Myönnetyt apurahat ja residenssipaikat

Tietokirjoittamisen, tieteen yleistajuistamisen ja tieteellisten lehtien apurahat

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2014 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 20,2 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 5861 ja apuraha myönnettiin 572 hakijalle, eli apurahan sai 9,7 % hakijoista. Koneen Säätiö on vuonna 2014 myöntänyt tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä noin 21,3 miljoonaa euroa Saaren kartanon residenssiapurahat mukaan lukien.

Selaa arkistoa

11-kuvajournalistit ry 53.600 €Avaruus- ja seksimatka 2015 -niminen monitieteellinen ja -taiteellinen tapahtumien sarja

Humanistinen

Avaruus- ja seksimatka -tapahtumasarja yhdistää journalismin, tieteen, valokuvataiteen ja muut taidemuodot tavalla, jota ei ole Suomessa ennen tehty. Samalla se luo vuoropuhelua luonnontieteiden ja ihmistieteiden välille. Long Play -julkaisun taustayhdistys Hitaan journalismin yhdistys ja palkituista suomalaisista valokuvaajista koostuva 11-kuvajournalistit ry järjestävät neljän tapahtuman sarjan maalis–toukokuussa 2015. Niiden lisäksi julkaistaan teemaan liittyviä journalistisia juttuja ja nähdään uutta valokuvataidetta.

Tapahtumasarjan luennoissa käsitellään muun muassa elämän syntyä ja mustia aukkoja, mutta myös humanistisia ja yhteiskunnallisia aiheita, kuten suomalaisten seksielämää, hedelmällisyyttä kansanperinteessä ja seksuaalisuuden kriminalisointia. Journalistiset työt käsittelevät muun muassa avaruuteen lähetettäviä siirtokuntia ja tulevaisuuden yhteisöjä. Yhdessä Long Playn tuottamassa reportaasissa tavalliset suomalaiset ihmiset kertovat viimeisestä seksikokemuksestaan ja puhuvat seksuaalisuudestaan. Juttua varten haastatellaan kymmeniä ihmisiä eri puolilta Suomea, ja siinä hyödynnetään myös humanistista ja yhteiskunnallista tutkimusta.

Valokuvataiteilijoiden töissä käsitellään muun muassa eritteitä, seksuaaliterapiaa, kopioimista, alienbordelleja ja treffipalveluja. Valokuvaajien käsittelyssä siemenneste ja rintamaito muuttuvat galaktisiksi maisemiksi. Konkreettisiksi avaruuden ja seksin teemat muuttuvat kuvasarjassa Nevadan alien-teemaisista bordelleista.

Projektissa tuotetaan kokemuksellista tietoa kahdesta elämän suuresta mysteeristä, avaruudesta ja seksistä. Yleisö kutsutaan mukaan matkalle osallistumaan sekä tapahtumien kokemiseen että osaltaan niiden tuottamiseen. Hanke toteutuu monimuotoisena sosiaalisessa mediassa, digitaalisina ja painettuina julkaisuina, tapahtumina ja näyttelyinä. Kompromissiton kokonaisteos tuo ainutlaatuisella tavalla koettavaksi luonnon- ja ihmistieteiden tyhjentymättömät kysymykset.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Akseli Gallen-Kallelan Museosäätiö 20.000 €1915 - 2015: Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen ja Jean Sibelius ovat nyt kavereita. Facebook-profiilien käsikirjoitus taiteilijoiden syntymän 150-vuotisjuhlavuonna 2015

Humanistinen

Vuonna 2015 vietetään Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlaa. Juhlavuotenaan kaverukset tekevät uuden aluevaltauksen sosiaalisessa mediassa: he esittelevät elämäänsä 50-vuotiaina Facebook-profiileissaan vuoden 1915 ajan ja keskustelevat FB-käyttäjien kanssa. Käsikirjoitus nostaa aikajanoille arkea, juhlatapahtumia, näyttelyitä, konsertteja, keskinäistä yhteydenpitoa ja ympäröivää ajankuvaa arkistoaineistoihin pohjautuen. Hanke ei luo fiktiota, vaan irrottelee alkuperäisillä lähteillä ja mahdollisimman todennettavilla tapahtumilla, ajatelmilla ja yhteyksillä. Kirjoittamisen tyyli huomioi FB-ympäristön arkipäiväisyyden ja tapahtumatiedottamisen. Päivityksissä julkaistaan kuvina historiallisia aineistoja. Käsikirjoitukseen sisältyy myös valmius reagoida kommentteihin. Profiilien kielet ovat suomi ja englanti.
Julkaisualustana FB tuo taiteilijoiden elämän sinne, missä nykypäivän ihmiset kommunikoivat. Taidekirjoittamisen sijaan hahmoista tulee aktiivisia arkipäivänsä ja tuotantonsa pohtijoita.
Hanke odottaa erilaisten yleisöjen osallistumista tiedon kommentointiin, muokkaamiseen ja luomiseen. Sen päätyttyä käsikirjoitus täydennetään vuoden aikana syntyneellä aineistolla, ja hanketta tarkastellaan kriittisesti.
Facebook-profiilikäsikirjoitus on edelläkävijähanke. Siitä saatuja kokemuksia voidaan jakaa muille kulttuuriorganisaatioille, ja jonka pohjalta kehittää edelleen historiallisten aineistojen kommunikointivalmiutta "somessa".

Asetamme historialliset henkilöt alttiiksi sosiaaliselle medialle. Kaikki jaettu tieto pohjautuu alkuperäisiin lähteisiin. Taiteilijoista vallitsee voimakkaita käsityksiä ja näkemyksiä, ja olemme valmiit keskustelemaan näistä yleisön kanssa sekä purkamaan kliseisiä mielikuvia. Jakamalla dokumenteista poimittua tietoa muistutamme tarkistetun tiedon merkityksestä. Siten autamme tarkistamaan myöhemmin syntyneiden tulkintojen todenmukaisuutta sekä erottamaan faktatiedon päämäärähakuisesta kerronasta
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM (taidehistoria) Mervi Appel ja työryhmä28.070 €Performanssitaiteilija Helinä Hukkataipaleen taidetta kuvin, videoin, tekstein ja haastatteluin esittelevä monografia

Humanistinen

Työryhmä hakee apurahaa toteuttaakseen monografian Helinä Hukkataipaleen performanssiteoksista vuosilta 1990-2015. Monografia esittelee laajasti Hukkataipaleen tuotantoa temaattisen lähestymistavan avulla.

Hukkataival on toteuttanut lukuisia pitkä- ja lyhytkestoisia performansseja kotimaassa ja ulkomailla museoissa, gallerioissa ja julkisilla paikoilla. Hänen teoksensa ovat live performansseja, performansseja kameralle tai performanssi- ja videoinstallaatioita.

Kirjan kokonaissivumäärä on 144. Alankomaalainen kulttuuriteoreetikko Mieke Bal kirjoittaa kirjan johdannon, n. 5 sivua. Muut teoskohtaiset esseemuotoiset tekstit kirjoittaa taidehistorioitsija, FM Mervi Appel, n. 20 sivua. Tekstiosuus sisältää myös taiteilijan haastattelun n. 6 sivua. Kuvia tulee kaikkiaan n. 100. Kielet: suomi, ruotsi ja englanti. Valokuvadokumentointien lisäksi teoksia esitellään dvd-materiaalin avulla. Työryhmä on ollut yhteydessä yhteen kotimaiseen ja yhteen saksalaiseen taidekirjojen kustantajaan, jotka ovat kiinnostuneita kirjasta.

Hukkataival ja Appel ovat toteuttaneet useita yteistyöhankkeita vuodesta 2006, kuten Appelin kuratoima Kolme planeettaa -näyttely vuonna 2007 Ars Nova museossa Turussa. Hukkataival ja Appel ovat työskennelleet Mieke Balin ja Michelle Williams Gamakern kansainvälisissä, taidetta ja tiedettä yhdistävissä hankkeissa Mere Folle - A Long History of Madness (2012) ja Madame B (2014). www.miekebal.org

Performanssitaide on vähän outoa. Performanssi-installaatio - mitä sekin on? Helinä Hukkataipaleen monografia on teos siitä, mitä performanssitaide voi olla. Se on myös tärkeä dokumentointi katoavasta taiteesta - kun tilan ja ajan liikkeissä kehon ja kuvan väliset rajat hämärtyvät ja muuttavat arkiset teot joksikin muuksi. Monografia yhdistää taiteen tekemistä, taiteen tutkimusta ja visuaalisen kulttuurin tutkimusta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT, dosentti (emer.) Pekka Borg 1.950 €Kohti kasvun rajoja. Kestääkö luonto nykyisen käytön? Tietoa yleistajuistavan ekologis-taloudellisen tietokirjan kirjoittaminen luonnonvarojen käytöstä

Ympäristöntutkimus

Kirja on kokonaisvaltainen ja globaali ekologis-taloudellinen katsaus maapallon luonnonvarojen käyttöön. Se osoittaa, kuinka suuresti maapallomme on ihmisen toiminnan myötä muuttunut. Olemme kohdanneet ekologiset rajat ja osin jo ylittäneet ne. Ilmasto muuttuu ennakoimattomaksi, luonnonvarat vähenevät liikakäytön takia, ympäristövauriot, saasteet ja muut ympäristömyrkyt lisääntyvät, väestön määrä kasvaa, köyhyys ja eriarvoisuus on yhä yleisempää, elollinen luonto ja sen monimuotoisuus vähenevät ja luonnon ihmiselle tarjoamat ekosysteemipalvelut vaarantuvat.
Lähimpien kymmenien vuosien aikana jotkut maapallon alueet selviävät varsin hyvin, toiset saattavat vajota kurjuuteen ja anarkiaan, ja kaikki joutuvat sietämään arvaamatonta ilmastoa, rajuja sääilmiöitä ja saastunutta elinympäristöä.
Varovaisuusperiaate ja viimeaikaiset tutkimustulokset kehottavat varautumaan pahimman varalle. Ei tunnu järkevältä vain odottaa tekemättä mitään. On pyrittävä ehkäisemään mahdollinen ilmasto- ja ekokatastrofi kaikin keinoin ja puututtava ilmastonmuutoksen todennäköisimpään syyhyn, kasvihuonekaasujen päästöihin.
Vallitsevat talousmallit luotiin aikana, jolloin luonnonresursseja oli runsaasti väestömäärään nähden. Sittemmin olemme siirtyneet ehtyvien resurssien maailmaan, jonka vaikutus ihmisen taloudelliseen toimintaan on mullistava.

Usko jatkuvaan talouskasvuun pitää päättäjiä otteessaan ja hidastaa ympäristökriisiin tarttumista. Poliittiset johtajat ovat hämmästyttävän hiljaa edessä olevista ihmiskunnan suurimmista ongelmista, joista kansalaiset saavat tietoa mediasta joka päivä. Olemalla hiljaa johtajat menettävät oman uskottavuutensa ja kansalaisilta menee usko tulevaisuuteen. Tarkastelu pitäisikin laajentaa globaaliksi, jolloin ongelmat ymmärrettäisiin paremmin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen tohtori, elokuvaohjaaja Saara Cantell 6.500 €Elokuvanäyttelemistä käsittelevä kirja

Humanistinen

Lähikuvan lumo – ajatuksia elokuvanäyttelemisestä ja henkilöohjauksesta

Miten näyttelijä säilyttää illuusion tuoreudesta ja ainutkertaisuudesta otosta toiseen? Saako ohjaaja manipuloida näyttelijää? Millä tavoin kameran edessä näytteleminen eroaa teatterin lavalla olemisesta? Mitä on huono näytteleminen?

Yli kahdenkymmenen vuoden mittainen kokemus elokuvaohjaajana on muokannut ajatuksiani elokuvanäyttelemisestä ja siitä, mikä siinä on olennaista. Ohjaamieni elokuvien lisäksi ajatuksiini ovat vaikuttaneet myös lukuisat opetustyöt. Ammattinäyttelijöille pitämilläni kameranäyttelemisen kursseilla olemme päivittäisten harjoitusten myötä tutkineet juuri niitä asioita, jotka kiehtovat itseäni eniten näyttelijäntyössä: läsnäoloa, vuorovaikutusta ja kuuntelemista.

Tätä, osin hyvinkin systemaattisesti keräämääni hiljaista tietoa haluaisin nyt jakaa eteenpäin.

Teoreettinen viitekehikko, jota sivuan, rakentuu pitkälti stanislavilaiseen näyttelijäkäsitykseen sekä Meisner-tekniikan hyödyntämiseen. Pääpaino teoksessa on kuitenkin hyvinkin käytännönläheisessä ajattelussa: konkreettisissa esimerkeissä ja harjoituksissa.

Olen käynyt tästä hankkeesta keskusteluja SKS:n kustannusjohtaja Tero Norkolan kanssa, ja SKS on alustavasti kiinnostunut kustantamaan kirjani.

Elokuvanäyttelemisestä ei ole tämän vuosituhannen puolella julkaistu suomenkielistä teosta. Näen tarpeen ja kysynnän tällaiselle kirjalle suurena. Elokuvanäytelemiseen liittyy myös paljon myyttejä ja "totuuksia", jotka haluan kyseenalaistaa ja osin kumotakin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Gaudeamus Oy 14.800 €Norbert Elias: Sivilisaatioprosessi - suomennoksen viimeistely

Humanistinen

Norbert Eliasin teoksen "Sivilisaatioprosessi" klassikkoarvo on jatkuvasti vahvistunut. "Sivilisaatioprosessi" on monumentaalinen kuvaus käyttäytymisen sisäisen ja ulkoisen kontrollin sosiaalisesta ja psykologisesta syntyhistoriasta sekä kehityksestä, vaikka pintatasolla kuvauksen kohteena on hoviyhteiskunta.
Jatkoapurahan tarkoituksena on saattaa suomennoshanke loppuun.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FT Malin Grahn 24.400 €Tietokirja tunteiden filosofiasta

Humanistinen

”Tunteiden filosofia” (työnimi) on ensimmäinen suomeksi ilmestyvä tietokirja, joka asettaa tunteet filosofisen tarkastelun keskipisteeksi. Teoksessa filosofinen analyysi yhdistyy monitieteiseen aineistoon ja teoria kietoutuu käytäntöön. Filosofiantutkimuksen kautta teos pureutuu myös ajankohtaisiin aiheisiin kuten vihaan ja vihapuheeseen. Teos tarjoaa merkittävän avauksen tämän päivän yhteiskunnalliseen keskusteluun argumentoimalla, että tunteilla ja niiden parissa tehtävällä työllä on olennainen merkitys ei vain yksilön vaan myös yhteiskunnan hyvinvoinnille. Esimerkiksi viha ei ole vain yksityisasia, vaan koskettaa koko yhteisöä. Ajankohtaiseen kasvatuskeskusteluun teos tarjoaa tärkeän puheenvuoron korostamalla tunteiden asemaa kasvatuksessa ja esittämällä, ettei tunnekasvatusta ja tiedollista opetusta tulisi nähdä toisistaan erillään. Tunteiden näkökulmasta teos puolustaa myös taidekasvatuksen merkitystä. Suurelle lukijakunnalle teos tarjoaa filosofisen lukuelämyksen, jonka kanssa voi ajatella. Käytännönläheinen teos pohtii tunteiden merkitystä niin yksilön elämässä, ihmisten välisissä kohtaamisissa kuin yhteisössäkin.
Teoksesta on tehty esisopimus Gaudeamuksen kanssa, ja suunnitelmana on saada kirja julkaistuvalmiiksi vuoden 2016 loppuun menossa ja julkaistua vuonna 2017.

Teos on tieteellisesti rohkea avaus ottamalla perinteisesti marginaalisena pidetyn ja vähän tutkitun aihepiirin filosofian keskipisteeseen, ja yhdistämällä sen monitieteiseen aineistoon, käytännön esimerkkeihin, toimintaan ja taiteeseen. Teos on yhteiskunnallisesti rohkea avaus käsittelemällä ajankohtaisia kysymyksiä vihasta. Teos on filosofisesti rohkea avaus korostamlla tunteita järjen sijaan ja avaamalla tanssin kautta uusia näkökulmia filosofiseen teoriaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Valtiotieteiden kandidaatti Jari Hanska ja työryhmä16.000 €Journalistinen tietokirja eläkejärjestelmästä

Yhteiskuntatieteellinen

Toimittajat Jari Hanska ja Teemu Muhonen kirjoittavat journalistisen tietokirjan suomalaisesta eläkejärjestelmästä ja sen vaikutuksista hyvinvoinnin jakautumiseen.

Kirjoittajat haastattelevat kirjaa varten noin 20:tä tutkijaa ja eläkealan vaikuttajaa sekä käyvät läpi ennennäkemättömiä aineistoja eläkeyhtiöiden rahankäytöstä ja sijoitustoiminnasta.

Yli 160 miljardin euron varoja hallinnoivat eläkeyhtiöt ovat suomalaisen kapitalismin ydin. Ne hallitsevat niin Helsingin pörssiä kuin Suomen vuokra-asuntomarkkinoitakin, josta ne hakevat tuottoa sijoituksilleen. Kirjan tavoite on osoittaa selkokielellä, että eläkeyhtiöiden sijoitukset eivät varsinaisesti tuota mitään, vaan ne ainoastaan siirtävät varallisuutta ja hyvinvointia paikasta toiseen. Kun eläkeyhtiö mainostaa saaneensa “erinomaiset tuotot kiinteistömarkkinoilta”, eläkeyhtiön omistamassa vuokra-asunnossa asuva suomalainen kamppailee kohtuuttoman korkean vuokransa kanssa.

Eläkejärjestelmä on valtava hyvinvointia jakava kone, ja sellaisena se on poliittinen. Ketkä hyvinvoinnin jakamisesta Suomessa päättävät? Ketkä ovat järjestelmän voittajia ja ketkä häviäjiä, ja kuka on vastuussa lopputuloksesta?

Kirjan tekemiseen varattu aikaa noin puoli vuotta, ja se on tarkoitus julkaista vuoden 2015 aikana.

Eläkejärjestelmä on jo sanana luotaantyöntävä, ja vain harvat ymmärtävät, miten suurten rahavirtojen siirtely vaikuttaa tavallisen suomalaisen elämään. Eläkejärjestelmään liittyy valtavasti näkymätöntä poliittista vallankäyttöä, josta ei voi lukea sanomalehtien sivuilta. Siksi on kertoa selkokielellä, mistä järjestelmässä on kyse. Kansalaisilla, eli eläkkeiden maksajilla ja saajilla, on oikeus saada tietää, miten eläkeyhtiöt hoitavat heidän omaisuuttaan ja keiden etuja yhtiöt ajavat.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Sanni Heinzmann 16.100 €Suomen mestariopettaja - käsikirja S2-opettajalle. Tietokirja tehokkaasta ja opiskelijan taakkaa helpottavasta S2-opetusmetodista aikuiskoulutuksessa

Humanistinen
kieliohjelma

Tämä käsikirja ohjaa lukijaa tehostamaan S2-opetustaan, helpottamaan opiskelijan oppimisurakkaa ja kokeilemaan uusia näkökulmia.

Kielen raskas morfologia ja vieraat sanahahmot jarruttavat alkuun suomen oppimista, mutta opiskelijan kuormaa voidaan keventää tehokkaasti opettajan tietoisilla toimilla. Kokemukseeni perustuen keskeisiä periaatteita ovat oppimistavoitteiden, -sisältöjen ja -materiaalien ”siivoaminen” turhasta, selkeä ja toistuva esitystapa, mallin antaminen ja rohkea fokusointi keskeisiin asioihin. Opettajan tulee olla vahva ja päättäväinen, mikä helpottaa opiskelijan epävarmuutta.

Samat periaatteet ovat ohjanneet kirjoittamaani Suomen mestari -oppikirjasarjaa, joka on tällä hetkellä johtava ja laajimmin käytetty S2-oppimateriaali. Suomen mestariopettaja – S2-opettajan käsikirja ilmestyy osana Suomen mestari -sarjaa ja avaa kirjasarjan taustalla vaikuttavaa opetusfilosofiaa mahdollisimman konkreettisesti. Tavoitteena on näyttää, kuinka pohjalla vaikuttava didaktinen näkemys kääntyy käytännön työhön. Näin teos vastaa myös apurahaohjelman painopisteeseen tieteen yleistajuistamisesta.

Lisäksi haluan herättää kekseliäisyyttä ja hieman ravistella S2-opetuksen tottumuksiakin. S2-opetus on edelleen kovin nuori ala eikä sen ole syytä kangistua perinteisiin muotteihin. Haluan käsikirjassani osaltani esitellä joitakin uusia näkökulmia ja heittää ilmaan yllättäviäkin ajatussuuntia, joiden pohjalta olen omaa opetustani kehittänyt.

Monipuolisen ja pitkän opettajanuran ja laajan oppikirjatuotannon kautta minulle on muodostunut opetusfilosofia, joka käsittää mm. valkoisia valheita ja periaatteet ”tieto tuskaa lisää” ja ”tarkoitus pyhittää keinot”. Mielestäni S2:ssa ei tarvitse opettaa deskriptiivisesti oikeaa suomen kielen rakennetta, jos tavoiteltu kielitaito voidaan saavuttaa muulla tavoin helpommin. Keskeisenä tavoitteenani on opiskelijan taakan keventäminen. Tällainen näkökulma on S2-kentällä vielä uusi tulokas.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTT Seppo Hentilä 7.800 €Ensimmäiset aseveljet - saksalaiset Suomessa 1918

Humanistinen

Sen jälkeen kun Itämeren divisioona olit huhtikuun puolivälissä 1918 valloittanut Helsingin ja karkottanut punaisten hallituksen, saksalaiset ryhtyivät palauttamaan pääkaupunkia rauhanomaisiin oloihin. Saksalaiset jäivät Suomeen yli puoleksi vuodeksi, aina joulukuuhun 1918, jolloin heidän oli poistuttava voittajavaltojen vaatimuksesta. Aikaisempaa tutkimusta lukiessa huomaa sen yllättävän seikan, että saksalaisten läsnäolosta Suomessa huhtikuusta joulukuuhun 1918 on aika vähän tietoa. Oliskohan syynä se, että saksalaisten vaikutusta ja suomalaisten yhteistyötä heidän kanssaan ei haluttu enää tuoda esiin, koska siitä oli tullut Suomelle paha ulkopoliittinen rasite? Tässä tullaan tämän hankkeen keskeiseen perusteluun ja lähtökohtaan: tavoitteena on laatia alkuperäislähteisiin perustuva kokonaisesitys saksalaisisista vuonna Suomessa 1918. Tavoitteena on yleistajuinen tietoteos Suomeen yli puoleksi vuodeksi jääneiden saksalaisten elämästä. Tärkeällä sijalla ovat arkipäivän kohtaamiset paikallisväestön kanssa ja yhteiselo erityisesti pääkaupungissa. Erittäin tärkeä ja antoisa lähde, joka kertoo saksalaisten vuodesta 1918 Suomessa, on heidän julkaisemansa ”Suomi-Finnland”-niminen päivälehti, joka ehti ilmestyä puolen vuoden ajan. Suomalaiset Saksan ystävät, mm. johtavat poliitikot, professorit ja kulttuurihenkilöt kirjoittivat Suomea koskevia yleistajuisia artikkeleita ja julkaisivat saksalaisille pitämiään esitelmiä. Lehteä ei ole tähän mennessä käytetty tutkimuksen lähteenä.

Kirjassa käsitellään vaihetta, josta on pitkälti vaiettu tai se on jäänyt tutkimuksessa katveeseen. Tähän oli ilmeisesti syynä se, että saksalaisten läsnäolosta Suomessa muodostui syksyllä 1918 Suomelle paha ulkopoliittinen rasite läntisten voittajavaltojen silmissä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Hitaan journalismin yhdistys ry. 15.300 €Seitsemän tarinaa eurooppalaisesta korruptiosta. Kolmessa EU-maassa toteutettava tutkivan journalismin hanke

Yhteiskuntatieteellinen

Projektimme työnimi on “7 tarinaa eurooppalaisesta korruptiosta”. Kyseessä on tutkivan journalismin projekti, jonka kaikki seitsemän erillistä juttua paljastavat uusia korruptiotapauksia Suomesta, Ranskasta ja Italiasta. Projektin julkaisee verkkojulkaisu Long Play, jonka editori nivoo tapaukset yhteen. Lisäksi osia projektista julkaistaan Ranskassa (L´Hemicycle) ja Italiassa (Wired Italy).

Kriteerimme tutkittavien tapausten valinnalle: 1) Tarinan pitää paljastaa uutta tietoa, ei referoida oman maan mediassa jo laajalti esillä olleita tapauksia, 2) heijastaa juuri kyseiselle maalle tyypillistä korruptiota, 3) olla jollain tasolla yleistettävissä ja kertoa siitä, minkätyyppiset rakenteet mahdollistavat korruptiota Euroopassa ja 4) avautua laajalle eurooppalaiselle yleisölle, ei vain oman maan lukijakunnalle.
Euroopan komission mukaan korruptio maksaa EU-maille 120 miljardia vuodessa – summa, joka vastaa suunnilleen Unionin vuosibudjettia. Projektimme tarkoitus on valottaa korruption luonnetta kolmessa EU-maassa. Suomi sijoittuu korruptiotutkimuksissa tyypillisesti EU:n ja koko maailman kärkeen yhtenä vähiten korruptoituneena maana, kun taas Italia löytyy mittausten toisesta päästä. Ranska taas kuuluu EU-maiden keskikastiin. Väitämme kuitenkin, että Suomessa on korruptiota – se vain on sen tyyppistä, etteivät mittaukset tunnista sitä. Suomalainen korruptio on italialaista hienovaraisempaa.

Listaus tutkittavista tapauksista löytyy hakemuksen budjetin yhteydestä.

Uskomme, että tästä tulee uraauurtava projekti suomalaisessa journalismissa, jossa on harvoin nähty merkittävää kansainvälistä yhteistyötä. Maiden rajat ylittävä tutkivan journalismin yhteistyö on vaikeaa ja kallista, eikä suomalainen media ole sitä juurikaan tehnyt. Long Play toimii internetissä ja siksi kansainvälisyys on sille luontevaa. Haluamme kokeilla, miten freelance-toimittajat eri maissa voivat yhdistää voimansa ja tehdä jotain sellaista, mikä ei isoilta taloilta onnistu.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Ritva Hyttinen ja työryhmä36.165 €UTELE - Tutkimustieto näkyväksi kirjastossa

Humanistinen

Hankkeessa kehitetään kirjastojen käyttöön uudenlainen konsepti, jolla vahvistetaan yleisten kirjastojen roolia tieteellisen tiedon ja tutkimuksen esille nostajana, kiinnostuksen herättäjänä ja keskustelun avaajana. Tavoitteena on etsiä ja testata menetelmiä, joilla kirjasto voi vuoropuhelussa paikallisyhteisönsä ja siellä toimivien tieteentekijöiden kanssa löytää kiinnostavia aiheita, tuoda tiedettä lähemmäs kirjaston asiakasyhteisöjä.

Hankkeessa vahvistetaan yleisen kirjaston roolia paikallisyhteisön tiedontarpeen tunnistajana ja yhteisön tiedontarpeista käsin lähtevän tiedeviestinnän toteuttajana. Tavoitteena on hakea menetelmiä, joilla kirjasto tavoittaa tiedemaailmasta kirjaston asiakasta kiinnostavaa tietoa ja joilla tutkimuksen tekijä pääsee lähemmäksi tiedon käyttäjää.

Hankkeessa kehitetään kirjastojen valmiuksia paikallisyhteisöjen tiedontarpeen tunnistamiseen ja yhteisöviestinnän toteuttamiseen. Kirjastoja ja tieteen tekijöitä verkotetaan yhteisissä työpajoissa. Kumppanikirjastoissa järjestetään tieteen yleistajuistamisen teemapäiviä, joissa tuodaan esille paikallisyhteisöjä kiinnostavia tieteen teemoja ja törmäytetään kirjaston käyttäjiä tieteeseen.

Hanke pohjautuu Turun ammattikorkeakoulun vetämän UTELE - Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia -hankkeen tuloksiin ja kokemuksiin. Hanke toteutetaan neljässä vaiheessa vuosina 2015-2016. Toteuttajat ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Naantalin kaupunginkirjasto sekä muut kirjasto- ja yhteistyökumppanit.

Hanke törmäyttää yleisten kirjastojen käyttäjiä arkipäiväisiin ilmiöihin liittyvään tutkimukseen. Rohkea avaus on vahvistaa kirjaston roolia tasavertaisen tutkimustiedon esille nostajana ja demokraattisen tiedonkulun tekijänä, joka tuo tutkimustietoa myös kauempana tutkimusyhteisöistä toimiville alueille. Hanke vahvistaa tutkimusyhteisöjen tietoisuutta yleisistä kirjastoista yhtenä merkittävänä tutkimustiedon levittämisen kanavana.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Into Kustannus Oy 75.000 €Ohjelmallinen tietokirjakiertue, joka popularisoi tietoa, nostaa esiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja ja aktivoi tiedon tuotantoon

Yhteiskuntatieteellinen

Vuonna 2014 lanseerattu tietokirjakiertue Tiedon jano pyrkii lisäämään suomalaisen, mutta myös suomeksi käännetyn, tietokirjallisuuden näkyvyyttä ja tunnettuutta aktiivisella tietokirjatapahtumien ja -ohjelmien tuottamisella. Tapahtumien tavoitteena on popularisoida erityisesti yhteiskunnallisesti relevanttia tutkimukseen perustuvaa tietoa ja aktivoida samalla suuri yleisö mukaan tiedon tuotantoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tapahtumia pyritään järjestämään pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kaupungeissa, joissa ei esimerkiksi järjestetä kirjamessuja tai joissa asiaohjelmille on selvä tilaus. Omien tapahtumien lisäksi Tiedon jano tuottaa ohjelmaa muihin tapahtumiin, joista tietokirjallisuus ja yhteiskunnallinen keskustelu puuttuisivat muuten kokonaan. Tiedon janossa tarkastellaan monipuolisesti humanistisia, yhteiskuntatieteellisiä ja ympäristöä käsitteleviä näkökulmia. Näin pyritään tarjoamaan avaimia yhteiskunnallisessa keskustelussa esiin nousevien teemojen keskinäisten yhteyksien ymmärtämiseksi ja kannustamaan rakentavaan keskusteluun. Tiedon janon vastuutahoina toimivat Into Kustannus ja Rosebud Books. Yhteistyötä tehdään Tieteen kieli -hankkeen, Suomen tietokirjailijat ry:n, useiden tieto- ja tiedekirjakustantajien, opettajaliittojen, sivistysliittojen ja erinäisten järjestöjen kanssa.

Tiedon jano pyrkii taistelemaan kirja-alan haastavaa tulevaisuutta vastaan konkreettisilla toimilla. Popularisoimalla tietoa ja tiedettä pyritään lisäämään ymmärrystä ja tarjoamaan työkaluja ja taustoja rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Lisäksi tiedon tuotantoon aktivoimisella pyritään rohkaisemaan osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, synnyttämään keskustelua itselle tärkeistä näkökulmista ja lisäämään myös tätä kautta kiinnostusta suomenkieliseen tietokirjallisuuteen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kauppatieteiden tohtori Maria Joutsenvirta ja työryhmä15.750 €Kasvutaloudelle vaihtoehtoisia talous- ja hyvinvointimalleja käsittelevä tietokirja

Yhteiskuntatieteellinen

Tietokirja “Talous kasvun jälkeen” esittää kasvutaloudelle vaihtoehtoisen kokonaisvaltaisen talouskäsityksen. Kirjassa kuvataan sen taustalla olevia teorioita ja käsityksiä ihmisistä, organisaatioista ja luonnosta. Kirja tarjoaa uusia tapoja hahmottaa sitä, miten hyvinvointia on järkevää tuottaa tilanteessa, jossa talous ei kasva entiseen tapaan, luonnonvarojen ylikulutuksesta tulee luopua ja eriarvoistuminen pysäyttää. Tieteidenvälinen hanke valottaa ilmiötä laajasti monista näkökulmista. Alkuperäisestä suunnitelmasta (artikkelikokoelma) poiketen kirja tehdään neljän kirjoittajan monografiana. Hankkeen vahvuutena on monipuolinen ja kokenut kirjoittajatiimi, jonka yhteistyöstä on syntymässä tuore puheenvuoro Suomen talous- ja hyvinvointikeskusteluun. Joukko ansioituneita tutkijoita laatii kirjaan tekstilaatikoita. Kirjoittajat ovat perehtyneet kasvutaloudelle vaihtoehtoisiin hyvinvoinnin, talouden ja työnteon malleihin.

