Hakemuksen liitteet

Tarkista ennen hakemuksen lähettämistä, mitkä liitteet hakemuksellasi tulee olla. 

 • Hakemuksen liitteiden avulla arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa esittämänsä projekti menestyksekkäästi ja niiden avulla hakemuksen arvioija saa tärkeää lisätietoa esimerkiksi työn toteuttajasta tai työryhmän jäsenistä, kokonaisbudjetista tai projektin taustoista. 
 • Lähetettyäsi hakemuksen verkkopalvelussa, voit tarvittaessa lisätä tai täydentää hakemuksen liitteitä verkkopalvelussa ennen hakuajan päättymistä.  Tämän jälkeen saapuneita liitteitä tai hakemuksia ei huomioida.
 • Poikkeuksen muodostavat todistukset, väittelyluvat ja esitarkastuslausunnot, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voi toimittaa osaksi hakemusta apurahojen verkkopalvelun kautta 15.4. mennessä. 
 • Mikäli saat rahoitusta muualta, ilmoita siitä verkkopalvelun kautta. 
 • Liitteet lisätään osaksi hakemusta verkkopalvelussa. Tiedostoliitteiden tulee olla PDF-tiedostoja. Yhden liitteen maksimikoko on 6 Mt. Muista valita liitteen tyyppi alasvetovalikosta.
 • Emme vastaanota liitteitä postitse tai sähköpostitse. 

PAKOLLISET LIITTEET

Yksilöresidenssi

 • työsuunnitelma (maks. 4 sivua)
 • ansioluettelo tai vastaava
 • portfolio.

Ryhmäresidenssi

 • työsuunnitelma (maks. 6 sivua)
 • ansioluettelo(t) tai vastaava(t)
 • portfolio työnäytteineen
 • budjetti.

TYÖSUUNNITELMA

Työsuunnitelman tarkoituksena on kuvata hakijan/projektin tärkeimpiä tavoitteita ja sitä, mitä hakija aikoo residenssijaksonsa aikana tehdä tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Tavoitteena voi olla taideteoksen tekeminen tai yleisemmin luova työ sekä taiteellinen prosessi ja kehittyminen. Työsuunnitelmassa voi kertoa myös muun muassa omista työskentelytavoista ja aikataulusuunnitelmista. 

Hyvä suunnitelma vastaa kysymyksiin miksi, miten, milloin, kuka ja kenen kanssa. Mikäli haet kotiresidenssiin, kerro miksi haet kotiresidenssiin ja miten aiot työskennellä kotiresidenssin aikana.

Yksilöresidenssin työsuunnitelman tulee olla laajuudeltaan 1–4 sivua.

Ryhmäresidenssihakemuksen työsuunnitelmassa on selvitettävä kunkin hankkeeseen osallistuvan henkilön rooli työskentelyssä.

Ryhmäresidenssin työsuunnitelman laajuus on 1–6 sivua.

Suunnitelmassa kerrotaan lyhyesti muun muassa hankkeen tavoitteet:

 • sisältö eli millä tavoin tavoitteet on tarkoitus saavuttaa
 • toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit

ANSIOLUETTELO, CV

Ansioluettelon tarkoituksena on kuvata ytimekkäästi residenssipaikan hakijan koulutusta ja kokemusta. Ansioluetteloon valitaan esimerkiksi merkittävät näyttelyt, esiintymiset, työtehtävät, residenssit, saadut apurahat ja palkinnot sekä julkaisut. Ansioluettelon sopiva mitta on 2–4 sivua.

PORTFOLIO

Portfolion tarkoitus on antaa arvioijalle kuva hakijan/työryhmän taiteellisesta työskentelystä. Tarkoitamme portfoliolla ensisijaisesti digitaalista näytekansiota (pdf), joka kuvaa hakijan taiteellista työskentelyä. Portfolio on vapaamuotoinen näyte ja todiste hakijan ilmaisutavasta, taiteellisen ajattelun laadusta, osaamisesta sekä erityistaidoista.

Hakija voi päättää portfolion sisällön itse. Portfolio voi sisältää esimerkiksi kuvia, tekstiä, linkkejä tai listauksen kirjallisista tuotoksista. 

Portfolion voi myös koota omille verkkosivuille ja liittää hakemukseen linkin. 

Kirjallista työtä tekevien tulee liitttää hakemukseen tekstinäytteitä (3–5 sivun mittainen tekstinäyte joko suomeksi tai englanniksi).

MUUT LIITTEET

RYHMIEN APURAHAN JA MATKOJEN SEKÄ EKOLOGISEEN MATKUSTAMISEEN LIITTYVIEN KULUJEN ERITTELYT (BUDJETTI) JA MATKASUUNNITELMAT

Laadi erillinen budjettiliite työryhmälle haettavista apurahoista. 

Budjettiliitteessä arvioidaan kustannukset realistisesti ja tarkasti. Vaikka Koneen Säätiöltä haettaisiin vain osa projektin rahoituksesta, on koko projektin rahoitussuunnitelma esitettävä budjetin yhteydessä. Yksityiskohtainen ja eritelty budjetti helpottaa rahoituspäätöksen tekoa.

Mikäli ryhmä hakee myös ekologisen matkustamisen tukea, voidaan se yhdistää samaan tiedostoon. Ekologisen matkustamisen tukea haettaessa tulee eritellä ketkä, miten ja milloin sekä mahdolliset majoituskulut sekä työskentelyapurahat matkan ajaksi, mikäli matka-aika ylittää yhteensä viikon.

Emme myönnä tukea lentämiseen, mutta poikkeuksena globaalista etelästä saapuvat työryhmät, jotka voivat he hakea tukea lentomatkoihin.

Ryhmäresidenssiin haettavat apurahat eritellään erillisen liitteen lisäksi myös verkkopalvelun hakulomakkeessa.

Huom. Ekologisen matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja, ellei matka ei ole alkanut toisesta maasta.

Ekologisen matkustamisen tuet ja matkasuunnitelma, yksilöresidenssi

Yksilöresidenssiin hakeva voi hakea tukea ekologiseen matkustamiseen Suomen ulkopuolelta Suomeen. Erittelyssä tulee selvitä, miten ja millaisella aikataululla hakija matkustaisi suorinta mahdollista reittiä pitkin Saaren kartanoon (matkasuunnitelma) sekä mahdolliset majoituskulut sekä työskentelyapurahat matkan ajaksi, mikäli matka-aika ylittää yhteensä viikon. Tiivistetty matkasuunnitelma ja kustannuserittely tulee merkitä myös lomakkeessa sille merkittyihin kohtiin. Ekologisen matkustamisen tuki ei koske Suomen sisällä tehtäviä matkoja. Mikäli haet ekologisen matkustamisen tukea työparisi kanssa, tarkenna matkat samassa matkasuunnitelmassa.

Voit katsoa esimerkin täältä (englanniksi).

KOPIOT TODISTUKSISTA

Hakemukseen voi liittää kopion viimeisimmästä tutkintotodistuksesta tai haettavan residenssipaikan kannalta oleellisista todistuksista, mutta tärkeintä on, että koulutus ja suoritetut tutkinnot käyvät ilmi ansioluettelosta. Kopion ei tarvitse olla oikeaksi todistettu.

Kaikki hakemuksen liitteet toimitetaan hakemuksen mukana verkkopalvelussa määräaikaan mennessä.

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle