Kunnostusprojekti

Koneen Säätiö osti Lauttasaaren kartanon ja sen rakennukset syyskuussa 2015 Helsingin kaupungilta. Ostoa seurasi lähes kolmen vuoden pituinen mittava kunnostusprojekti, jossa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset remontoitiin täysin. Keväällä 2018 valmistuneen remontin ohjenuorana on ollut kunnioittaa rakennuksen alkuperäistä asua kuitenkin nykykäyttäjien tarpeita ajatellen.
Kuva: Tuomas Uusheimo

Lauttasaaren kartanoalue muodostaa kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan kokonaisuuden, joka on historiallisesti kerrostunut. Yleiskaavassa alue on määritelty arvokkaaksi ja se on myös suojeltu asemakaavalla. Suojelu koskee sekä rakennuksia että sen ympäristöä.

Kolme vuotta kestäneessä perusteellisessa restaurointi- ja kunnostusprojektissa Lauttasaaren kartano on pyritty palauttamaan alkuperäiseen loistoonsa. Empire-tyylinen kartano kunnostettiin pieteetillä, ja sinne palautettiin alkuperäisiä tilajakoja ja ennallistettiin pintoja. Ensimmäisessä kerroksessa on säilytetty 1920-luvulla tehdyn remontin sisustusta ja pääporras. Aiemmin kylmä ullakko on otettu käyttöön ja sinne on rakennettu työhuoneita.

Kartanon kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta on johtanut arkkitehti Minna Lukander arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy:sta. Talli Oy on suunnitellut aikaisemminkin useita merkittäviä arvorakennusten käyttötarkoitusten muutoksia sekä laajennuksia ja restaurointeja.

Vastaava mestari Ari-Pekka Lanu Lehto Groupista on vastannut rakennustyömaasta ja remontin etenemisestä. Konservaattori Tiina Sonninen työntekijöineen on jäljittänyt rakennuksista etenkin 1800-luvun pintoja ja kerännyt tietoa vanhoista materiaaleista ja väreistä. Osaa tutkimuksissa saaduista tiedoista on käytetty rakennusten kunnostuksessa.

Rakennusten lisäksi on kunnostettu kartanon puisto. Puiston kunnostussuunnitelman on tehnyt maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi LOCI Maisema-arkkitehdit Oy:sta. LOCI Maisema-arkkitehdit ovat myös aiemmin tehneet kartanopuistoa koskevan puistohistoriallisen selvityksen. Kunnostussuunnittelun kantavana ajatuksena on, että kartanoalue liitetään selvemmin ympäristöönsä reittien ja näkymien avulla. Puiston kunnostuksessa pyritään Bengt Schalinin vuonna 1921 tekemien puutarhasuunnitelmien palauttamiseen ja toteuttamiseen.

 

Lue lisää Lauttasaaren kartanon remontin vaiheista:

1800-luvun muotivärejä ja xrf-tutkimusta Lauttasaaren kartanossa
Koneen Säätiö kunnostaa Lauttasaaren kartanon toimitiloikseen
Lauttasaaren kartanon puisto kunnostetaan kukoistukseensa