Kustannukset vuodelle 2015 kasvoivat muutoksen myötä. Jatkorahoitus mahdollistaisi yhteiskunnallisesti painavan tietokirjan, joka puhuttelee sekä suurta yleisöä että päättäjiä. Panostamme täysipäiväiseen työskentelyyn, yhteiskirjoittamiseen, kuvitukseen sekä kirjan viimeistelyyn. Olemme tehneet esisopimuksen Gaudeamuksen kanssa. Aikataulu: käsikirjoituksen luonnos kommenteille 30.1.2015, käsikirjoitus kustantajalle 31.3.2015, vertaisarviointi huhti-toukokuu 2015, kustannustoimitus kesä-syyskuu 2015, taittoon 30.9.2015, julkistaminen tammi-helmikuu 2016.

Esitämme näkemyksiä, jotka haastavat valtavirran talouskäsityksen ja kyseenalaistavat ratkaisuja, jotka nykypolitiikka esittää ”ainoina vaihtoehtoina”. Tällaisia ovat mm. käsitys talouskasvun välttämättömyydestä ja ympäristöongelmien ratkeamisesta teknologian keinoin. Kirjan pääviestit puristetaan oivaltaviksi teeseiksi. Niiden avulla haastamme päättäjiä vastaamaan kysymyksiin, joita vallitsevat talousopit eivät kysy, mutta jotka ovat kriittisiä kasvun jälkeiselle taloudelle ja hyvinvoinnille.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Maatalous- metsätieteiden tohtori Eija Juurola ja työryhmä30.000 €Metsien ja ilmakehän vuorovaikutustutkimus dialogissa taiteen kanssa

Ympäristöntutkimus

Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten tietämystä ilmaston ja metsien välisistä vuorovaikutuksista sekä pohjoisten havumetsien kyvystä hillitä ilmastonmuutosta. Käytännössä pyrimme avartamaan näkökulmia tieteen ja taiteen kohtaamisella ja niiden vuorovaikutuksella. Lisäksi etsimme uusia tapoja kertoa tieteestä ja tieteellisistä tuloksista yleistajuisesti, millä toivomme saavamme ihmiset kiinnostumaan ilmaston ja pohjoisten havumetsien vuorovaikutuksesta.

Asemilla tehtävä tutkimus dokumentoidaan ja julkaistaan tiivisti tieteellisillä foorumeilla. Iso osa asemilla tehtävää innovatiivista tutkimus- ja kehitystyötä jää näillä foorumeilla täysin näkymättömäksi. Tieteen ja taiteen välisen dialogin kautta itse tutkimusprosessi ja konkreettinen asemilla tehtävä työ voidaan välittää laajemmalle yleisölle. Näkyvyys tällaisessa yhteistyössä tulee yhdessä tekemisen kautta. Se on “epävirallisempaa”, mutta saavuttaa hyvin erilaisia ihmisryhmiä ja monella eri tasolla.

Hankkeessa toteutetaan vuoden 2013-2014 residenssitaiteilijan teos Tree Tea Table pysyvänä installaationa SMEAR-asemalle, tuodaan tutkimusasemaan liittyviä taiteilijoita ja heidän taideteoksiaan esiin näyttelyssä joka järjestetään Tekniikan museossa, sekä kehitetään Ilmastopyörre-residenssin toimintaa pilottiprojektin tuomien kokemusten pohjalta, tavoitteena luoda pitkäaikainen taiteilijaresidenssijärjestelmä SMEAR -asemille.

Ilmastopyörre -toiminnan lähtökohtana on, että taiteilija ja tutkija voivat työskennellä tasavertaisina, antaen aikaa ja resursseja molemmille lähestymistavoille. Työskentely tapahtuu SMEAR -tutkimusasemalla, jossa samat välineet ja tieto ovat sekä tutkijoiden että taiteilijoiden saatavilla. Töiden tuloksia esitetään poikkeuksellisesti yhteisessä pitkäaikaisessa näyttelyssä, jossa nähdään myös tutkimusaseman ja tutkimusprosessien kehitys vuosikymmenten aikana.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

PhD Tapio Kanninen ja työryhmä60.000 €Ilmastonmuutoksen merkityksen konkretisointi: verkkosivujen Globaali kriisi tässä ja nyt päivittäminen, laajentaminen ja käytön lisääminen tieto-, taide- ja toimintatapahtumien kautta

Ympäristöntutkimus

Ilmastotiede ja sen viimeaikaiset tulokset ovat vaikeata tieteen kieltä, mutta vaikuttavat mullistavasti elämäämme. Verkkosivut "Globaali kriisi tässä ja nyt" - "Global crisis now" (www.globalcrisisnow.com) luotiin Koneen Säätiön apurahan turvin vuonna 2014 ja niiden päivittäminen alkaa vuonna 2015 ja jatkuu 2016-2017. Sivut kertovat multimediaratkaisuin ja helppotajuisesti ilmastonmuutoksen ja siihen liittyvien tekijöiden uutisista, uhkaavista trendeista, mutta myös ratkaisuista. Verkkosivujen käytön lisäämiseksi ja yritysten, taiteilijoiden ja kansalaisryhmien aktivoimiseksi asiaan järjestetään tieto-, taide-, ja toimintatapahtumia ilmastonmuutoksen vaaroista, sen merkityksestä ja olemassaolevista ratkaisuista niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin, aloitetaan sosiaalisen median käyttö ja tapahtumista raportoiminen nettisivuilla kansainväliselle yleisölle.

Toimintaan kuuluu vuoden 2014 toukokuussa alkaneen suurimpien suomalaisten yritysten ja julkisen vallan yhteistoiminnalla perustetun Climate Leadership Council'in toimintaan osallistuminen, sen aloitteiden edistäminen ja niistä kansainväliselle yleisölle tiedottaminen nettisivujen kautta. Taiteilijoita ja muita kansalaisryhmiä kuten urheilujärjestöjä aktivoidaan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta kertovien tietotapahtumien järjestämisen ja verkkosivujen parantamisen kautta. Samalla informoidaan osallistujia myös erilaisista omakohtaisista ratkaisumalleista, jotka auttavat katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Hankkeen rohkeus ilmenee sen poikkitieteellisessä roolissa, sosiaalisen median käytössä ja tavoitteessa tuoda ilmastotieteen tuloksien popularisoimisella kansalaisryhmiä ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Hanke osallistuu kahteen Suomessa alkaneeseen uraauurtavaan ilmastonmuutoksen torjuntaorganisaation toimintaan - elinkeinoelämän Climate Leadership Council'iin ja taiteilijoiden Myrskyvaroitus -liikkeeseen, ja näiden toiminnasta kerrotaan kansainväliselle yleisölle verkkosivujen kautta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian tohtori Anu Karjalainen ja työryhmä28.000 €Monikielinen perheemme - Our Multilingual Family. Kaksikielinen (suomi/englanti) ja yleistajuinen opas ulkosuomalaisille perheille ja monikielisille perheille Suomessa

Humanistinen
jatkoapuraha
kieliohjelma

Kansainvälisen liikkuvuuden seurauksena monikielisyys on osa yhä useamman Suomesta ulkomaille muuttavan ja Suomessa asuvan perheen elämää. Markkinoilta puuttuu kuitenkin yleistajuinen suomen kielen näkökulmasta kirjoitettu opas, jonka neuvojen avulla monikieliset perheet voivat juurruttaa eri kielet ja monikulttuurisuuden luontevaksi osaksi arkeaan.
Oppaamme vastaa kysyntään tarjoamalla arkijärkistä ja ajankohtaista tietoa monikielisen perheen arjen haasteista ja mahdollisuuksista. Lähestymme monikielisyyttä ulkosuomalaisperheiden näkökulmasta tarjoten samalla esimerkinomaisia ratkaisuja maahanmuuttajaperheille Suomessa. Opas korostaa vanhempien roolin lisäksi myös perheiden lähipiirin roolia ja puhuttelee isovanhempia, joiden asema kielen ja kulttuurin välittäjinä on usein tärkeä. Samalla opas toimii innovatiivisena suomen kielen oppimateriaalina ei-suomenkieliselle aikuiselle.
Opas ammentaa soveltavan kielitieteen tuoreista teorioista, jotka ymmärtävät kielet sosiaalisina ja kontekstisidonnaisina resursseina. Kannustamme arvostamaan monenlaisia suomen kieliä ja tarkastelemaan niitä lasten arjen tarpeiden ja identiteettien näkökulmista.
Kaksivuotinen hanke käynnistyi vuoden 2014 alussa talkoistamalla kerätyn, arkikokemuksia kartoittavan aineiston analyysillä sekä tieto- ja käytännöntilanteita käsittelevän osan kirjoittamisella. Vuonna 2015 laaditaan oppimateriaaliosa ja johdanto sekä viimeistellään opas julkaisukuntoon. Opas on kaksikielinen (suomi/englanti).

Opas - esittelee yleistajuisesti monikielisyyden tutkimuksen tuoreimpia teorioita ja tuloksia ja sitoo ne arjen tilanteisiin. - rohkaisee arvostamaan suomen kielen moninaisuutta ja ”epätäydellistä” kielitaitoa. - ei karta vaikeitakaan kysymyksiä vaan tarjoaa monikielisille perheille käytännönläheistä tukea ja konkreettisia ratkaisuja arjen ongelmiin. - toimii innovatiivisena suomen kielen oppimateriaalina täysin uudelle kohderyhmälle. - tavoittaa kaksikielisyytensä ansiosta laajan lukijakunnan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, toimittaja, tietokirjailija Annu Kekäläinen 34.800 €Aitojen takana -tietokirja

Yhteiskuntatieteellinen

Kirjani ”Aitojen takana” kertoo Etelä-Afrikan uudesta mustasta keskiluokasta, joka elää elämäänsä tarkoin vartioitujen turva-alueiden eristäytyneisyydessä. Se on lajityypiltään narratiivinen tietokirja. Kirjasta tulee hyviä arvioita saaneen Afrikan nykypäivää kuvaavan kirjatrilogiani päätös.
Etelä-Afrikkaan on syntymässä erottautumishaluinen musta keskiluokka. Sen suhde kulttuurisiin peruspilareihin, kuten laajennettuun perheeseen ja juuriin maaseudulla, käy läpi radikaalia murrosta. Päähenkilöni on ns. mega-alueella asuva perhe. Kirjoitan sukutarinaa, jossa perinteinen elämäntapa peilautuu turva-alueiden korostuneeseen individualismiin.
Kirjan konteksti on kaupunkien yksityistymiskehitys. Turva-alueet lisääntyvät muuallakin maailmassa, kun keskiluokka kasvaa ja kaupunkien ongelmat, kuten väkivallan pelko, saavat sen haluamaan yhä uusia turvatoimia. Viimeisintä muotia ovat mega-alueet, jotka ovat kuin omia aidattuja kaupunkejaan.
Alueita suunnittelevat kansainväliset grynderit eivät vaikuta vain siihen, mitä eteläafrikkalaiset pitävät hyvänä asumisena. Niiden ratkaisuilla on myös kauaskantoista yhteiskunnallista painoa. Kaupunkitila yksityistyy, eriytyy ja militarisoituu. Turvallisuudesta huolehtivat monikansalliset firmat, jotka kopioivat ideoita sotilastiedustelupalveluilta. Kodinomistajien yhdistykset luovat alueiden säännöt ja ratkaisevat riidat. Apulaiset kantavat nimilappuja ja henkilöllisyystodistuksia.
Kerään aineistoni kenttätyössä. Kirja ilmestyy syksyllä 2016.

Etelä-Afrikan kaupunkien yksityistymis- ja militarisoitumiskehitys on uskomatonta tutkittavaa, mutta se on totta ja panee miettimään hyvän elämän ja valinnanvapauden kysymyksiä. Mitä kaikkea aidat oikeasti merkitsevät? Keskiluokka kertoo kirjassani turva-alueen sisältä. Sukutarina vie laajennetun perheen piiristä – maalta ja townshipeistä – mega-alueen yksityisyyteen. Etnografinen materiaali antaa ainekset elävään ja tarkkaan kerrontaan. Tutkimus ja tarina yhdistyvät.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian maisteri Eeva Kemppainen 21.300 €Kuilut umpeen -yhteistyöprojekti

Yhteiskuntatieteellinen

Tutkin globaaleja tuotantoketjuja, kulutusta ja luovaa opettamista kulttuurihäirinnän avulla. Työni rikkoo tiederajoja, sillä se sisältää akateemista tutkimusta, opetuskokemuksia ja taiteellista aktivismia. Englannissa ja Suomessa on kysyntää myös yleistajuisille ’julkisen maantieteen’ blogeille ja verkostoitumiselle, joissa tavoitteena on teorian ja tapaustutkimusten levittäminen laajemmalle yleisölle sekä yliopiston, kansalaisjärjestöjen ja koulujen välisten kuilujen kaventaminen. Koneen säätiön rahoittamassa pilottiprojektissa 2014 tutkimustani sovellettiin Eettisen kaupan puolesta (Eetti) ry:n globaalikasvatushankkeissa, joissa ohjasin luovia työpajoja oppilaitoksissa ja koulutin järjestöaktiiveja. Suomessa käänsin tutkimusta ja jaoin opetuskokemuksia blogin, mediaviestinnän ja artikkelin kautta, ja Englannissa työni levisi tutkija Ian Cookin blogissa ja konferenssissa. Työ on ollut menestyksekästä: kuilutumpeen.fi –blogi sisältää tuoreita ideoita maantieteestä ja kulttuurihäirinnästä pedagogisella näkökulmalla, ja kuiluja kurovat työpajani ovat poikineet uusia kutsuja Suomessa ja Englannissa. 75 % henkilökohtainen apuraha jatkaa Kuilut umpeen -yhteistyöprojektia 01-12/2015, mahdollistaen ajankohtaisen bloggaamisen ja työpajatoiminnan pitkäjänteisesti kahdella kielellä, artikkelin englantilaiseen maantieteelliseen julkaisuun ja matkan konferenssiin. Tukijani ovat VTJ Anna Ylä-Anttila (Eetti), prof. Ian Cook (Uni. of Exeter) ja prof. Sirpa Tani (Helsingin yliopisto).

Kuilut umpeen on rohkea avaus 2 tavalla: tutkimukseni rikkoo tiederajoja yhdistämällä yliopistotutkimusta, opetuskokemuksia ja taiteellista aktivismia. Myös käytännön työ työpajaohjaajana ja kaksikielisenä bloggaajana ovat poikkeuksellisen julkista tiedekentällä, josta liian harvat kurottavat järjestöjen ja koulujen arkeen. Erityinen aihe, tieteen yleistajuistaminen ja esiintyminen vaativat pokkaa ja sinnikkyyttä nuorelta naispuoliselta maantieteilijältä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, kriitikko, tuottaja, tietokirjailija Eeva Kemppi ja työryhmä16.790 €25 vuotta täyttävän Q-teatterin vaiheita ja merkitystä monipuolisesti käsittelevän Q ja tähdet - Q-teatteri sukupolvikokemuksen näyttämönä -kirja

Humanistinen

Q ja tähdet – Q-teatteri sukupolvikokemuksen näyttämönä -työnimellä kulkevan kirjan toteutuksesta vastaa toimitusneuvosto, jonka muodostavat tiiviisti teatterikenttää seuranneet, lukuisia artikkeleita teatteriaiheisiin tietokirjoihin ja erilaisiin julkaisuihin kirjoittaneet teatterikriitikko ja tuottaja Eeva Kemppi, Helsingin Sanomien teatterikriitikko ja toimittaja Maria Säkö sekä Helsingin yliopiston teatteritieteen professori (emerita), dosentti Pirkko Koski. Lähdemateriaali koostuu Q-teatterin voimahahmojen sekä aikalaisten haastattelusta, teatterin arkistomateriaalista, esitysten taltioinneista, radio- ja TV-taltioinneista ja elokuvista sekä Q-teatterista ja sen jäsenistöstä tehdyistä lehtijutuista, lehtikritiikeistä ja tilastoista. Rinnalla tarkastellaan ajan teatteria, taidekenttää ja yhteiskunnallisia muutoksia koskevaa kirjallisuutta ja lehtikirjoittelua. Lisäksi kansainvälistä kontekstia luodaan muun muassa Q-teatterissa vierailleiden ulkomaalaisten tekijöiden, toimittajien ja tutkijoiden haastattelujen ja heidän kirjoittamiensa artikkeleiden kautta. Lähdemateriaalin tutustuminen ja haastattelujen tekeminen on aloitettu jo keväällä 2014. Kirja kirjoitetaan loppuvuoden 2014 sekä alkuvuoden 2015 aikana. Like Kustannus on sitoutunut julkaisemaan teoksen loka-marraskuussa 2015.
Kirjan valmistumisen ohessa Kemppi ja Säkö luovat lukijoita osallistavan blogin ja verkkonäyttelyn, joita he ylläpitävät Q-teatterin juhlavuoden ajan.

