Julkaisut

Kuva: Aleksi Poutanen

Jakautuuko Suomi?

Jakautuuko Suomi? -artikkelisarja esittelee Koneen Säätiön rahoittaman Jakautuuko Suomi? -ohjelman (2014–2015) hankkeiden toimintaa ja tuloksia. Ohjelman tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuudesta tuomalla journalisteja ja tutkijoita yhteistyöhön. Säätiö myönsi rahoitusta hankkeille vuosina 2014–15 yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla, ja jotkut niistä jatkuvat edelleen.

Rahoitetuissa hankkeissa toimittaja-tutkijaryhmät tekivät tutkimusta ja toivat tutkimuksen tuloksia julkisuuteen. Hankkeiden päämääränä oli paljastaa mekanismeja ja vaikutusyhteyksiä esimerkiksi tulojen, terveyden, työelämään osallistumisen ja koulutuksen välillä. Eriarvoistumista on käsitelty suhteessa kaupunginosiin, nuorten työllistymiseen, vanhusten köyhyyteen, kaikkein rikkaimpiin, työttömien työllistämiskokeiluihin, pakolaisten asemaan ja globaaliin muuttoliikkeeseen. Suuressa mittakaavassa tavoitteena on ollut pureutua suomalaisen hyvinvointivaltion onnistumisen tai epäonnistumisen syihin.

Julkaistut artikkelit:

Tapio Nykänen, Saara Koikkalainen, Tiina Seppälä, Enni Mikkonen & Minna Rainio: ”Pakolaiskriisi” poikkeuksien aikana

Laura Ahva ja Mikko Hautakangas: Sovittelujournalismi toi vegaanin ja viljelijän yhteen

Heikki Hiilamo: Yritys ja erehdys tutkimuksessa – osallistava sosiaaliturva Facebookissa

Reetta Räty: Saari kaiken keskipisteessä