Tiede näkyväksi

Meille on tärkeää, että tutkimus, sen tekeminen ja tulokset, eivät jää vain tutkijan omaksi tai tiedeyhteisön tiedoksi. Kerromme tukemistamme inspiroivista aiheista ja intohimoisista tekijöistä, avaamme tutkijan arkea. Uskomme tutkimuksen olevan arvokasta sellaisenaan, mutta tutkimuksella voi olla myös voimaa muuttaa maailmaa. Siksi teemme tiedettä näkyväksi.

Selaa arkistoa

Tiede näkyväksi | 10.04.2017

Algoritmit – uhka vai mahdollisuus?

Algoritmeillä on tärkeä rooli kansalaisten ja kuluttajien arjessa, sillä ne määrittävät mitä sisältöä ihmisille näytetään milläkin hetkellä. Voi näyttää siltä, että koneet vaikuttavat muun muassa kansalaisten maailmankuvaan ja yleiseen mielipiteeseen. Joni Salmisen ja työryhmän hankkeessa Algoritmien valta: neutraalius ja puolueellisuus koneellisessa päätöksenteossa tutkitaan koneellista päätöksentekoa ja keinoja ehkäistä algoritmien vääristymistä.

Tiede näkyväksi | 19.12.2016

Musiikki, kuvallisuus ja tunteet – mielihyvästä hyvinvointia

Millaisia vaikutuksia arkipäivän musiikin kuunteluun ja kuvallisiin kohteisiin liittyvillä mielihyvän kokemuksilla on emotionaaliseen hyvinvointiin? Millaisista emootioista mielihyvän kokemus muodostuu? Kuinka yksilön ominaisuudet, kuten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat tunnekokemuksiin?

Tiede näkyväksi | 08.12.2016

Hiukset maailmaa kiertämässä

Mistä hiukset tulevat, kuka niitä käsittelee, kuka niitä myy, kuka niitä käyttää? Miten hiusbisneksessä mielikuvat "hyvistä" hiuksista kiertävät ja miten niihin vaikuttavat rotu, sukupuoli ja luokka?

Hae lisää

Seuraa meitä