Kirja on uusi kokemuksellisuutta korostava avaus taiteen tutkimuksessa. Moniääninen muoto ja dramaturgia simuloi teatterille ominaista kerronnan tapaa ja teatterin yhteisöllistä merkitystä. Suomalaisen teatterin lähihistoriaa ja aikalaiskokemuksia on tallennettu vähän, eikä tässä muodossa koskaan aiemmin. Esitämme omaäänisiä ja rohkeita väitteitä teatterin, yksittäisten esitysten ja sukupolvinäyttämön merkityksestä ja käymme avointa keskustelua yleisön kanssa blogin ja verkkonäyttelyn kautta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, tohtorikoulutettava Hanna Kietäväinen-Sirén 9.200 €Rahvaan rakkaus. Suomalaisen rakkauden historiaa -tietokirjan loppuunsaattaminen

Humanistinen

Rahvaan rakkaus. Suomalaisen rakkauden historiaa -tietokirja

Yleistajuinen tietokirja valottaa suomalaisten kansanihmisten näkemyksiä rakkaudesta, seksuaalisuudesta ja
avioelämästä uuden ajan alussa luterilaisuuden vakiinnuttua. Teoksessa kuvataan puolison valintaa, avioelämää,
rakkauden ilmaisuja ja merkitystä sekä suhtautumista seksuaalisuuteen. Tietokirja toimii avioliiton sekä erityisesti siihen liittyvän tunnesuhteen historian perusteoksena.

Teos perustuu väitöskirjatutkimukseni laajaan ja värikkääseen oikeusaineistoon. Keskeisessä roolissa ovat tavallisten
ihmisten elämää ja näkemyksiä monipuolisesti valottavat oikeustapaukset, joita aiempi tutkimus ei ole huomioinut.
Ääneen pääsevät renkeihinsä rakastuneet aatelisnaiset, aviomiestä joskus epätoivoisestikin etsivät piiat, riitaisat
avioparit ja huoruuden syntiin langenneet isännät.

Tunnehistoria on viime vuosien merkittävimpiä historiantutkimuksen uusia suuntauksia. Elämä suomalaisen yhteiskunnan historiallisessa perusyksikössä, perheessä ja kotitaloudessa, on nähty vain rakenteellisten ja
taloudellisten tekijöiden summana. Tietokirja kumoaa tämän myytin ja tuo näkyvyyttä aivan uudelle
näkökulmalle ihmisten välisten sidosten historiaan. Samalla teos antaa pohjaa perhe-elämää koskevan nykykeskustelun
historialliselle arvioinnille. Tuoreisiin tieteen tuloksiin pohjaava tietokirja lähentää tiedeyhteisöä ja lukevaa yleisöä lisäten tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Teoksen loppuunsaattaminen kestää 6 kuukautta.

Rahvaan rakkaus -tietokirja edustaa uudenlaista historiantutkimusta, tunnehistoriaa, ja tekee näkyväksi perinteisesti sivuun jääneen tavallisen ihmisen tunnemaailman. Teos perustuu oikeusaineiston innovatiiviseen lukutapaan. Ennen kaikkea tietokirja tarjoaa täysin uuden näkökulman menneisyyden ihmissuhteisiin ja osoittaa, ettei miehen ja vaimon välinen rakkaus vastoin yleistä käsitystä ole vain modernin yhteiskunnan ilmiö. Samalla se tarjoaa historiallisen perspektiivin nykykeskustelulle.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, kääntäjä-kirjailija Arto Kivimäki 26.266 €Kirja Troijan sodasta

Humanistinen

Kirja Troijan sodasta tarjoaa tuoreen näkökulman ikivanhaan myyttiin. Sen luettuaan lukija näkee Troijan sotaan liittyvän taruston perustavanlaatuisen merkityksen länsimaisessa ajattelussa. Kirja on tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille, ja sen perusrunkona on Homeroksen Ilias, johon on lisätty teosta taustoittavia tarinoita sekä kuvaus Troijan tuhoamisesta. Kreikkalaisen mytologian anti nykyajalle on varsinkin se, että maailmaa ei kuvata hyvän ja pahan välisenä taisteluna, vaan pikemminkin se on monitahoisten eturistiriitojen temmellyskenttä, mikä tarjoaa paljon innostavamman ja hedelmällisemmän näkökulman eettisille pohdinnoille kuin perinteisten satujen ja keskiajan kristillisyyden suosima mustavalkoinen maailmankuva. Lisäksi teokseen tulee loppusanat, jossa kerrotaan tiedettä popularisoiden tarun vaikutuksesta antiikissa, keskiajalla ja uudella ajalla sekä arkeologisista tutkimuksista ja nykytieteen käsityksistä. Käsikirjoituksen laatimiseen menee vuosi päätoimista kirjoitus- ja materiaalinkeruutyötä.

Teos ylittää sukupolvi- ja sukupuolirajat: se puhuttelee niin aikuisia kuin nuoria poikia ja tyttöjä. Lukijalle tarjotaan tuore kuva värikkäästä ja monisärmäisestä antiikin maailmasta, jossa ihmiset joutuvat tekemisiin samojen ongelmien ja eettisten kysymysten kanssa kuin mekin. Kirja ravistaa pölyt Iliaasta, palauttaa värit ja sen rehevyyden, joka Homeroksen teoksissa on, ja korostaa tarinan monitasoisuutta, joka tekee Troijan sotaan liittyvistä myyteistä edelleen ajankohtaisia ja puhuttelevia.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian tohtori Pia Koivunen 7.900 €Maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen kylmä sota

Humanistinen

Tietokirja ”Maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen kylmä sota” avaa yleistajuisesti kylmän sodan historiaa kulttuurin, nuorison ja kansainvälisen vuorovaikutuksen näkökulmista. Kirja tempautuu Itä-Euroopassa maailman nuorisofestivaaleilla matkustaneiden suomalaisten mukaan ja pureutuu Euroopan kylmän sodan aikaiseen lähihistoriaan ruohonjuuritason näkökulmasta. Samalla se ravistelee perinteisiä käsityksiä kylmästä sodasta, Neuvostoliitosta ja Suomen kansainvälistymisestä sodanjälkeisessä Euroopassa. Kirja osoittaa, että kylmän sodan maailma ei määrittynyt ainoastaan suurvaltapolitiikan kiemuroilla, vaan nuorisolla oli myös vaihtoehtoisia tapoja katsella maailmaa ja luoda kontakteja niin kutsutun rautaesiripun lävitse.

”Maailman nuorisofestivaali ja kulttuurinen kylmä sota” perustuu tekijän väitöskirjaan, joka käsittelee Neuvostoliiton kulttuuridiplomatiaa ja maailman nuorisofestivaalia. Teoksen lähteinä on käytetty haastattelu- ja muisteluaineistoja, päiväkirjoja, arkistokokoelmia Suomesta ja Venäjältä sekä sanoma- ja aikakauslehtiä. Lisäksi käytössä on ainutlaatuisen kattava ja hyvätasoinen festivaaliosallistujien valokuvakokoelma.

Tämä kirjahanke on rohkea siksi, että se tarkastelee kylmän sodan historiaa valtavirrasta poikkeavasta näkökulmasta. Se tuo esiin ilmiöitä ja kokemuksia, joita suurvaltapolitiikkaan keskittynyt historiantutkimus ei tunnista eikä tee näkyväksi. Hanke on rohkea myös siksi, että nyky-Venäjän aggressiivisen ulkopolitiikan aikana Neuvostoliiton tukeman nuorisofestivaalin esittäminen sillanrakentajana on taatusti epäsuositumpaa kuin sen tulkitseminen ”silkaksi propagandaksi”.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Paula Kokkonen 31.200 €Elektronisen sanakirjan (komi-englanti-suomi-venäjä) suomenkielisen osuuden työstäminen

Humanistinen
kieliohjelma

Apurahan turvin olen työskennellyt Tromssan yliopiston Giellatekno-projektin kuuluvassa komin kielen elektronisessa sanakirjahankkeessa, jossa haluan jatkaa.

Työn kulku: Kirjaudun Giellateknon serverille ja xml-ohjelmaa käyttävälle sanakirjasivustolle. Valitsen sanaluokan ja lisään suomenkielisiä vastineita. Olen käsitellyt kaikkia sanaluokkia. Vuoden aikana työ on edistynyt, koska olen voinut valita ns. helppoja sanoja. Jatkossa on käytettävä paljon eri sanakirjalähteitä.

Sanakirja on 4-kielinen: komi-englanti-suomi-venäjä. Koska komista ei ole olemassa suomenkielistä sanakirjaa, käytän apuna komi-venäjä ja komi-saksa sanakirjoja.

Elektroninen, jatkuvasti täydentyvä sanakirja on nykyaikaa. Avoimeen kieliteknologiaan perustuva sanakirja on tarvitsijoiden käytössä heti. Käyttäjät voivat kommentoida ja antaa vinkkejä tekijöille reaaliajassa. Sanakirjamateriaali mahdollistaa esim. tekstianalysaattorin ja sähköisen oppikirjan työstämisen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhteiskuntatieteiden maisteri, toimittaja Jussi Konttinen ja työryhmä40.000 €Tieto- ja reportaasikirja Siperiasta. Journalistinen teos kertoo mitä tapahtuu Venäjän vaurauden lähteillä

Yhteiskuntatieteellinen

Journalistinen tietokirja Siperiasta perustuu laajaan, paikan päältä kerättyyn aineistoon ja yhdistää informaatiota, reportaasia, henkilökuvia sekä kaunokirjallisia elementtejä. Pääpaino on Siperian nykyajan dokumentoinnissa. Hyvän kirjan mahdollistaa asuminen Siperiassa: matkat, kohtaamiset ja haastattelut.

Siperia ("Uinuva maa") on maailman takakolkka, jolla on kasvava merkitys luonnonvarojen lähteenä. Se on suurin jäljelle jäänyt erämaa, johon ilmastonmuutos vaikuttaa rajusti. Siperia muodostaa yli kolme neljännestä Venäjän pinta-alasta, mutta vain neljänneksen väestöstä. Alue on erottamaton osa venäläisen kolonialismin ja karkotusten historiaa. Se on Venäjän vaurauden perusta, josta tulee pääosa maan öljystä ja kaasusta. Siperia on myös tärkeä geopoliittinen puskuri suhteessa vahvistuvaan Kiinaan.

Suomalaisille Siperia on viheliäinen karkotuspaikka. Nimekkäät suomalaiset tiedemiehet kirjoittivat Siperiasta. Nykysuomalaiset tietävät Siperiasta vähän, eikä siitä ole julkaistu yleistajuista tietokirjaa.

Kirja on tarkoitus toteuttaa asumalla Siperiassa, Jakutian tasavallassa. Se helpottaa tapaamisia, arkistotyötä ja matkustamista ja pelastaa suihkukonejournalismin pinnallisuudelta. Sahan tasavalta on kiintoisa Siperian alue: kylmin, alueeltaan suurin, luonnonvaroiltaan rikkain ja alkuperäisväestön osuudeltaan huomattava. Jakuutit ovat yhteiskunnalliselta ja kulttuurielämältään vireää kansaa. Jakutskissa oleskeluni mahdollistaa yhteistyö paikallisen yliopiston kanssa.

Muutto Siperiaan kylmyysnapaseudulle Jakutiaan pikkulapsiperheen kanssa on jo sinänsä rohkea avaus. Olen valmis kuluttamaan kengänpohjani ja nuoruuteni rippeet ottaakseni selvää ja kertoakseni suomalaisille, millainen on maailman suurin erämaa ja Venäjän vaurauden lähde ja mikä on sen tulevaisuus Venäjän uusimperialismin, vahvistuvan Kiinan ja omien autonomiahalujen ristipaineessa. Tarkoituksena ei ole akateeminen ja paperinmakuinen, vaan keskustelua ja ajatuksia herättävä kirja.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Jatko-opiskelija Ari Korhonen ja työryhmä13.800 €Quentin Meillassoux'n teoksen Après la finitude kääntäminen suomeksi

Humanistinen

Haemme työskentelyapurahaa ranskalaisen filosofin Quentin Meillassoux’n teoksen ”Après la finitude: essai sur la necessité de la contingence” (2006) kääntämiseksi suomeksi.

Quentin Meillassoux on yksi merkittävimmistä nuoremman polven ranskalaisista filosofeista. Käännettävä teos on herättänyt melkoista huomiota ympäri maailmaa ja sitä pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä puheenvuoroista viime aikoina käydyssä keskustelussa tieteen, filosofian ja humanististen oppialojen välisistä suhteista. Heti ilmestyttyään teos käännettiin useille eri kielille (saksaksi 2008, englanniksi 2010, italiaksi 2012). Meillassoux’n ajattelun ympärille onkin syntynyt oma filosofinen koulukunta, joka tunnetaan ”spekulatiivisen realismin” tai ”spekulatiivisen materialismin” nimellä.

Tarkoituksenamme on kääntää teos työryhmänä talvella 2014-2015. Gaudeamus Kirja on lupautunut julkaisemaan valmiin suomennoksen syksyllä 2015. Haemme työryhmän käännöstyötä varten työskentelyapurahaa kolmen kuukauden ajaksi.

Meillassoux’n teos on filosofisesti painava ja selkeästi argumentoitu näkemys siitä, miten nykyfilosofia voisi päästä irti sitä vaivaavasta humanistisiin tieteisiin pohjautuvan mannermaisen ja luonnontieteisiin nojaavan analyyttisen filosofian välisestä vastakkainasettelusta. Teos pyrkii antamaan uuden mahdollisuuden ajatella maailmaa rationaalisesti postmodernin skeptisismin jälkeen, sellaisena kuin se ihmisestä riippumatta on, taantumatta kuitenkaan takaisin dogmaattiseen metafysiikkaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkija Tiera Laitinen 15.600 €Kirjokansi - Tietokirja taivaanilmiöiden luonnontieteellisestä olemuksesta ja niihin liittyvistä kansanrunouden mielikuvista

Ympäristöntutkimus

Aikeenani on kirjoittaa poikkitieteellinen tietokirja, jonka yhteensitovana teemana ovat erilaiset näyttävät taivaanilmiöt: esimerkiksi revontulet, sateenkaaret, tähdenlennot, aurinko ja kuu, tähtitaivas ja ukkonen. Kirjan pääsisällön muodostaa ilmiöitä koskeva luonnontieteellinen tieto, mutta sen ohessa esittelen myös samojen ilmiöiden kuvauksia suomalaisessa kansanrunoudessa sekä aiheisiin liittyviä uusimpia sovelluksia tai tutkimuskysymyksiä. Tämän yhdistelmän avulla havainnollistan maailmankuvan ja luontokäsitysten muuttumista tieteellisen kehityksen myötä. Runokatkelmat toimivat myös kirjan keventävänä ja elävöittävänä aineistona.

Haen työskentelyapurahaa saadakseni palkkatyöltäni aikaa kirjan kirjoittamiseen. Tarkoitukseni on jäädä 50-prosenttiselle kirjoitusvapaalle ja saada kirja näin valmiiksi kahdessa vuodessa.

