Kalenteri | 16.05.2014

Jakautuuko Suomi? Helsingissä

Kutsuimme yhteen tutkijoita ja toimittajia Kulttuuritehdas Korjaamolle 16.–17.5. Tilaisuudet pohjustivat eriarvoistumista koskevaa rahoitushakua.
Lisää omaan kalenteriin 2014-05-16 9:30 2014-05-16 17:45 Europe/Helsinki Jakautuuko Suomi? Helsingissä Jakautuuko Suomi? Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a-b, 00250 Helsinki

2014

16.5.

Puhujat, esiintyjät ja järjestäjät

ks_puhujat

Risto Alapuro

Risto Alapuro on Helsingin yliopiston sosiologian emeritusprofessori ja Koneen Säätiön hallituksen pitkäaikainen jäsen. Alapuron erikoisaloja ovat sosiaaliset liikkeet, poliittiset konfliktit ja sosiaaliset verkostot.

 

Markku Lonkila

Markku Lonkila työskentelee sosiologian professorina Jyväskylän yliopistossa ja on tutkinut mm. sosiaalisia verkostoja, kansalaisyhteiskuntaa sekä sosiaalisten liikkeiden, aktivismin ja sosiaalisen median välisiä yhteyksiä. Hänen erityinen osaamisalueensa on venäläinen yhteiskunta, jonka arkipäivää, kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista kulttuuria hän on tutkinut vertailevasta näkökulmasta 1990-luvun alusta saakka.

 

Tim Newburn: Reading the Riots

Tim Newburn kertoo Reading the Riots -hankkeesta, jonka The Guardian –lehti ja London School of Economics toteuttivat yhteistyössä. Newburn käsittelee hankkeen epätavallista luonnetta ja pohtii, miten Reading the Riotsin mallia voisi käyttää vähemmän dramaattisten tilanteiden tutkimiseen. Lisäksi hän tuo esiin sen, miten maisema on muuttunut Lontoon vuoden 2011 mellakoista nykyhetkeen.

Tim Newburn on kriminologian ja sosiaalipolitiikan professori London School of Economicsissa (LSE) ja Britannian johtavia kriminologeja. Hän toimi johtavana tutkijana The Guardian -lehden ja LSE:n Reading the Riots -hankkeessa.

 

Elina Grundström: Kuka tutkii, kuka tulkitsee?

Median digitalisoituminen on muuttanut journalismin muotoja ja samalla toimittajien ja tutkijoiden suhdetta. Tutkijoiden näkyvyys mediassa on heikentynyt ja toimittajat ovat tulleet tutkijoiden tontille omaksuessaan uusia tutkivan journalismin ja datajournalismin muotoja.

Viime aikoina on alkanut kehittyä myös uudenlaisia inspiroivia journalistien ja toimittajien yhteistyön muotoja. Kun erilaista dataa alkaa olla mediassa runsaasti, olennaiseksi nousee kysymys sen tulkitsemisesta.

Elina Grundström on journalistiikan vierailijaprofessori Tampereen yliopistossa. Hän on taustaltaan vapaa toimittaja ja tietokirjailija, joka on opiskellut pääaineenaan sosiologiaa.

 

Matti Kortteinen: Miten löytää suuri kertomus pienistä tarinoista?

Matti Kortteinen käsittelee henkilöhaastatteluiden suorittamista ja tulkitsemista. Erityinen paino on kysymyksellä siitä, millä keinoin yksittäisten ihmisten pienistä tarinoista saa esiin isomman, yleistä yhteiskunnallista muutosta kuvaavan kertomuksen. Esitelmässä kysymystä lähestytään klassisen sosiologisen lähestymistavan kannalta. Esitelmässä perustellaan kantaa, jonka mukaan tämän lähestymistavan voi helposti purkaa auki ja tekstiksi tavalla, jossa on parhaimmillaan journalistista iskua.

