Residenssiapurahan käyttö ja siirtäminen

 

Yksilöresidenssipaikkaan kuuluu 2 500, 3 000 tai 3 600 euron kuukausiapuraha, joka on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden residenssijakson kulujen kattamiseen.

Apurahan maksaminen edellyttää työskentelyä ja asumista residenssissä. Olet oikeutettu yksilöresidenssiin kuuluvaan apurahaan, jos asut kahden kuukauden residenssijaksosi aikana kartanolla vähintään 42 päivää.

Jos saat samaan aikaan jotain toista työskentelyapurahaa, ilmoita siitä heti Saaren kartanon toimistoon. Tällaisissa tapauksissa maksetaan alennettua kuukausiapurahaa, joka on yleensä noin puolet kuukausiapurahan määrästä.

Mikäli apurahan suhteen ilmenee ohjeiden vastaista toimintaa, vielä maksamaton apuraha voidaan perua ja jo maksettu apuraha periä takaisin.

Ryhmäresidenssituki on myönnetty hakemuksessa esitetylle henkilömäärälle ja suunnitelmalle. Ryhmien vähimmäiskoko on kolme henkilöä.  Residenssissä työskentelevän työryhmän jäsenten tulee sitoutua residenssijaksoon ja olla paikalla koko myönnetyn residenssijakson ajan.

Jos suunnitelmaan tulee muutoksia, tulee asiasta olla viipymättä yhteydessä Saaren kartanon toimistoon. On mahdollista, että myönnettyä tukea pienennetään, jos esimerkiksi ryhmäresidenssin osallistuvien henkilöiden lukumäärä on suunniteltua pienempi. Myönnetty summa voi olla eri kuin haettu, koska residenssiä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi haetulle kestolle. Emme maksa suurempaa tukea kuin mitä on myönnetty. Myönnetty summa ja residenssin kesto ilmenevät residenssipaikan saaneille lähetetystä myöntöpäätöksestä.

 

Muutokset

Jos suunnitelmaan tulee muutoksia, tulee asiasta olla viipymättä yhteydessä Saaren kartanon toimistoon. On mahdollista, että myönnettyä tukea pienennetään, jos esimerkiksi ryhmäresidenssin osallistuvien henkilöiden lukumäärä on suunniteltua pienempi.
Myönnetty summa voi olla eri kuin haettu, koska residenssiä ei välttämättä myönnetä esimerkiksi haetulle kestolle. Emme maksa suurempaa tukea kuin mitä on myönnetty. Myönnetty summa ja residenssin kesto ilmenevät residenssipaikan saaneille lähetetystä myöntöpäätöksestä.

 

Siirtäminen

Yksilöresidenssipaikan saajan on ilmoitettava äitiys-/isyys-/vanhempainlomasta alle 3-vuotiaan lapsen hoitamiseen, asevelvollisuudesta tai sairauslomasta. Näissä tapauksissa neuvotellaan residenssikauden siirrosta eli yleensä em. tapauksissa ei ole mahdollista työskennellä residenssissä. Mahdollisuudesta tulla residenssiin lapsen/lasten tai puolison kanssa on aina neuvoteltava etukäteen. Residenssipaikan saajan on huolehdittava itse lastenhoidon järjestämisestä.

Ryhmäresidenssipaikkaa ei voi siirtää seuraavalle vuodelle.

 

Perhe, lapset ja vierailijat

Yksilöresidenssiin voit tulla perheesi kanssa, mikäli olet kertonut siitä jo hakulomakkeessa. Residenssiin saapumisesta lapsen/lasten tai puolison kanssa on myös aina keskusteltava etukäteen residenssin kanssa ennen saapumista. Residenssipaikan saajan on huolehdittava itse lastenhoidon järjestämisestä.

Ryhmäresidenssi on tarkoitettu ryhmäresidenssiin hakeneelle ja paikan saaneelle työryhmälle. Ryhmäresidenssien aikana ei ole mahdollista majoittaa työryhmän ulkopuolisia vieraita. Jos ryhmäresidenssissä työskentelevällä työryhmän jäsenillä on pieniä, alle kouluikäisiä lapsia, joiden hoitoa ei voida muuten residenssijakson aikana järjestää, ja lasten halutaan tulevan residenssiin, tulee tiedon olla ollut jo hakemuslomakkeessa.

Saaren kartanon residenssissä on rajoitettu määrä isompia asuntoja, ja residenssi on tarkoitettu ensisijaisesti siellä työskenteleville työryhmille. Lapsilla tulee olla hoitaja työskentelyn aikana, jonka vanhemmat itse järjestävät. Saaren kartanosta voi tarvittaessa tiedustella paikallisten lastenhoitajien yhteystietoja. Vanhemmat huolehtivat itse lasten peti- ja liinavaatteista sekä mahdollisista matkasängyistä. Lapsien tulosta residenssiin tulee keskustella ennen saapumista, sillä mikäli residenssissä työskentelee samaan aikaan toinen työryhmä, kuulemme myös heidän mielipiteensä lasten läsnäolon suhteen.

Ryhmäresidenssiin ei ole mahdollista majoittaa lyhytkestoisesti työryhmän jäseniä, jotka eivät työskentele residenssissä koko myönnetyn ajan. Muut työryhmän jäsenet voivat vierailla residenssissä, mutta eivät majoittua.

Yksilöresidenssissä vierailut ovat riippuvaisia koronaviruspandemian tilanteesta. Mikäli pandemiaohjeistukset edellyttävät kontaktien välttämistä, eivät ulkopuolisten vierailut residenssiin ole suotavia.

 

Yhteisön ja työryhmän vastuullisen johtajan rooli

Yhteisöjen ja työryhmien maksatuspyynnöt tekee työryhmien vastuullinen johtaja. Apurahan muut kulut maksetaan vastuullisen johtajan osoittamalle tilille.

Vastuullinen johtaja vastaa myös mahdollisten muutosten ilmoittamisesta Saaren kartanoon projektin sisällön tai työryhmän kokoonpanon muuttuessa.
Johtaja vastaa myös raportin lähettämisestä residenssijakson jälkeen.

 

Palaa Residenssipaikan saajalle -pääsivulle