Luonnontieteellisen ja humanistisen tiedon yhdistäminen samaan teokseen on valitettavan harvinaista. Toivon voivani näin houkutella kummankin alan harrastajia tutustumaan myös toisen kulttuurin saavutuksiin. Pitkän historiallisen perspektiivin avulla on mahdollista hahmottaa maailmankuvamme kehitystä, mutta tämän tekeminen mielenkiintoisesti ja syvällisesti on haastava tehtävä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM Marjatta Levanto ja työryhmä15.600 €Metsäläiset — pikkuväki metsän armoille -taidekirjaa Suomen maisemataiteesta

Humanistinen

Valmisteilla on Suomen taiteen uusista ja vanhoista metsän kuvista rakentuva taidekirja, jossa kerrotaan imaginaarisen metsän pikkuväen edesottamuksista metsän armoilla ja metsän suojissa. Suunnitteilla oleva kaksiosainen teoskokonaisuus ei ole perinteinen tietokirja, vaan metsän väen elämän ja edesottamusten tarkastelua Marjatta Levannon johdatteleman tarinan kuljettamana. Julia Vuoren kuvittama pikkuväki koostuu hyvin erilaisista ja eri-ikäisistä hahmoista, kuten keijuista ja tontuista, vedenneidoista, tuulen hengistä, maahisista, hiisistä, menninkäisistä tai peikoista. Suomen kansan myyttiset tarinat, uskomukset ja luonnonmagiikka saavat ilmaisunsa tuossa porukassa, jossa jokaisella hahmolla on oma tunnistettava luonteensa, omat erityiset tarpeensa, ilonaiheensa ja toiveensa. Mutta selvää heille kaikille on halu selviytyä yhdessä arveluttavistakin tilanteista ja riemu yhdessä onnistumisesta. Metsäläiset -kirjan taiteilijakunta tulee olemaan rikas, sekaisin vanhoja ja uusia tekijöitä. Mukaan tulee nelisenkymmentä taiteilijaa kuten Jorma Puranen: Alfa ja Omega, Jyrki Parantainen: Palavat kivet, Hugo Simberg: Pelko metsässä, Werner Holmberg: Maisema Hämeessä, Ferdinand von Wright: Huuhkaja iskee jänikseen, Akseli Gallen-Kallela: Aino-taru, Robert Wilhelm Ekman: Ilmatar, Sanni Seppo: Puukansaa, Eero Järnefelt, Kesäyön kuu, Helene Schjerfbeck: Pyykkiä kuivumassa, Santeri Tuori: Pilvikuvia, Jussi Kivi: talo, Juhani Linnovaara, Onnentunne on himmeä polku metsän läpi.

Metsäläiset -teoksen lähtökohta ja lähestymistapa on uusi ja ennennäkemätön. Suunnitelmissa on nimittäin rakentaa kahden rinnakkaisen julkaisun kokonaisuus. Toinen versio suunnataan kenelle tahansa nuorelle lukijalle, toisaalta laaditaan selkokielinen rinnakkaisteos kaikille niille, joille kirjoitetun kielen on oltava helposti ja vaivattomasti omaksuttavissa. Selkokielisen materiaalin käyttäjäkunta on laaja maahanmuuttajista muistisairaisiin, lukemaan opettelevista erityistukea tarvitseviin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian tohtori Ville Lähde 31.200 €Teoksen Niukkuuden maailmassa englanninkielinen laitos

Ympäristöntutkimus

Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa englanninkielinen uudistettu laitos vuonna 2013 ilmestyneestä tietokirjasta "Niukkuuden maailmassa", jonka kirjoittamista Koneen Säätiö oli tukemassa. Teos on saanut viljalti kiitosta ja herättänyt laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Kirjoittaja on myös luennoinut sen teemoista lukuisissa oppilaitoksissa, minkä ansiosta kirjan käsitteistön kehittäminen on jatkunut. Käännöstyön lisäksi hanke vaatii kirjan faktataustan päivittämistä ja sen laajentamista joillekin uusille painoalueille sekä kirjan yhteiskunnallisen näkökulman ja retoriikan sovittamista englanninkieliselle lukijakunnalle. Kirjoitus- ja käännöstyö kestää vuoden ja tapahtuu pääosin kirjoittajan omissa työtiloissa. Hankkeeseen kuuluu myös lyhyt vierailujakso Temple Universityssä (Philadelphia, USA), jonka aikana kirjoittaja työstää käsikirjoitusta professori Chuck Dyken kanssa. Tämän kirjoitukset olivat alkuteoksen tärkeä innoittaja, ja hakija on tehnyt Dyken kanssa yhteistyötä lukuisissa julkaisuhankkeissa yli kymmenen vuoden ajan. Hakijalla on myös pitkä kokemus tieteellisestä kääntämisestä.

"Niukkuuden maailmassa" on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tietoteos, joka tarjoaa lukijoilleen työkaluja resursseja ja ympäristökysymyksiä koskevan tiedon kriittiseen arviointiin ja tulkintaan. Se yhdistää ainutlaatuisesti tiedon yleistajuistamisen, eri tiedonalojen välisten yhteyksien tutkimisen ja yhteiskunnallisen keskustelun tehtävät. Tätä on kiitetty lukuisissa arvioissa: sotilasprofessori Jari Rantapelkonen ylisti Sotilasaikakauslehden arviossa kirjaa nimenomaan sen rohkeudesta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian tohtori Riina Maukola 23.400 €Suomalaisen teatterin sankarittaret -tietokirja

Humanistinen

Tietokirjassa tarkastellaan kriittisestä näkökulmasta suomalaista teatteria ja etenkin sen esittämiä naisrooleja 2000-2010-luvuilla.

Tietokirjan pohjatyö perustuu teatteritieteen alaan kuuluvaan post doc -tutkimukseen. Se on yleistajuinen teos, joka tavoittelee paitsi teatterintutkijoita ja alan opiskelijoita myös kaikkea teatterista tai kulttuurisista ilmiöistä kiinnostunutta yleisöä.

Kirjassa suomaisen teatterin näyttämöhahmoja tarkastellaan etenkin sankaruuden ja sukupuolen näkökulmista. Kirja perehdyttää ajankohtaisten ja kotimaisten esitysesimerkkien avulla siihen, kuinka mm. sukupuolikriittiset lähestymistavat ilmenevät esityksissä ja kuinka niitä voi hyödyntää myös teatteriesitysten katsojana.

Käsittely painottuu esitysten yhteisöllisiin ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin ja teatterin suhteeseen ympäröivään kulttuuriin. Teatterissa esitettyjä hahmoja tarkastellaan kriittisesti suhteessa muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten tasa-arvoon ja nationalismiin.

Koneen Säätiön apuraha mahdollistaisi tietokirjan viimeistelyn vuoden 2015 aikana ja sen ilmestymisen 2016 alkupuolella.

Kirjoittaja on filosofian tohtori, jonka vuonna 2011 ilmestynyt väitöskirja käsitteli taiteijahahmojen sankaruutta 2000-luvun teatterissa. Tekeillä olevan kirjan yleistajuista ja elävää otetta tukee kirjoittajan toimittajakoulutus ja alan laaja työkokemus mm. Teatteri-lehden päätoimittajana.

Suomalaisen teatterin tutkimus keskittyy pääasiassa historiallisiin kohteisiin. Tässä tietokirjassa käsitellään ajankohtaisia esityksiä. Erityisesti nykyteatteria käsittelevissä kirjoituksissa kritiikki on ollut varovaista. Suomen pienellä teatterikentällä kirjoittajien ja tutkijoiden suhde kohteisiinsa on yleensä lähtökohtaisesti ihaileva, eikä kritiikkiä esitysten ideologiaa kohtaan ole paljon esitetty. Feminististinen näkökulma on harvinainen suomalaisessa teatteritieteessä ja -kritiikissä
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

OTM Piia Nuorgam 6.750 €Pohjoissaamenkielinen vauvakirja, joka elvyttää ja vahvistaa vanhempien ja lasten saamenkielentaitoa, lapsen saamelaista identiteettiä ja kulttuurin tuntemusta sekä toimii muistokirjana

Humanistinen
kieliohjelma

Tarkoituksena on julkaista pohjoissaamenkielellä vauvakirja, joka on suunnattu saamelaisille vanhemmille ja muille varhaiskasvattajille.

Kirja sisältää saamelaiskulttuurin erityispiirteitä, kuten sukusanat sekä puku- ja nimikulttuurin. Lisäksi siinä on saamelaisalueen kartat paikannimineen sekä iso osa paikkakuntakohtaisista saamelaisista suvuista lueteltuna (Tenojokivarressa esimerkiksi Vulležat, Biennažat jne. ovat isoja sukuryhmiä, joihin kuulumisen avulla ihminen ”paikallistetaan”). Kirjan lopussa on lisäksi elämän ensimmäisiin vuosiin liittyvä erillinen teemoittainen sanalista, joka sisältää esimerkiksi lapsen liikkumiseen, tunteisiin ja ilmaisuihin liittyvät sanastot. Kirjan loppuun listataan myös kaikki keskeiset sanakirjat ja luettelot sekä lapsille suunnattu musiikki, kirjat, dvd-levyt ja internetistä löytyvä materiaali.

Kirja sisältää 96 sivua, joista sanalista on n. 20 s. Käsikirjoittajana toimii OTM Piia Nuorgam. Kirjan kielen ja sanalistan tarkastaa FM Milja Guttorm, joka avustaa Nuorgamia myös sanalistan kokoamisessa. Lisäksi saamenkielen ja saamelaiskulttuurin emeritusprofessori Pekka Sammallahti on luvannut tukensa sanastotyössä. Peruskoulun luokanopettaja Aura Mari Pieski kommentoi kirjan ja sanalistan sisältöä pedagogina. Kirjan graafikkona ja taittajana toimii Lapin yliopiston graafisen suunnittelun opiskelija Emilia Alm. Kirja toteutetaan keväällä 2015 ja sen tarkoitus olla valmis syyskuussa 2015. Rahoitussuunnitelma on liitteenä.

Kaikki toimet, jotka edesauttavat saamenkielen käyttöä vauvan syntyessä ja kasvaessa ovat erittäin tärkeitä. Kirja kartuttaa vanhempien sanastoa, helpottaa kulttuurin tuntemuksen lisäämistä sekä tiedonsaantia muista mahdollisuuksista kielitaidon vahvistamiseksi. Saamelaisvanhemmille ei ole erityisesti suunnattua tukea tai tietopakettia tarjolla vauvan syntyessä. Oma kokemukseni kahden pienen lapsen vanhempana sai kaipaamaan tukea oman ja lapsen kielitaidon vahvistamiseen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Toimittaja, dokumentaristi Sampsa Oinaala ja työryhmä32.200 €Talvivaaran kaivosta ja suomalaista yhteiskuntaa käsittelevä kirja

Yhteiskuntatieteellinen

Talvivaara ei ole vain kaivos. Siitä on tullut yhteiskunnallinen ilmiö ja yksi suomalaisten viime vuosien kollektiivisista kokemuksista.
Talvivaara häämentää. Se markkinoitiin menestystarinana ja pohjoismaisen kaivosbuumin ekologisena airuena. Mutta siitä tulikin sarja ekologisia ja taloudellisia vastoinkäymisiä.
Talvivaara kuvastaa Suomen jakautumista monella tasolla. Kaivos markkinoitiin köyhään Kainuuseen työpaikoilla ja talouskasvulla. Onko koko itäinen ja pohjoinen Suomi muuttumassa raaka-aine-Suomeksi, mikäli kaikki suunnitteilla olevat kaivoshankkeet toteutuvat?
Talvivaara ilmentää epätasa-arvoa myös suhteessa viranomaisiin. Monet kaivoksen lähiasukkaat kokevat tulleensa petetyiksi ja jääneensä vaille tietoa. Lopulta Talvivaara jakaa koko Suomen - jokaisella tuntuu olevan siitä mielipide.
Surullisessa kaivostarinassa on muitakin häviäjiä kuin ympäristö ja ihmiset vesistöjen varrella. Monet piensijoittajat näyttävät ainakin tässä vaiheessa menettäneen rahansa. Kaivoksen työntekijöille talousvaikeudet merkitsevät lomautuksia ja epävarmuutta.
Kirja on kahden Talvivaaran tarinaa pitkään seuranneen kokeneen toimittajan, Sampsa Oinaalan ja Juha Kauppisen sukellus otsikoiden ja päivittäisen uutisvirran taakse.

Talvivaarasta tuli viimeistään vuoden 2012 jätevesivuotojen seurauksena ilmiö, jonka kaikki suomalaiset tuntevat. Kaivos on ollut otsikoissa poikkeuksellisen paljon. Synteesi on kuitenkin tekemättä. Haluamme kysyä, miksi tämä kaikki tapahtui, ja mitä tästä seuraa. Haluamme myös asettaa Talvivaaran osaksi laajempaa kokonaisuutta - pohjoismaista kaivosbuumia ja köyhiin malmioihin kohdistuvaa kiinnostusta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Toimittaja Kimmo Oksanen 31.900 €Micaela Stoican, romanialaisen kerjäläisnaisen tarina tekstein ja kuvin

Yhteiskuntatieteellinen

Kerromme romanialaisen romanin Micaela Stoican, 23, syrjäytymis- ja selviytymistarinan lapsuudesta tähän päivään tekstein ja valokuvin. Teksti perustuu Stoican haastatteluihin, hänen elämänpiiriinsä tutustumiseen Romaniassa ja Suomessa. Tekijöistä kaksi (toimittaja-kirjailija Kimmo Oksanen) ja valokuvaaja (Heidi Piiroinen) ovat seuranneet Stoican elämää jo vuodesta 2007 osana työtään Helsingin Sanomissa sekä omalla ajallaan. Pohjana käytetään kertynyttä materiaalia sekä uusia haastatteluja ja kuvia Romaniasta sekä Suomesta. Tämä osuus vaatii lukuisia haastattelukertoja lisää sekä tekijöiden ja päähenkilön yhdestä kahteen matkaa Romaniaan. Henkilötarinan ohella on tarkoitus kertoa romanien kanssa tekemisissä olleiden kokemuksista. Kirjan tekoon osallistetaan Stoica siten, että hän kirjoittaa myös itse. Tekijät rahoittavat apurahalla palkattoman, kolmen kuukauden mittaisen vapaan päivätyöstään. Lisäksi hankkeeseen osallistuu kuvankäsittelijä, taittaja sekä kaksi tulkkia/fikseriä (Suomessa ja Romaniassa). Heille maksettaisiin palkkiot kuten myös Stoicalle. Hanke on tarkoitus julkaista kirjana tekstein ja kuvin 2015 tai 2016. Tekijät ovat tiedustelleet HS-kirjojen mahdollisuutta kustantaa kirja. Tällöin se saisi hyvän näkyvyyden.

Suomessa ja Euroopassa on jyrkkenevä trendi: romanikerjäläisiin suhtaudutaan yhä vihamielisemmin. EU:n periaatteita, ihmisoikeussopimusta ja ihmisten oikeutta tasavertaiseen kohteluun poljetaan. On tärkeää ja rohkeaa paljastaa tämä trendi. Paraiten tämän näyttäminen onnistuu yksilön tarinan avulla.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, toimittaja Kati Pehkonen ja työryhmä30.950 €Suomalaista vaateteollisuutta käsittelevä tietokirja

Yhteiskuntatieteellinen

Suomalaista vaatetusteollisuutta käsittelevä tietokirja poikkeaa tavallisesta. Kirjoittajina on viisi nuorta tutkivaa journalistia, mikä tekee mahdolliseksi poikkeuksellisen laajan tiedonhankinnan vain vuoden työskentelyn aikana: satakunta haastattelua, tuhansia sivuja arkistolähteitä, useita matkoja entisille tehdaspaikkakunnille sekä ulkomaille alihankkijoiden tehtaille. Kirja kattaa palan suomalaisen vaateteollisuuden historiaa, johtamistapoja ja yhteiskunnallista merkitystä 1950-luvulta tähän päivään. Tiedonhankinnan olemme aloittaneet keväällä 2014 lukemalla kaikki aihetta käsittelevät kirjat ja vierailemalla Kaupparekisterissä. Uuden tekniikan avulla olemme pystyneet skannaamaan iPadeilla suuren määrän asiakirjoja mukaamme ja käymään Google Driven läpi satoja sivuja arkistomateriaalia hakusanojen avulla. Perusteellisen tiedonhankinnan jälkeen työryhmä haastattelee keskeiset henkilölähteet. Teemme lisäksi yhteistyötä kansainvälisten tutkivien toimittajien kanssa. Toukokuussa 2015 palautamme käsikirjoituksen kustannustoimittajalle, ja syyskuussa 2015 Into Kustannus julkaisee tietokirjan. Samalla avataan aiheeseen liittyvä valokuvanäyttely.

