankkeessa kuvataiteilijana, kuraattorina sekä taide- ja ympäristökasvattajana. Hän koordinoi helsinkiläisen yhteisöllisen hyötypuutarhan, Syötävän puiston toimintaa ja toimii valtakunnallisesti ympäristöluotsien kouluttajana. Yhdessä Päivi Raivion kanssa Ljokkoi kuratoi Grey Cube Gallerioita Korkeasaaren vanhoissa karhulinnoissa. Oulun taidemuseossa pidettyyn Checkpoint Leonardo -näyttelyyn hän osallistui kahdella teoksella.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Aika: Torstai 19.3.2015

Paikka: Koneen Säätiön toimisto, Tehtaankatu 21 B 49, 00150 Helsinki


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tapahtuman satoa

Saija Isomaa pohti alustuksessaan luonnon ja kaupungin dystooppisia kohtaamisia. Millaisia visioita luonnon ja ihmissivilisaation kohtaamisesta on kaunokirjallisuuden dystopioissa esitetty, ja miten visiot ovat entisestään synkentyneet 2000-luvulle tultaessa? Millaiseksi suurkaupunkien tulevaisuus on kuviteltu perinteessä, ja mitä luonnon saastuminen aiheuttaa ihmislajille?

Juho Manka kertoi siirrettävistä luontolaitteista ja kuvaili miten vastakkainasettelu rakennetun ja luonnollisen välillä voisi väistyä.

Kristiina Ljokkoi ja Helka Ketonen kertoivat Paikan tuntu -hankkeesta, jossa yhteisö- ja ympäristötaiteen, näyttelyiden, ympäristökasvatuksen ja keskustelujen avulla etsitään vastauksia siihen millainen on hyvä ja arvokas elinympäristö? Miten paikat ja tilat muovaavat meitä ja vaikuttavat mieleemme? Voiko suhdetta paikkoihin syventää oman osallistumisen kautta? Millaisia seurauksia lähiympäristölle aiheutuu valinnoistamme ja toiminnastamme? Miten hengettömään välitilaan tai joutomaahan luodaan kokemuksellinen paikka?

Alustusten jälkeen pienryhmissä keskusteltiin muun muassa seuraavista kysymyksistä:

Millainen olisi dystooppisen sijaan utooppinen kaupungin ja luonnon yhteiselo?
Millaisia (muita kuin Juho Mankan mainitsemia) luontolaitteita voisi olla?
Millaisia ovat urbaanit jokamiehenoikeudet?


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Lue lisää