Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssin tavoitteena on alusta alkaen ollut edistää vuorovaikutusta kartanon ja sitä ympäröivän yhteisön välillä. Taiteilijaresidenssin toiminta-ajatuksen näkökulmasta on luontevaa, että vuoropuhelua käydään nimenomaan taiteen keinoin, ja siksi kartanoon on palkattu yhteisötaiteilija jo kahdesti. Tällä sivulla voit lukea Saaren kartanolla toteutetuista yhteisötaiteellisista projekteista, tutustua yhteisötaiteilijoiden ajatuksiin ja muistella vuonna 2016 järjestettyä yhteisötaiteen triennaalia.