Suomalaiset tietokirjat ovat usein yhden tai kahden kirjoittajan tekemiä, ja ne julkaistaan yhteistyössä kirjan kohteen kanssa. Tämä tietokirja on viiden nuoren tutkivan journalistin ja kahden kuvajournalistin hanke, joka toteutuu, vaikka kirjan kohde ei suostuisi yhteistyöhön. Teos yhdistää uudella tavalla visuaalisuuden tietokirjoihin. Se ei rakennu arkistokuvien varaan, vaan kaksi kuvajournalistia suunnittelee ja kuvaa kirjaan alusta saakka. Kirjan lisäksi kuvia käytetään valokuvanäyttelyssä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, kulttuurihistorioitsija Lauri Piispa 32.600 €Tietokirja Venäläisen elokuvan historia

Humanistinen

Venäläisen elokuvan historia on ensimmäinen suomenkielinen yleisteos Venäjän ja Neuvostoliiton elokuvataiteesta. Se pitää sisällään tarinallisen esityksen elokuvatuotannon vaiheista sekä kuvaukset tärkeimmistä tekijöistä ja teoksista tsaarinajalta 2000-luvulle. Kirja on yleistajuinen ja suunnattu kaikille elokuvasta ja venäläisestä kulttuurista kiinnostuneille. Tarvittaessa se toimii myös oppikirjana ja hakuteoksena. Venäläisen elokuvan historiaa on kirjoitettu uudestaan perestroikasta ja Neuvostoliiton romahtamisesta lähtien. Tuleva tietokirja edustaakin 2000-luvun näkökulmaa ja popularisoi tuoretta tutkimusta. Elokuvan historia tarjoaa tuoreen ja viihdyttävän tulokulman Venäjän historiaan ja kulttuuriin yleisemminkin. Tavoite on kirjoittaa runsas, mukaansatempaava ja hienosti kuvitettu lukukirja, joka toimii aiheen perusteoksena pitkään.

Kirjan kirjoittaminen vie kalenterivuoden 2015. Kirjan kustantaa Gaudeamus University Press, ja se ilmestyy 2016 tai 2017.

Kirja on ensimmäinen laatuaan suomeksi, eikä vastaavaa löydy muillakaan länsikielillä. Se tuulettaa neuvostoaikaista kuvaa venäläisestä elokuvasta ja edustaa rohkeasti 2000-luvun näkökulmaa aiheeseen. Elokuvan historia tarjoaa tuoreen ja omaperäisen tulokulman Venäjän historiaan ja mentaliteettiin. Populaaritaiteen ja visuaalisen kulttuurin näkökulma myös haastaa kirjallisuuskeskeisen käsityksen venäläisestä kulttuurista.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Filosofian lisensiaatti Larisa Ponomareva (Greidan) 35.998 €Komipermjakinkielisiä murretekstejä sisältävä teos

Humanistinen
kieliohjelma

Hankkeessa käsitellään komipermjakin kieltä, joka uhkaa näillä näkymin hävitä. Puhuttu komipermjakki häviää sen käyttäjien mukana. Siksi nyt, kun alkuperäistä komipermakinkielistä puhetta voi vielä kuulla, pitää ehtiä tallentaa se ja tuoda yleiseen käyttöön. Työ sisältää sarjan näytteitä komipermjakinkielisestä puheesta ja esittelee pohjoisten komipermjakkien puheilmaisua. Tekstit ammentavat komipermjakin kansanperinteestä, ovat kansankulttuurin ja arkielämän kuvauksia.
Työn toteutustavat ja aikataulu
1. Murretekstien nauhoitusten digitointi. Tekstit äänitettiin c-kaseteille vuosina 1999–2006. Osa äänityksistä on mennyt pilalle, ja ne on restauroitava. Digitointi- ja restaurointityön organisointi ja tarkastus (tammikuu 2015)
2. Murrekielisten lisämateriaalien keruu, yksi tutkimusmatka pohjoisten komipermjakkien asuinalueille (kesäkuu 2015)
3. Äänitysten purku käyttäen kahta foneettista kirjoitusjärjestelmää: a. kyrillistä ja b. suomalais-ugrilaista tarkekirjoitusta. Tekstien valinta (tammikuu – heinäkuu 2015)
4. Tekstien kääntäminen venäjän kielelle (elokuu – syyskuu 2015)
5. Pohjoisen murrealueen komipermjakin erikoispiirteiden tieteellinen kuvaus (lokakuu 2015)
6. Aineistojen toimittaminen (marraskuu 2015)
7. Teoksen luetuttaminen, lisätoimittaminen ja layout (joulukuu 2015)
8. Aineistojen julkaisu paperi- ja sähköisenä PDF-versiona nimekkeenä Pohjoisten komipermjakkien puhuma kieli. 350 s. (joulukuu 2015)

Suunnitteilla oleva murretekstien kokoomateos havainnoi syrjäisillä vaikeakulkuisilla pohjoisilla alueilla asuvien komipermjakkien nykykieltä. Tämä komipermjakin kieltä esittelevä teos on ensimmäinen lajissaan. Sillä on useitakin tehtäviä, kuten 1. säilyttää kieli elvyttäen sitä 2. tuoda nämä tekstit vapaasti venäläisten ja ulkomaisten tutkijoiden käytettäväksi 3. aktivoida työtä tieteellisen perustan luomiseksi komipermjakin kehitystä edistäville jatkotutkimuksille.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Pop-Tiede ry – Pop-Vetenskap rf. 40.000 €Tiedettä kouluihin draaman keinoin vievä Ilmiömäistä!-kiertue

Ympäristöntutkimus
jatkoapuraha

Pop-Tiede hakee jatkoapurahaa toiminnalleen, joka vie tiedettä ja soveltavaa draamaa yhdistäviä pajoja suomalaisiin kouluihin. Tavoitteita ovat tasa-arvon edistäminen ja draamallisten opetusmetodien lisääminen tiedeopetuksessa sekä tieteen ja esittävän taiteen ammattilaisten työllistäminen. Suunnitelma ja kustannusarvio kattavat vuodet 2015-16. Tavoitteena on jatkuva toiminta.

5.-6.-luokkalaisille suunnattu Ilmiömäistä!-paja käsittelee fysiikan ja kemian perusilmiöitä ja syventää peruskoulun opetussuunnitelman mukaista luonnontieteiden osaamista. Tarkastelun kohteena ovat tiheys, happamuus, sähkömagnetismi, ilmanpaine, virtaus, lämpötilat sekä voima ja vastavoima. Paja koostuu sanattomasta esitysosuudesta sekä työpajaosuudesta, joka haastaa oppilaat kokeilemaan itse ja monipuolistaa kokonaisuutta. Lopuksi oppilaat tekevät oman esityksen, jossa he esittelevät tekemänsä kokeen. Paja on tarjolla suomeksi ja ruotsiksi.

Esitykset hyödyntävät esittävän taiteen ja soveltavan draaman metodeja, jonka tavoitteena on osallistaa oppilaita ja rikkoa ennakkoluuloja tiedettä kohtaan. Esitykset ovat elämyksellisiä ja tavoittavat myös ne oppilaat, joilla on huono kuva tieteen oppimisestaan ja joilla on vaikeuksia pärjätä perinteisessä kouluopetuksessa.

Syksyllä 2014 Pop-Tiede on ohjannut noin 150 pajaa 40 pääkaupunkiseudun koulussa. 60 000 euron vuosittainen apuraha mahdollistaisi kaikkien pääkaupunkiseudun koulujen kiertämisen vuoden 2016 loppuun mennessä.

Pop-Tieteen myötä lasten ja nuorten tiedeoppiminen ei ole riippuvaista heidän sukupuolestaan, kaupunginosastaan, varallisuudestaan tai siitä, osallistuuko lapsi tai nuori yleis- vai erityisopetukseen. Toiminta lisää ja monipuolistaa tiedeaiheiseen kolmannen asteen koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden määrää ja siten välillisesti parantaa suomalaisen tieteellisen tutkimuksen ja tieteellisten innovaatioiden laatua.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomentaja, filosofian maisteri Arto Ilmari Rintala 13.800 €Inca Garcilaso de la Vegan historiateoksen Comentarios reales de los incas (1609) suomentaminen

Humanistinen

Olen suomentamassa Inca Garcilaso de la Vegan (1539-1616) 800-sivuista inkakulttuurin historiaa, joka ilmestyi alunperin 1609 nimellä "Comentarios reales de los incas". Inca Garcilason pääteos tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman Suomessa tuntemattomaksi jääneen korkeakulttuurin monisatavuotiseen historiaan, ja intiaanikulttuurien tutkimuksen piirissä sitä pidetään yhä keskeisimpänä inkavaltiota koskevana kirjallisena lähteenä.

Anon puolen vuoden kuukausiapurahaa 2300 e/kk kattamaan henkilökohtaiset kustannukseni tekstin vaatimalla puolen vuoden mittaisella täysipäiväisellä työskentelyajalla. Työskenneltyäni pitkään lukuisten vanhempaa espanjalaista kirjallisuutta edustavien klassikoiden parissa katson voivani suoriutua tehtävästä mainitussa minimiajassa. Varustan tekstin laajalla, taustoittavalla esipuheella ja laadin tarvittavat selitykset suomalaista nykypäivän lukijaa varten, kuten olen toiminut aikaisempienkin suomennosteni suhteen.

Olemme alustavasti sopineet tekstin julkaisusta Faros-kustannuksen Hannu Salmen kanssa alkuvuodesta 2016. Professori Salmi on erittäin kiinnostunut projektistani ja katsoo laillani teoksen olevan jo pelkästään tietokirjallisuutena edelleen validi, mutta myös liian pitkään suomennoskirjallisuutemme joukosta puuttunut klassikko, jonka tunteminen on oleellista niin inkakulttuurin historian itsensä kannalta kuin myös teoksen eurooppalaiseen ajatteluun tekemän lähtemättömän ja laajalle levinneen vaikutuksen vuoksi.

Pinnalliseen nopeatahtisuuteen keskittyneessä nykypäivässä menneisyys ja kadonneet maailmat eivät esittäydy erityisen muodikkaina. Kuitenkin näiden tuominen lukijoiden ulottuville käännöstekstien muodossa saattaa tarjota tuoreita näkökulmia myös oman aikamme ilmiöihin, puhumattakaan todellisuuskäsityksen avartumisesta - sitä varten ei ole aina tarpeen rynniä jatkuvasti eteenpäin, sillä se mikä on unohdettu tai piilossa, saattaa avata kokonaan uudenlaisen kulkuväylän myös tulevaisuuteen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, suomentaja, esseisti Tarja Roinila 15.600 €Kääntämistä käsittelevän esseekirjan loppuun kirjoittaminen

Humanistinen
jatkoapuraha

Kääntäminen on valkea läiskä kulttuurisella kartallamme. Emme ole ajatelleet kääntämistä emmekä tunnista sen erityisluonnetta, vaikka olemme jatkuvasti tekemisissä käännösten kanssa. Esseekirjassani "Kaikkea muuta kuin kääntämistä" (työnimi) kirjoitan kääntämisestä monialaisesti, kuten ilmiö vaatii: sekä käytännön kokemuksesta että tarkoituksellisen heterogeenisestä teoreettisesta viitekehyksestä käsin, johon kuuluu mm. filosofiaa, kirjallisuusteoriaa, muiden taiteiden teoriaa ja kääntämisentutkimusta.
Kääntämisen erityisluonteen tunnistaminen avaa uusia tapoja ymmärtää kirjallisuutta, filosofiaa ja monikulttuurista maailmaa. Radikaali näköalani on, että kääntämisen ajatteleminen luo uudenlaista ajattelua – aivan kuten kääntäminen, toiminta kahden kielen hankauksessa, luo aina jotain uutta.
En tuo teorioita ja teoreetikkoja kirjoituksen pintaan vaan kirjoitan yleistajuisesti ja mukaansatempaavasti, en ainoastaan kääntämisen ammattilaisille vaan kaikille.
Noin 300-sivuinen teokseni ilmestyy kustannusyhtiö Teokselta keväällä 2016.

Kirjani näyttää, että kääntäminen on radikaalisti jotain muuta kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Kirjallani ei ole esikuvia; käytännön kokemuksen ja teoreettisen pohdinnan yhdistäminen tekee siitä pioneerihankkeen. Lisäksi elävä esitystapani saa aikaan, että lukija voi ajatella mukana ja tuntea oivaltavansa jotain uutta. Ammattimaisen käännöstyön reunaehdot ovat murenemassa. Siksi kääntämistä on ajateltava. Kääntäminen tarvitsee huomiota.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Professori Sirkka Saarinen 8.850 €Udmurttilais-suomalaisen (2008) ja Suomalais-udmurttilaisen (2013) sanakirjan materiaalin muuttaminen sähköiseksi sanalistaksi

Humanistinen
kieliohjelma

Udmurttilais-suomalainen ja Suomalais-udmurttilainen sanakirja on laadittu tavalliseen sanakirjaformaattiin, eivätkä niiden sana-artikkelit siis ole rakenteisia. Koska ne ovat tekijöillä digitaalisessakin muodossa, ne voidaan mekaanisesti muuttaa helposti muokattavaan xml-muotoon. Hankkeen tarkoituksena on saattaa molempien sanakirjojen materiaali avoimen lähdekoodin mukaiseen muotoon nettiin, jolloin sanastoaines on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa. Tämä hyödyttää etenkin udmurtteja, koska se tarjoaa molempien sanakirjojen sanaston vapaasti Internetissä käytettäväksi. Vaikka painettuja sanakirjoja on toimitettu Udmurtiaan, niitä ei ole riittänyt edes kaikille sikäläisille suomen kielen opiskelijoille. Sanastoaines tarjoaa myös avun tutkijoille, esimerkiksi udmurtin kielen analysaattorin jatkokehitykseen.
Sanastoaineksen muuttaminen xml-muotoon käy nopeasti mutta sen (sanojen ja niiden strukturoituneisuuden) tarkistaminen ja mahdollisten virheiden korjaaminen vie tutkimusavustajalta 4 kuukautta, sillä materiaalin merkkimäärä on 3,5 miljoonaa. Työ voidaan toteuttaa vuoden 2015 aikana. Lopputulos eli sanalista on tarkoitus sijoittaa käytettäväksi Giellateknon (giellatekno.uit.no) palvelimelle (Neahttadigisánit), jossa on jo muitakin suomalais-ugrilaisten kielten sanastoja.

Tässä hankkeessa annetaan kahden laajahkon sanakirjan materiaali tuoreeltaan vapaaseen käyttöön, mikä samalla mahdollistaa sen soveltamisen monenlaisissa tieteellisissäkin projekteissa. Tilanteessa, jossa udmurtin kielen domeeni koko ajan kapenee ja oman äidinkielen säilyttäminen on udmurteille yhä vaikeampaa, on tärkeä saada vapaaseen käyttöön sanasto, joka osoittaa udmurtin kielen suuren potentiaalin. Materiaali sisältää paljon udmurtin uudissanoja, jotka näin saadaan levitetyksi tehokkaasti.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Ylioppilas Maria Seppälä ja työryhmä17.100 €Fintiaanit - suomalaisten siirtolaisten ja Amerikan alkuperäsväestön jälkeläiset Pohjois-Amerikassa 1900-2000-luvulla

Humanistinen

Kirjailija Katja Ketun, dokumentaristi-toimittaja Maria Seppälän ja valokuvaaja Meeri Koutaniemen muodostama työryhmä kirjoittaa ja valokuvaa yhteistyönä kirjan, joka esittelee suomensukuisten intiaanien, fintiaanien, elinoloja ja nykypäivää.

