Säätiön Kaivo

Vuodesta 2014 alkaen Koneen Säätiön Helsingin toimipisteessä on järjestetty Kaivo-kohtaamisia, joiden tarkoituksena on tuoda yhteen eri alojen ihmisiä jakamaan ajatuksiaan eri teemoista.
In order to develop our grantees’ networking, there should be more events, even outside of Helsinki – or funding for people to travel to the events in Helsinki. Photo: Neea Eloranta.

Saaren kartanon residenssissä käytössä oleva Kaivo-konsepti päätettiin ottaa käyttöön myös Koneen Säätiön muussa toiminnassa. Residenssin ulkopuolella järjestettävien kohtaamisten muodot vaihtelevat: osa on kutsutilaisuuksia, osa on avoinna kaikille; osassa keskustelu on ohjattua, osassa täysin vapaata. Keskeistä on, että kaikki mukana olevat ovat keskustelemassa tasavertaisina ja tuovat mukaan oman asiantuntemuksensa.

Keväällä 2015 otimme käyttöön uuden tilan, Kamarin. Kamari on tarkoitettu apurahansaajien käyttöön, ja järjestämme siellä myös itse erilaisia tilaisuuksia. Tavoitteena on, että Kamarista tulee Kaivo-kohtaamisille otollinen tila, jossa apurahansaajat ja muut asiantuntijat kohtaavat.

Tutustu Säätiön Kaivo-kohtaamisiin.