Matti Kortteinen on kaupunkisosiologian professori, jonka erikoisalaa ovat lähiöt, arkielämä ja syrjäytymiseen liittyvät kysymykset. Hän on tutkinut paljon alueellista ja sosiaalista eriytymistä pääkaupunkiseudulla.

 

Lotta Junnilainen, Eeva Luhtakallio ja Maria Mustranta: ”Täällä mitään politiikkaa ole”: politiikkaa lähiöostarilla

Köyhän asema rikkaassa yhteiskunnassa on olla sosiaalisesti poikkeava: köyhyys ei tarkoita vain materiaalista puutetta tai alhaisia tuloja, se tarkoittaa ennen kaikkea yhteiskunnallista ulkopuolisuutta. Esityksessä kuvaamme millaista on köyhyys nykypäivän Suomessa ja mitä seurauksia sillä on osallisuudelle, poliittiselle osallistumiselle ja kansalaisten tasavertaisuudelle yhden helsinkiläisen lähiön ostarilta käsin katsottuna.

Lotta Junnilainen laatii sosiologian väitöskirjana etnografista tutkimusta 1960–70-luvuilla rakennetuista lähiöistä Helsingin yliopistossa.

Eeva Luhtakallio on tutkija ja Sosiologia-lehden päätoimittaja, joka on erikoistunut mm. vertailevaan poliittiseen sosiologiaan ja paikallistason osallistumiseen.

Maria Mustranta on vapaa toimittaja, joka kirjoittaa yhteiskunnasta ja maailmasta.

 

Tuomas Ylä-Anttila ja Esa Mäkinen: Pelastaako avoin data sekä sosiologian että journalismin? Esimerkkinä vaalikoneet

Miten mitata poliitikkojen, puolueiden ja äänestäjien arvoja? Kuinka tuottaa tästä datasta tieteellistä tutkimusta, kiinnostavaa journalismia ja äänestäjille hyödyllisiä sovelluksia? Mitä tutkijat ja toimittajat voivat oppia toisiltaan? Vastaamme näihin kysymyksiin käyttämällä esimerkkinä kehittämäämme Helsingin Sanomien uutta vaalikonetta.

Esa Mäkinen on datajournalismista vastaava uutispäällikkö Helsingin Sanomissa.

Tuomas Ylä-Anttila on poliittinen sosiologi, jonka kiinnostuksen kohteita ovat mm. yhteiskunnalliset liikkeet, mediajulkisuus, ilmastopolitiikka, poliitikkojen arvot ja asenteet sekä avoimen datan tutkimuskäyttö.

 

Veikko Eranti ja Antti Järvi: Jakautuva osallistuminen: tarinoita eriarvoistuvasta Helsingistä

Kaupungin uudistuminen ja kaavamuutokset kuumentavat tunteita joka puolella kaupunkia. Toisissa kaupunginosissa muutoksiin kuitenkin reagoidaan paljon väkevimmin kuin toisissa. Mitä löytyy kaavoitukseen osallistumisen takaa? Miltä ilmiö näyttäytyy ihmisille paikan päällä, entä koko kaupungin tasolla? Esityksessä käsitellään osallistumisen eriytymistä ja mikro- ja makrotason perspektiivien yhdistämistä.

Veikko Eranti on demokratia- ja kaupunkitutkija, sosiologi, toimittaja ja esseisti.

Antti Järvi on vapaa toimittaja, joka kuuluu Long Play -julkaisun toimituskuntaan.

 

Johanna Vehkoo ja Heini Lehtonen: Kenelle kieli kuuluu? Itähelsinkiläisten nuorten suhden ”suomalaisuuteen” ja ”ulkomaalaisuuteen”

Esityksessä pohditaan sitä, miten kielen normit määritellään kielellisesti, etnisesti ja kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa. Kuka on suomenkielinen? Kenelle suomen kieli kuuluu? Millaisia stereotypioita liittyy ”ulkomaalaisiin” ja heidän puhumaansa suomeen?

Johanna Vehkoo on verkkojulkaisu Long Playn päätoimittaja, joka on kirjoittanut journalismin tulevaisuudesta ja tutkinut journalismia Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa.

Heini Lehtonen on sosiolingvisti, joka viimeistelee Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineessa väitöskirjaansa ”Nuorten kielelliset resurssit ja tyylit monietnisessä Helsingissä”.

 

Roi Vaara

Roi Vaara hätkähdyttää performansseillaan Suomessa ja ulkomailla. Taiteilija on tunnettu mm. teoksistaan Kultainen kädenpuristus, Valkoinen mies ja Taiteilijan dilemma. Roi Vaara valmistaa tilaisuuteen teoksen nimeltään Eriarvoinen. Se on aikaan ja läsnäoloon perustuva taideteos, jonka tarkoituksena on ilmaista kompleksinen sisältö yksinkertaisin keinoin.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Ohjelma

Perjantai 16.5.

9:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

10:00 Risto Alapuro: Seminaarin avaus

10:15 Tim Newburn: Reading the Riots (PDF)

11:15 Elina Grundström: Kuka tutkii, kuka tulkitsee? (PDF)

12:15 -13:30 Lounas (omakustanteinen)

13:30 Matti Kortteinen: Miten löytää suuri kertomus pienistä tarinoista? (PDF)

14:15 Lotta Junnilainen, Eeva Luhtakallio ja Maria Mustranta: ‘Täällä mitään politiikkaa ole’: Politiikkaa lähiöostarilla (PDF)

14:45–15:15
Kahvitauko

15:15 Tuomas Ylä-Anttila ja Esa Mäkinen: Pelastaako avoin data sekä sosiologian että journalismin? Esimerkkinä vaalikoneet (PDF)

15:45 Veikko Eranti ja Antti Järvi: Jakautuva osallistuminen: tarinoita eriarvoistuvasta Helsingistä (PDF)

16:15 Johanna Vehkoo ja Heini Lehtonen: Kenelle kieli kuuluu? Itähelsinkiläisten nuorten suhde “suomalaisuuteen” ja “ulkomaalaisuuteen”

16:45 Loppusanat

17:00–17:45 Viiniä ja pikkupurtavaa

Aamupäivällä puhetta johtaa Risto Alapuro ja iltapäivällä Markku Lonkila.

Seminaarin aikana esiintyy performanssitaiteilija Roi Vaara.

 

Lauantai 17.5.

9:45 Aamukahvi

10:15 Päivän aloitus

10:30 World café -keskusteluja eriarvoistumisen teemoista

11:20 Työskentelyä teemaryhmissä

13:00 Lounas

14:00 Dokumenttiteatteria

14:50 Työskentelyä teemaryhmissä

16:30 Loppukoonti: posterisessio

17:15–19:00  Ruokaa, viiniä ja yhdessäoloa


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Aika: Perjantai 16.5.2014 klo 9.30–17.45 ja lauantai 17.5. klo 9.45-19.00
Paikka: Kulttuuritehdas Korjaamo, Töölönkatu 51 a-b, Helsinki


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Tapahtuman satoa

Milloin tutkijoiden ja yhteiskunnasta kirjoittavien toimittajien yhteistyö toimii parhaiten? Miksi nykyajan köyhyys on erityisen periytyvää? Miksi kaikki eivät osallistu päätöksentekoon? Miten arvotuksista muodostuu puolueita? Onko maahanmuuttaja sama kuin ulkomaalainen? Näitä kysymyksiä ratkaisivat Jakautuuko Suomi? –seminaarin perjantain puhujat. Lue Kalle Korhosen raportti seminaaripäivästä.

Seminaariin voit tutustua myös videon avustuksella.


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvagalleria

[flickr_set id=72157645021583873] Flickr-galleria