??Fintiaanit on yleisesti käytetty nimitys suomalaissiirtolaisten ja intiaanien jälkeläisistä -välillä neutraali, välillä ironinen tai jopa loukkaava. Termin olemassaolo kuvastaa laajuutta, jolla suomalaissiirtolaiset ja alkuperäisväestö ovat luoneet suhteita.

Yhtymäkohtia on monia: sosiaaliset olot, taloudelliset näkökohdat, ongelmat maanomistuksessa, sopivan kumppanin löytymisen vaikeus omassa yhteisössä, luontoon pohjaavat traditiot (metsästys, kalastus, marjastus, sienestys, puhdistautuminen suomalainen sauna vs. ojibwe-heimon hikimaja).??

Teoksen lähestymistapa ja toteutus ovat sekä yhteiskunnallisia että kaunokirjallisia. Teoksessa keskitytään ojibwe-heimon ja suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiin niin Kanadassa kuin USA:n pohjoisosissa.

Ensimmäisen tutkimusmatkansa työryhmä teki heinä-elokuussa 2014 Minnesotan, Michiganin ja Wisconsinin reservaatti- ja kaivosalueille sekä osallistui Minneapolisissa Finnfest 2014 -suurtapahtumaan.

Työryhmä tekee vuoden 2015 aikana vielä kaksi taustatutkimusmatkaa USA:han ja Kanadaan. Teos julkaistaan WSOY:n kustantamana keväällä 2016.??

Koskaan aiemmin suomalaisten ja intiaanien kohtaamisia, suhteita ja kulttuurin eroja ja yhteneväisyyksiä ei ole käsitelty näin laajasti ja perinpohjaisesti -itse asiassa aihe on suurelle yleisölle tuntematon. Fintiaani-käsite on ikkuna, jonka kautta pureudutaan sanoin ja kuvin yhteisöön, jonka olemassaolosta ei aiemmin ole kirjoitettu. Rohkeaa on myös, että työryhmä edustaa suomalaisten tekijänaisten kärkikaartia, joka ei ennen Fintiaani-teosta ole työskennellyt yhdessä ja yhdistänyt voimiaan.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

VTT, yliopettaja Ulla Siirto ja työryhmä34.150 €Oppi- ja tietokirja pakolaisuuden eri ulottuvuuksista

Yhteiskuntatieteellinen

Pakolaisuudesta kotiin -kirja kokoaa yksiin kansiin tietoa pakolaisuuden eri vaiheista sitä synnyttävistä tekijöistä aina oman paikan löytämiseen uudessa kotimaassa. Miksi ihmiset lähtevät kotoaan? Millaista on elää pakolaisleirillä ja mitä isot leirit merkitsevät ympäröivälle luonnolle? Mitkä lait ja periaatteet vaikuttavat pakolaisten valintaa ja turvapaikan saantiin? Millainen on matka Suomeen valmistautumisineen, vastaanottokeskuksen kautta omaan uuteen kotiin? Miten terveydenhuolto, kulttuurien ja uskontojen kohtaaminen, koulutukseen ja työhön sijoittuminen toimivat tai jäävät toimimatta? Kirjassa ihmisten tarinat ja monipuolinen tutkimuksellinen tieto nivoutuvat uudella tavalla antoisaksi kokonaisuudeksi poistaen aihepiiriin liittyviä ennakkoluuloja.

Kirja on tarkoitettu sekä oppikirjaksi sosiaali-, terveys ja kasvatusalalle kouluttaville oppilaitoksille. Se on käsikirja pakolaisten vastaanottoa suunnitteleville tai heitä jo ottaneille kunnille sekä pakolaisten parissa toimiville järjestöille. Tietokirjana laajalle yleisölle se antaa virikkeitä ihmisten väliseen dialogiin.

Näkökulmina ovat lainsäädäntö, politiikka, ekologia, sosiaalityö, terveydenhuolto, uskonnon ja etiikan kysymykset. Lisäksi ihmisten ääni tulee esille pakolaisten ja työntekijöiden tarinoissa ja monipuolisessa kuvamateriaalissa. Pakolaisuus käsite laajenee vainoperustaisesta pakolaisuuden määritelmästä koskemaan myös muista humanitaarisista syistä kotinsa jättäneitä ja Suomeen muuttaneita.

Kysymys pakolaisuudesta on jatkuvasti ajankohtainen erilaisten konfliktien ja katastrofien seurauksena. Maailmassa on entistä enemmän pakolaisia, mutta heidän on entistä vaikeampi löytää uutta kotimaata. Asenteet pakolaisia kohtaan ovat kiristyneet. Tarvitaan asiallista tietoa pakolaisuuden syistä ja prosesseista. Tässä kirjassa pakolaisuutta lähestytään monitieteisesti ja kansantajuisesti haastaen lukijaa pohtimaan omia ennakkokäsityksiään. 2015 kirja, 2016 tietokonepeli pakolaisuudesta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FK Elina Suolahti 23.400 €Italialaisen kirjallisuuden historia

Humanistinen
jatkoapuraha

Jatkan italiankielisen kirjallisuuden historian kirjoittamista, johon sain vuonna 2012 Koneen Säätiön apurahan (10 x 2.100 e = 21.000 euroa). Kirjoitustyöstä puuttuu noin puolet. Teoksen jaottelu noudattaa kronologista etenemistä, jonka puitteissa eri kirjallisuudenlajeja tarkastellaan. Painostus kohdistuu 1800- ja 1900-luvun kirjallisuuteen, edellisten vuosisatojen tärkeitä vaiheita ja olennaisia ilmiöitä unohtamatta.

Vastaavaa katsausta ei suomeksi ole aikaisemmin julkaistu. Teoksen lukijakunnan näkisin koostuvan niin kirjallisuuden ammattilaisista kuin valveutuneesta yleisöstä - kaikista niistä, joita Italian kirjallisuus kiinnostaa ja kiehtoo.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tieteellinen seura SETS Suomen elokuvatutkimuksen seura ry. 3.300 €Lähikuva-lehden siirtyminen open access -julkaisuksi

Humanistinen

Suomen Elokuvatutkimuksen Seura ry. (SETS) julkaisee Lähikuva-lehteä, joka on Suomen johtava audiovisuaalisen tutkimuksen tieteellinen julkaisu. Lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa ja se on toimitettu kaikille SETSin jäsenille painettuna lehtenä. Tieteellisen julkaisukentän muuttuessa Lähikuva kokee tarpeelliseksi kehittää toimintaansa kohti open access –julkaisua. Tällä hetkellä Lähikuvan numerot julkaistaan 12 kk viiveellä Elektra-palvelussa, jonne ladatut aineistot ovat vapaasti käytettävissä mm. yleisissä kirjastoissa, yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Kehitystyön tavoitteena olisi lisätä saatavuutta muuttamalla toiminta open access –verkkojulkaisuksi, jolloin lehden sisältö tavoittaisi laajemman lukijakunnan. Toiminnan kehittäminen vaatii uudenlaisia verkkoratkaisuja ja toimituskunnan käytäntöjä. Koneen säätiöltä haetaan apurahaa näiden rakenteellisten muutosten tukemiseen. Kehittämistyötä open access -julkaisuksi tehdään vuoden 2015 aikana.

Muutos open access -julkaisuksi koetaan tärkeäksi julkaisupolitiikan kannalta, mutta ennen kaikkea audiovisuaaliseen tutkimukseen keskittyvälle julkaisulle verkkopohjainen ratkaisu antaa uusia mahdollisuuksia sisällyttää kuvaa ja ääntä osaksi julkaisuja. Siten uudistumisella tarjotaan mahdollisuuksia laajentaa tieteellisen julkaisun ilmaisukeinoja ja tuoda entistä enemmän myös taiteellisen audiovisuaalisen alan julkaisemista osaksi lehden toimintaa.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen luonnonsuojeluliitto ry 45.000 €Viestintäkokonaisuus, joka esittää ratkaisuja kasvutalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin tuomalla yhteiskunnalliseen keskusteluun kohtuutalousajattelua

Ympäristöntutkimus

Kohtuutalousajattelu tarttuu kasvutalouden aineellisiin kipukohtiin ratkaisukeskeisellä otteella. Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeessa kohtaavat popularisoivat tieteentekijät, aktiiviset ympäristönsuojelijat ja uteliaat paikallistoimijat.

Hankkeen ytimenä ovat julkaisuhanke sekä Helsingissä järjestettävä laaja kansallinen seminaari. Niitä pohjustetaan useammalla alueellisella työpajalla. Työpajoja järjestetään käyttäen hyväksi Suomen luonnonsuojeluliiton kattavaa 30 000 jäsenen ja yli 100 paikallisjärjestön verkostoa.

Joillakin paikkakunnilla elämäntapamme ylikulutus näkyy kaikkialle ulottuvana turve- ja kaivostuotantona, joille vaihtoehdon rakentaminen on kohtuutalouden keskiössä. Kaupungeissa taas kierrätys- ja jakamistalouden rakentaminen on olennaista.

Hankkeen tavoitteena on tieto ja sen popularisoiminen. Kohtuutalouden viitekehys tarjoaa myös toiminnallisia keinoja tarttua yksin ja yhdessä aineellisen ylikulutuksen ja kasvutalouden ongelmiin paikallistaloutta edistämällä, talouden rakenteita uudistamalla ja jakamista lisäämällä. Kohtuutalouden väite on, että planeetan rajallisuudesta voidaan siirtyä jakamisen runsauteen. Hankkeen työpajoissa ja teksteissä tutkitaan myös tätä siirtymää, vaikka hankkeen päätarkoituksena onkin popularisoida tieteellistä tietoa ympäristölle ongelmallisesta talouden toiminnasta.

Hankkeen erityislaatuisuus syntyy sen käytännönläheisyydestä ja luonnontieteellisen tutkimuksen yhdistämisestä ruohonjuuritason paikallistoimintaan.

Pahinkin ympäristöongelmien vähättelijä joutuu luonnontieteellisen tiedon edessä myöntämään, että ihmisen aineellinen kulutus, jätteet ja ravinnekiertojen häiriintyminen uhkaavat sekä ekosysteemien että ihmisyhteisöjen olemassaoloa. Ristiriita tieteen ja kasvuhakuisen politiikan välillä on valtava. Kohtuutaloushankkeessa haetaan vaihtoehtoista talousmallia, jossa kokemuksellisuus korvaa materiaalisen ylikulutuksen. Mallin rakentamisessa lyövät kättä luonnontiede ja paikallisyhteisöjen kokemus.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry 2.350 €Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry:n vuosikirjan muuttaminen avoimeksi verkkojulkaisuksi ja yhdistyksen julkaisuarkiston siirtäminen vapaasti saataville

Humanistinen

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry. on julkaissut painettua vuosikirjaa 1970-luvun alusta alkaen. Yhdistys on päättänyt muuttaa tämän julkaisunsa vapaasti saatavilla olevaksi OJS-verkkojulkaisuksi vuonna 2015. Tavoitteena on lisäksi siirtää jo valmiiksi digitalisoitu yhdistyksen laaja julkaisuarkisto samaan verkkoympäristöön vapaasti saataville, mikä vaatii 30 tunnin työpanoksen TSV:n ostopalveluna. Tällä turvataan vaivaton pääsy artikkeleihin, joihin on kirjautunut tämän tieteenalan keskeinen kotimainen historia. Julkaisukieli on suuressa enemmistössä artikkeleita ollut suomi, ja jatkossakin AFinLA ry. haluaa tarjota alan valtakunnalliselle tutkijayhteisölle vakaan julkaisukanavan, jossa suomeksi julkaiseminen on kaikin puolin kannatettavaa. Apurahalla rahoitetaan sähköiseen julkaisemiseen liittyviä kuluja ja paikataan sitä merkittävää rahoitusvajetta, joka syntyy vuosikirjan myynnin tyrehtyessä. Yhdistys pyrkii välttämään kirjoittajamaksuihin siirtymistä ja rahoittamaan avoimen julkaisemisen vain jäsenmaksuin, apurahoin ja avustuksin. Painettu vuosikirja on ollut jäsenistölle tärkeä jäsenetu, eikä open access -aikana ole vastaavaa etua enää tarjolla. Alkuvaiheessa sekä kulut että taloudelliset riskit ovat suurimmillaan, vaikka toimitustyö tehdäänkin talkoilla; esimerkiksi taittokulut pysyvät ennallaan tai nousevat, vaikka painokulut jäävät pois. Kolmen vuoden siirtymäkaudeksi haetaan apurahaa, jonka varassa tasokkaan julkaisutoiminnan jatko voidaan turvata.

AFinLA ry. haluaa olla tieteellistä kustannustoimintaa harjoittavien yhdistysten kärkeä avoimen saatavuuden edistämisessä. Se ottaa ison taloudellisen riskin luopuessaan painetusta vuosikirjasta myyntituloineen ja viedessään tämän paljon viitatun julkaisusarjansa verkkoon. Vuosikirjojen teemoina ovat viimeksi olleet monikielisyys, multimodaaliset viestintä- ja oppimisympäristöt sekä tulevaisuuden kielenkäyttäjät. Open access mahdollistaa jatkossa mm. toivotut viittomakieliset aineistoliitteet.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taidehistorian seura – Fo?reningen fo?r Konsthistoria ry 4.000 €Taidehistorian seuran perustaman TAHITI-verkkolehden toiminnan jatkaminen ja kehitta?minen

Humanistinen

Taidehistorian seuran verkkolehti TAHITI jatkaa toimintaansa Koneen sa?a?tio?n jatkoapurahalla vuonna 2015. Se pyrkii edelleen vakiinnuttamaan asemaansa tiedeyhteiso?n merkitta?va?na? julkaisukanavana suomen ja ruotsin kielilla?.

TAHITIn suurimman kulun muodostaa toimitussihteerin palkka. Toimitussihteeri ottaa aineiston vastaan, jakaa sen toimituskunnalle, editoi artikkelien kieliasun, vie aineiston verkkoon ja tekee kuvatoimituksen seka? taittaa kuvat lehden taittopohjaan. Toimitussihteeri tekee myo?s julkaisusopimukset kirjoittajien kanssa ja tiedottaa TAHITIsta. Aktiivisella tiedottamisella pyrita?a?n laajentamaan lehden lukijakuntaa ja saamaan korkean tieteellisen tason saavuttavia artikkeleita.

Vuodelle 2015 avustusta haetaan toimitussihteerin palkkaan seka? erityisesti sisällön kehittämiseen. Pyrimme tulevaisuudessa julkaisemaan useampia temaattisia erikoisnumeroita.

TAHITI vie suomalaista taidehistorian tutkimusta verkkoon kaikkien saataville, lisää merkittävällä tavalla pienen alan avoimuutta ja kasvattaa sen tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa. Aihepiirit liikkuvat kristallikruunuista graffiteihin, mutta nimensä mukaisesti TAHITI – TAideHIstoria Tieteenä antaa tieteellisesti laatuvarmistettua tietoa koko siitä laajasta skaalasta, joka taidehistorialla on tarjottavana kaikille alasta kiinnostuneille.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Dosentti Hannu Takala 7.800 €Puna-armeijan sotasaalisvarastot Viipurissa 1940 -kirjan loppuunsaattaminen

Humanistinen

Suomalaisen Kirjallisuuden seura julkaisi vuonna 2010 tutkimukseni "Karjalan museot ja niiden tuhoutuminen talvi- ja jatkosodassa", jossa ensimmäistä kertaa käsiteltiin viime sotien suomalaiselle kulttuuriomaisuudelle aiheuttamia tuhoja. Seuraavana vuonna aloin kerätä pietarilaisista arkistoista tietoja yksityiskotien esineistä, joita talvisodan jälkeen kuljetettiin Suomelta saadulta alueelta silloisen Leningradin museoihin. Tähän mennessä olen onnistunut löytämään Eremitaasin kokoelmista yli 300 arvotaulua, jotka kuuluivat ennen sotia yksityishenkilöille - joukossa on mm. Akseli Gallén-Kallelan töitä. Pietarin Etnografisesta museosta löytyivät tuhoutuneiksi oletetut Sortavalan museon esineet.

