Kalenteri | 23.08.2018

Aamiais-Kaivo: Posthumanismi

Syyskauden ensimmäisessä Aamiais-Kaivossa torstaina 23. elokuuta kello 9.30–11 tarkastellaan posthumanismia ajatussuuntana ja pohditaan, mitä posthumanistinen lähestymistapa voi tarkoittaa tieteellisessä tutkimuksessa ja taiteellisessa praktiikassa. Posthumanismista omassa työskentelyssään kertovat tutkija Karoliina Lummaa ja taiteilija Kalle Hamm. Keskustelua moderoi taiteilija Terike Haapoja.
Lisää omaan kalenteriin 2018-08-23 9:30 2018-08-23 11:00 Europe/Helsinki Aamiais-Kaivo: Posthumanismi Aamiais-Kaivo: Posthumanismi Otavatie 10

aika ja paikka: torstaina 23.8. klo 9.30–11.00 Lauttasaaren kartano (Otavantie 10)

Posthumanistinen ajattelu pohjaa erilaisiin ihmisen, eläimen, koneen ja ympäristön suhteita käsitteleviin teoreettisiin suuntauksiin ja poliittisiin liikkeisiin. Se etsii vaihtoehtoisia, hierarkiattomia tapoja ymmärtää erilaisten olioiden ominaisuuksia ja keskinäisiä suhteita. Lähtökohtana on ajatus ihmisestä, joka ei määrity vastakohtaisessa, usein väkivaltaisessa suhteessa ei-inhimilliseen. Ihminen ei ole enää kaiken mitta. Hän ei ole älyllisiltä, fyysisiltä, psyykkisiltä tai sosiaalisilta ominaisuuksiltaan ylivertainen ei-inhimillisiin organismeihin tai koneisiin verrattuna.

Karoliina Lummaa ja professori Lea Rojola ovat todenneet: ”Posthumanismi on moninainen, ristiriitainenkin yhdistelmä teknologiakehitykseen perustuvaa tulevaisuususkoa, inhimillistä itse-epäilyä, löydettyä liittolaisuutta ei-inhimillisten eläinten kanssa ja tuon liittolaisuuden romuttumista ekokatastrofien edessä, toivoa geneettisestä ja mekaanisesta parantumisesta tai jopa kuolemattomuudesta.”

Koneen Säätiön myöntämissä apurahoissa ja muussa toiminnassa ihmisen luontosuhde ja ympäristösuhde ovat olleet vahvasti esillä. Esimerkiksi Robottiakatemia-sarjassa (2016) ja Algoritmittyvä elämä -tilaisuudessa 2017 on ihmistieteellisistä ja teknologisista näkökulmista tartuttu ihmisen ja koneiden suhteeseen.

Aamiais-Kaivo on säätiön keskustelusarja, jossa säätiön kutsumat vieraat alustavat keskustelua aamiaisen lomassa. Kaikkia osallistujia kannustetaan lämpimästi osallistumaan keskusteluun. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus verkostoitumiseen.

Keskustelijat

Kalle Hamm on kuvataiteilija, joka on työskennellyt kasvien kanssa vuodesta 2005. Hammin mukaan kasvit tulisi ymmärtää tasaveroisina toimijoina ihmisen kanssa ja niiden merkitys koko planeetan elämän mahdollistajina tulisi tunnustaa. Saaren kartano julkaisi Hammin ja Dzamil Kamangerin toteuttaman Siirtolaispuutarha-teoksen vuonna 2017. Teos kertoo 32 tulokaslajin saapumisesta Saaren kartanon alueelle Mietoisiin, Varsinais-Suomeen. Hammin perustama yhtye Band of Weeds tekee ääniteoskokonaisuuksia kasveista äänitetystä sähkömagneettisesta signaalista. Bändi esiintyy myös livenä.

Hamm on osallistunut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin. Hamm on toiminut taide- ja muotoilukoulu Taikan johtavana opettajana sekä museolehtorina Kiasmassa.

Karoliina Lummaan tausta on ekokriittisessä runoudentutkimuksessa. Vuosina 2017–2018 hän toimii professori Lea Rojolan (TY) johtamassa Sotkuiset maailmat -hankkeessa, jossa hän tutkii antroposeenin kulttuurisia ulottuvuuksia sekä jätteiden ja ylijäämän merkityksiä suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Lisäksi Lummaa työskentelee monitieteistä ympäristötutkimusta tekevässä BIOS-tutkimusyksikössä, jossa hän keskittyy humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmien kehittämiseen.

Lummaan julkaisuihin kuuluu artikkeleita ja yhteistyössä toimitettuja artikkelikokoelmia posthumanismista, ekokritiikistä, runoudentutkimuksesta ja monitieteisestä ympäristötutkimuksesta sekä monografiat Poliittinen siivekäs. Lintujen konkreettisuus suomalaisessa 1970-luvun ympäristörunoudessa (2010) ja Kui trittitii! Finnish Avian Poetics (2017).

Terike Haapoja on New Yorkissa työskentelevä taiteilija, joka tunnetaan muun muassa kirjailija ja näytelmäkirjailija Laura Gustafssonin kanssa tekemästään taiteellis-tieteellisestä Toisten historia -hankkeesta, jossa tutkittiin maailmanhistoriaa eläinten näkökulmasta. Projekti sisälsi näyttelyitä, seminaareja, tekstejä ja interventioita. Haapojan yksityisnäyttely nähtiin Pohjoismaisessa paviljongissa Venetsian taidebiennaalissa 2013. Haapoja on myös Koneen Säätiön hallituksen jäsen.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Salissa on tilaa ensimmäiselle 40 osallistujalle, joille on myös varattu vegaaninen aamiaistarjoilu. Kartanoon on esteetön pääsy Kauppaneuvoksentien puolelta.

Lämpimästi tervetuloa!