Hakemuksen arvioijan valitseminen

Hakemusten käsittely perustuu vertaisarviointiin. Hakemusta tehdessäsi voit valita, minkä taiteenalan asiantuntijan haluat ensisijaisesti arvioivan hakemustasi.

Valintoja voi tehdä enintään kaksi, mutta on hyvä huomioida, että hakemuksen arvioi yleensä se asiantuntija, jonka hakija on merkinnyt ensimmäiseksi. Mieti arvioijaprofiilia valitessasi, minkä alan asiantuntijan haluat hakemuksesi lukevan. Jos hakemuksesi on monitaiteinen, valitse arvioija sen perusteella, minkä alan arvioijan toivot ensisijaisesti lukevan hakemuksesi. Mikäli hakemuksen kannalta on tärkeää, että sen arvioi kaksi asiantuntijaa, perustele se kommentointiosiossa (esim. keskeisesti kahta eri taiteenalaa yhdistävä projekti).

Vertaisarvioijat ovat taiteenalan asiantuntijoita. Tavallisesti hakemuksen taiteellista ansiokkuutta ja kiinnostavuutta arvioi vain yksi asiantuntija. Näkemyksemme mukaan näin tuettavaksi valikoituu taiteellisesti kiinnostavampia hankkeita kuin usean arvioijan – usein kompromisseja edellyttävän – työn tuloksena. Asiantuntija-arvioijat vaihtuvat yleensä vuosittain, jotta näkökulmien moninaisuus toteutuu.

Emme julkista hakemuksia arvioineiden asiantuntijoiden nimiä. Uskomme, että anonyymeinä arvioijat tekevät rohkeampia ehdotuksia residenssipaikkojen saajiksi.

Koneen Säätiön arviointiprosessista arvioijan näkökulmasta voit lukea lisää Kaivolla-blogista.

ARVIOIJAPROFIILIT

  • audiovisuaaliset taiteet
  • esittävät taiteet
  • kirjallisuus
  • kuvataiteet
  • musiikki.

Palaa Residenssipaikan hakijalle -pääsivulle