Yleistajuisessa tietokirjassani esittelen puna-armeijan Viipuriin ja muualle Karjalaan perustamat sotasaalisvarastot ja selvitän, mitä niihin kootuille esineille tapahtui. Vertailen Karjalan sotasaalisvarastoja puna-armeijan Keski-Eurooppaan perustamiin varastoihin ja lopuksi asetan suomalaisen kulttuuriomaisuuden kohtelun yleiseen sota-ajan tilanteeseen ja kansainväliseen viitekehykseen.

Saan teokseen liittyvät arkistotyöt päätökseen Venäjällä syksyllä 2014, minkä jälkeen aloitan varsinaisen kirjoitustyön. Sitä varten jään päätyöstäni palkattomalle vapaalle kuuden kuukauden ajaksi keväästä 2015 alkaen. Käsikirjoitus valmistuu kuvituksineen loppuvuonna, minkä jälkeen se on valmis painettavaksi.

Koneen säätiön apurahan käytän kirjoitustyöhön henkilökohtaisena apurahana.

Tietokirjani käsittelee aiemmin täysin tutkimatonta Suomen historian tapahtumasarjaa eikä minua ennen oltu kellekään toiselle länsimaalaiselle tutkijalle myönnetty lupaa tutkia pietarilaisten museoiden kokoelmia tai arkistoja eikä etsiä niistä sotasaaliina otettua omaisuutta. Tämän oikealta nimeltään ryöstöomaisuuden hankkiminen on pyritty Neuvostoliitossa/Venäjällä kieltämään. Asian käsittely uudessa eurooppalaisessa turvallisuustilanteessa 2014 edellyttää poikkeuksellista rohkeutta.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tietokirjailija Olli Tammilehto 31.200 €Yhteiskunnan olomuodon muutos. Mahdollisuudet sellaiseen nopeaan ja syvälliseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen muutokseen, joka kääntää yhteiskunnan pois katastrofiin johtavalta polulta

Yhteiskuntatieteellinen

Nykyisin ajatellaan yleisesti, että vallitsevien kehityssuutauksien jatkuessa päädytään ekologiseen katastrofiin. Yhteiskunnat näyttävät ikään kuin olevan lukkiutuneet tietylle kehityspolulle. Ilmeisen olennaista on siis tieto siitä, voivatko yhteiskunnat joissain olosuhteissa muuttaa ratkaisevasti toimintatapaansa.

Tuleva kirjani – työnimeltään ”Jäiden lähtö, Yhteiskunnan olomuodon muutos” – tutkii tällaisia mahdollisuuksia. Relevanttia tässä suhteessa on tieto menneisyydessä tapahtuneista sivilisaatioiden romahduksista samoin kuin sellaisista yhteiskunnan talousjärjestelmän vaihtumisprosesseista kuin Neuvostoliiton luhistuminen. Kirjani ammentaa myös systeemiteoriasta: tiedosta, miten erilaiset luonnon ja keinotekoiset järjestelmät saavuttavat tietyissä tilanteissa ”keikahduspisteen” ja siirtyvät nopeasti tilasta toiseen. Kyse ei ole jonkinlaisen utopian nopeasta toteutumisesta vaan siitä, että yhteiskunta siirtyy tilaan, jossa selviytyminen pitkällä tähtäyksellä on mahdollista.

Keskeinen painotus teoksessani on tarkastella nyky-yhteiskunnan rakenteita ja prosesseja olomuodon muutoksen kannalta. Tässä ja nyt on olemassa toimintaa, joka noudattaa toisenlaista logiikkaa kuin mikä on vallitsevaa yhteiskunnan valtiollisissa ja taloudellisissa rakenteissa. Voidaan ajatella, että se muodostaa ikään kuin varjoyhteiskunnan, joka auttaa muutosprosessissa ja tulee niissä pinnalle.

Apuraha mahdollistaisi sen, että voisin kirjoittaa kirjan loppuun 12 kuukaudessa: 1.3.15 – 28.2.15.

Keskustelu suurista yhteiskunnallisista muutoksista on pitkään ollut tabu. Kun monille on käynyt selväksi, ettei nykyisen talousjärjestelmän hienosäätö riitä ilmastonmuutoksen ja muiden uhkien torjumiseen vaadittavalla nopeudella, on vaivuttu katastrofia odottavaan fatalismiin. Tuleva kirjani haastaa nämä ajatustottumukset ja perustelee näkemystä, jonka mukaan yhteiskuntaa voidaan nopeasti muuttaa rakenteellisesti ja saattaa yhteiskunnan luontosuhde kestäväksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry 50.000 €Finlandia 2.1 audiovisuaalisen tiedonjulkistamisen kehittämishanke

Humanistinen

Tiedon julkistamisen kulttuuritehdas ry. (www.tiuku.info) on tietotuotannon ja taiteen rajapinnassa toimiva verkosto. Tiukun merkittävimpiä käynnissä olevia hankkeita on monitieteistä tutkimusta, musiikin tekoa ja digitaalisen tiedonjulkistamisen mahdollisuuksia hyödyntävä Finlandia 2.1. Hankkeessa kysymystä siitä, miltä Suomi ja suomalaisuus tänä päivänä kuulostavat, valotetaan nuorten kokemustiedon, tutkimuksen, journalismin ja taiteen vuoropuhelun kautta.

Hankkeen ytimessä on sarja matalan kynnyksen lauluntekotyöpajoja eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tuleville 8–20-vuotiaille nuorille. Svenska kulturfondenin ja Uudenmaan rahaston rahoittamissa pajoissa nuoret kirjoittavat ammattilaisten kanssa lauluja ja tuottavat audiovisuaalista materiaalia (mm. musiikkivideoita). Pajoista tehdään sarja lyhyitä dokumenttielokuvia.

Koneen Säätiöltä Tiuku hakee tukea uudenlaisen audiovisuaalisen e-tietokirjan toteuttamiseen, jonka lähtökohtana on multimediaalisuus ja moniäänisyys. Kirja tuotetaan eri sukupolvien ja ammattiryhmien tiiviissä dialogissa. Kirja julkaistaan ensin luku kerrallaan Ylen verkkosivulla, ja julkaistaan lopullisessa muodossaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Kirja on pilottihanke, joka hakee luovia ratkaisuja uudenlaiseen e-julkaisemiseen liittyviin eettisiin, tekijänoikeudellisiin ja teknisiin seikkoihin.

- ottaa vakavasti kansalaisjournalismin ja kansalaistutkijuuden ajatuksen tietotuotannon ja tiedon julkistamisen kentässä - tuo yhteen taiteen, mediatyön ja tutkimuksen ammattilaisia suunnittelemaan tietokirjahanketta alusta alken yhdessä - yhdistää tutkimustyön ja taiteen keinovalikoimia tiedon julkistamisen lisäksi jo tiedon tuottamisen tasolla - antaa tilaa kokemukselliselle moniäänisyydelle yli sukupolvi- ja ammattirajojen - vahvistaa suomalaista audiovisuaalista tiedeviestintää
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tutkijaliitto ry 8.000 €Tutkijaliiton Paradeigma-julkaisusarjan tunnettuuden edistäminen ja jatkuvuuden ja vaikuttavuuden turvaaminen sen verkkonäkyvyyttä kehittämällä

Yhteiskuntatieteellinen

Tutkijaliiton julkaisutoiminnan lippulaivaksi on muotoutunut vuonna 1997 perustettu Paradeigma-sarja. Sen puitteissa on tuotu kansalliseen keskusteluun kansainvälistä, erityisesti mannermaista filosofista ja yhteiskuntateoreettista keskustelua. Sarjassa on alusta asti ohjelmallisesti julkaistu rinnan sekä suomennoksia keskeisiltä eurooppalaisilta nykyajattelijoilta ja näille merkittävistä klassikkoteksteistä että suomalaisten kärkitutkijoiden keskustelunavauksia – suomalaista tutkimusta on näinkin pyritty nostamaan siihen kansainväliseen yhteyteen johon se kuuluu. Sarjaa koottaessa tarkoitus on tunnistaa rohkeat avaukset, jotka vievät nykyisiä keskusteluja uusiin suuntiin.
Haemme apurahaa vuodelle 2015 kehittääksemme Paradeigma-julkaisusarjan verkkonäkyvyyttä, sen tunnettuutta ja sitä kautta myös sarjan taloudellisen perustan vakautta. Samalla pyrimme turvaamaan sarjan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden.
Tutkijaliiton verkkosivut, joilla esitellään Paradeigma-sarjaa ja joiden kautta Tutkijaliiton julkaisuja voi tilata, ovat auttamattomasti vanhentuneet. Siksi haemme avustusta Tutkijaliiton verkkosivujen uudistamiseen. Tarkoitus on luoda dynaaminen ja elävä sivusto, joilla juuri Paradeigma-sarja pääsisi myös sisällöllisesti entistä paremmin näkyviin. Tämä toteutetaan tuomalla sivustolle avoimeen jakeluun aikanaan Paradeigma-sarjassa julkaistuja, jo loppuunmyytyjä mutta edelleen kysyttyjä teoksia. Hanke toteutetaan vuoden 2015 aikana.

Tutkijaliitto julkaisee Paradeigma-sarjaa ja sitä kootessaan pyrkii tunnistamaan rohkeat avaukset, jotka vievät yhteiskuntateoreettista ja filosofista keskustelua uusiin suuntiin. Avauksia se löytää niin suomalaisesta alkuperäistutkimuksesta kuin mannermaisesta teoreettisesta keskustelusta – näiden tuotoksia sarjassa epäröimättä julkaistaan rinta rinnan. Hankkeella sarjan ainutlaatuiselle julkaisuprofiilille haetaan sen ansaitsemaa näkyvyyttä ja mahdollistetaan sarjan kehittäminen.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Viron soveltavan kielitieteen yhdistys 5.000 €Tieteellisen aikakauslehden Lähivõrdlusi. Lähivertailuja kotisivujen kehittäminen, tieteellisen profiilin vakiinnuttaminen ja 25. numeron julkaisutoiminnan tukeminen

Humanistinen
kieliohjelma

Suomen ja viron kontrastiivisesta tutkimuksesta alkunsa saaneella Lähivertailuja-sarjalla on pitkä ja ansiokas perinne viron ja suomen kielitieteen historiassa. Lähes kolmenkymmenen vuoden aikana ilmestyneessa 23 numerossa on julkaistu 336 artikkelia, kokonaisivumäärältään noin 4000 sivua. Vuodesta 2010 julkaisu ilmestyy Viron soveltavan kielitieteen yhdistyksen (Eesti Rakenduslingvistika Ühing) tieteellisenä kausijulkaisuna ”Lähivõrdlusi. Lähivertailuja.” Vuosittain julkaistaan yksi numero, julkaisun 24. numero ilmestyy lokakuussa 2014. Julkaisu on vakiinnuttanut paikkansa suomensukuisten kielten soveltavan tutkimuksen kansainvälisenä forumina. Vuosina 2013-2014 on kehitetty julkaisun kotisivuja digitoimalla sarjan aikaisemmat numerot 1-18 (http://digar.nlib.ee/digitellimused/ERU.zip) ja hakemalla julkaisulupia artikkeleiden kirjoittajilta ja yliopistoilta, joiden sarjoissa numerot aikoinaan ilmestyivät. Haettavan projektirahoituksen tavoitteena on kotisivujen lopullinen viimeistely, muun muassa puuttuvien julkaisulupien hakeminen lokakuuhun 2015 mennessä, kun täyttyy 30 vuotta sarjan ensimmäisen numeron ilmestymisestä, ja julkaistaan 25., juhlanumero, jonka ilmestyminen verkkoversion lisäksi myös perinteisenä paperiversiona on erittäin tärkeä sarjan jatkuvuuden kannalta.

”Lähivõrdlusi. Lähivertailuja” numeroiden 1-18 tavoitettavuuden kautta avautuvat nykytutkijoille virolaisten ja suomalaisten kielitietietelijöiden vuosikymmenten yhteistyön tulokset, arvokas lähtökohta suomalais-ugrilaisten kielten soveltavan tutkimuksen kehittämiseen. Kausijulkaisu tarjoaa kansainvälisen forumin uusien rohkeiden avausten julkaisemiseen sekä aloitteleville että kokeneille tutkijoille ja tukee alan uusimpien suuntausten suomen- ja vironkielisen terminologian kehittämistä.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Yhteisörahoituspalvelu Mesenaatti.me Oy 30.000 €Tieteen yhteisörahoitusohjelma - pilotti 2015: Yhteisörahoitusmallin jalkauttaminen tieteen rahoitusinstrumentiksi

Ympäristöntutkimus

Hankkeen tavoitteena tiedeyhteisön perehdyttäminen yhteisörahoitusmalliin ja sen mahdollisuuksiin sekä tieteen yhteisörahoituskampanjoiden tuottaminen yhdessä ohjelmaan valittujen toimijoiden kanssa. Hanke toteutetaan yliopistojen kanssa yhteistyössä. Hanke on valtakunnallinen.

Hanke koostuu neljästä osiosta.

1.tiedotus ja koulutus, sekä niihin liittyvät työpajat, 6 kpl.
2. ohjausryhmän muodostaminen ja mukaan valittavien hankkeiden kriteeristön määrittely.
3. syventävä yhteisörahoitusohjelma johon valitaan hakemusten perusteella 6-10 sopivinta tiedehanketta.
4. kysely- ja raportointiosuus, jonka avulla tuotetaan yhteisörahoitusohjelmaan osallistuneiden kokemusten pohjalta digitaalinen tietopaketti palvelemaan muuta tiedeyhteisöä yhteisörahoituskampanjoittensa valmistuksessa ja markkinoinnissa.

Yhteisörahoitusohjelmaan valittujen 6-10 hankkeen tekijät saavat lisäkoulutusta ja ohjausta sekä henkilökohtaista konkreettista konsulttiapua kampanjan valmistukseen ja markkinointiin. Lisäksi heille annetaan syventävää koulutusta rahoitusmalliin liittyvissä verotuksellisissa ja lainsäädännöllisissä asioissa sekä markkinoinnissa ja sosiaalisen median hyödyntämisessä.

Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana.

Hanke rikkoo tieteen rahoitusmalleja ja mahdollistaa tieteen kansantajuistamista. Se kysyy, millaisia hankkeita toteutetaan ja miten niitä esitellään, kun rahoittajana toimiikin yleisö. Se pakottaa tutkijat pohtimaan hankkeiden mielekkyyttä suuren yleisön kannalta, ja antaa yleisölle mahdollisuuden vaikuttaa siihen millaisia tutkimuksia tehdään. Hanke lisää tieteen samaa kokonaisrahoitusta ja mahdollistaa suoran keskusteluyhteyden yleisöön. Se tekee tieteentekemistä ja tutkijoita tunnetuiksi.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

FM, kääntäjä Yuriy Zub 5.750 €Suomalaisen tietokirjallisuuden kääntämiseen ukrainan kielelle

Humanistinen

Apurahaa haetaan kahden suomalaisen tietokirjan kääntämiseen ukrainan kielelle:

1. Ville-Juhani Sutinen: Taikuri joka sai yleisönsä katoamaan.
2. Jukka Rislakki: Vorkuta! Vankileirin kapina ja sen suomalainen johtohahmo.

Molemmat hankkeet ovat valmistelujen osalta hyvässä vauhdissa. Käännösoikeudet on jo hankittu ja rahoitustakin on tullut jonkin verran. Uusi apuraha kuitenkin tarvitaan, jotta hankkeet pystyttäisiin toteuttamaan.

Molempien kirjojen aihepiiri liittyy osittain Ukrainaan. Arvioitu ilmestymisaika on v. 2015.

V.-J. Sutisen näkemykset, myös ne, jotka koskevat Ukrainaa, ovat ei-triviaaleja. Hänen kirjansa saaminen ukrainan kielelle auttaisi ukrainalaisia saamaan ehjemmän yleiskuvan maailman menosta ja suuntautumaan oikein tässä turbulenssitilassa, mistä olisi toivottavasti hyötyä koko maailmalle. J. Rislakin kirjan käännös puolestaan loisi historiallisen perspektiivin tähän prosessiin.
Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti