Kalenteri | 12.05.2017

Algoritmittyvä elämä

Lisää omaan kalenteriin 2017-05-12 2017-05-12 Europe/Helsinki Algoritmittyvä elämä Algoritmittyvä elämä Ludviginkatu 2–4, 00101 Helsinki

2017

12.5.

Paljon puhutaan valeuutisista, twitterboteista ja algoritmien vaikutuksesta ihmisten tiedonsaantiin verkossa. Mutta algoritmit eivät pelkästään ohjaa tiedonvälitystä, vaan myös sosiaalista vuorovaikutusta, terveydenhuoltoa ja yhä enemmän kaikkien elämään liittyviä laitteita. Niillä on näkymätöntä valtaa. Monilla meistä on yhä enemmän dataa omasta itsestämme, ja sen omistajuuskysymykset ovat epäselviä. Kun dataa analysoivat koodit saattavat lisäksi olla liikesalaisuuksien suojaamia, koodaajilla ja heidän esimiehillään on entistä enemmän valtaa ja vastuuta siinä, miten ihmisiin vaikutetaan ja estetään heitä vajoamasta epäinhimilliseen käyttäytymiseen.

Järjestämme yhdessä Demos Helsingin kanssa kaksipäiväisen tilaisuuden, jonka tavoite on tarjota globaalisti vaikuttavia ratkaisuja algoritmien kanssa elämiseen: tuoda algoritmien laatijoille, tilaajille ja päättäjille tutkimustietoa ja herättää keskustelua siitä, miten koodi voi parantaa ihmisten elämää ja vuorovaikutusta. Me kaikki voimme vaikuttaa tähän asiaan globaalilla tasolla.

Ensimmäisenä päivänä eri alojen asiantuntijat puhuvat algoritmeista ja niiden roolista yhteiskunnassa. Alustajina on algoritmien, teknologian, politiikan ja median tutkijoita sekä journalisteja: mm. Minna Ruckenstein, Luana Micallef, Martti Puohiniemi, Veikko Eranti, Kari Haakana ja Filip Ginter. Toisen päivän työskentely on ongelmalähtöistä oppimista, ja sen päätteeksi esitellään ratkaisuja. Asiantuntijat ja aiheesta kiinnostuneet työskentelevät ryhmissä ja ratkaisevat tärkeitä kysymyksiä. Demos Helsinki tarjoaa työkalut ongelmanratkaisuun ja fasilitoi ryhmien toimintaa. Ratkaisuehdotuksista tuotetaan tiiviit havainnolliset esitykset.

Tilaisuuden järjestävät Koneen Säätiö, KAUTE-säätiö, Helsingin Sanomain Säätiö ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö.

Ohjelma

Ohjelma

Perjantai 12.5.

10:00–12:00 Elämä ja kone

Martti Puohiniemi: Teknologian nopea leviäminen suhteessa arvomuutoksen hitauteen 

Arvot ylläpitävät jatkuvuutta ja muutosta. Ne ohjaavat käyttäytymistä, myös uuden teknologian omaksumista, ennustettavalla tavalla. Relevantit keksinnöt (mikroaaltouuni, sosiaalinen media) tavoittavat innovaattorit heti, mutta saavuttavat väestön enemmistön 8-10 vuodessa. Myös väestöryhmien arvot muuttuvat eri tahdissa ja aina hitaasti, mutta suhteessa yhteiskunnallisiin trendeihin, joita tällä hetkellä ovat uuden teknologian leviäminen ja ympäristöhuolet.

Minna Ruckenstein: Datan parantavat voimat

Blogipostaus aiheesta

13:00–14:30 Koodi ja valta

Veikko Eranti: Mahdollisuuksien algoritmit: jakautuva digitaalinen kansalaisuus 

Miten poliittinen toimijuus on mahdollista, kun algoritmeilla hallitaan yhä suurempaa osaa päivittäisestä viestinnästämme ja tekemisistämme? Jotta toimijuus olisi mahdollista, on algoritmien ja muiden järjestelmien toimintaa ensin ymmärrettävä, ja sen jälkeen hyödynnettävä. Tämä johtaa kansalaisuuden ja toimintakyvyn jakautumiseen: toisille algoritmi antaa käskyjä ja ohjaa toimintaa, toiset käyttävät niitä hyväkseen ja käyttävät algoritmien ohjaamia järjestelmiä omina työkaluinaan. Tässä puheessa käydään läpi esimerkkejä tällaisesta toimijuudesta ympäri maailmaa.

Luana Micallef: Algorithms: A Revolution in How People Use Technology

From news filtering in Facebook to movie recommendations in Netflix, algorithms are assuming an increasingly important role in deciding how we interact with technology. On the one hand, there are great expectations in AI creating new economic and societal opportunities. On the other, these opportunities are associated with fears of unequality, job loss and so on. In this talk, we review recent progress and limitations in algorithmic design, interaction, and choice.

14:30–16:00 Totuus ja algoritmit

Filip Ginter: Faktoja ja myyttejä tekoälyalgoritmeista 

Kari Haakana: Algoritmistuva media

Media käyttää algoritmeja saadakseen sisältönsä, yleisönsä ja mainostajansa paremmin kiinni toisiinsa. Samalla mediatuotteet muuttuvat yhä yksilöidymmiksi paketeiksi: minun etusivuni ei enää ole samanlainen kuin sinun etusivusi. Alustus koettaa selventää sitä, miten median käyttämät algoritmit toimivat ja kuinka niitä synnytetään.

 

Lauantai 13.5.

10:00–15:00
Työpaja


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti

Aika ja paikka

Aika: perjantai 12.5. klo 10–16 ja lauantai 13.5. klo 10–15.

Paikka: Päivälehden museo, Ludviginkatu 2–4, 00101 Helsinki


Jaa tämä : Twitter | Facebook | Sähköposti